Nr. 5 (115) 2018

 

Studii şi cercetări: Ştiinţe ale Educaţiei

 

 
Vladimir GUŢU

COMPETENŢA – ABORDARE SITUAŢIONALĂ, STRUCTURALĂ ŞI METODOLOGICĂ          p.3-12

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Viorica GORAȘ-POSTICĂ, Svetlana GUȚU

EDUCAȚIA INCLUZIVĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA: REPERE LEGISLATIV-REGLATORII ACTUALIZATE ȘI INEGALITĂȚI PERPETUATE          p.13-17

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Constantin ȘCHIOPU, Valentina POPOVA

FORMAREA ELEVILOR CA INTERPREȚI AI OPEREI LITERARE ÎN PROCESUL STUDIERII TRĂSĂTUILOR EI DE GEN ȘI SPECIE          p.18-23

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Eugenia GANEA

ANALIZA CONTEXTULUI ȘI OPORTUNITĂȚI DE INTEGRARE A EDUCAȚIEI DE GEN ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL TEHNIC DIN REPUBLICA MOLDOVA          p.24-27

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Tatiana REPIDA, Mihail PAIU, Carolina ŢURCANU

CONEXIUNE ȘI CONTINUITATE ÎN ORGANIZAREA PROCESULUI DE INSTRUIRE ÎN ȘCOALA SUPERIOARĂ          p.28-37

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Tatiana REPIDA, Mihail PAIU, Carolina ŢURCANU, Corina VASILACHE

EVALUAREA – COMPONENTĂ A PROCESULUI DE INSTRUIRE ÎN CONTEXTUL ASIGURĂRII CONEXIUNII ȘI CONTINUITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR          p.38-45

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Tatiana VEVERIȚA

EVALUAREA FORMATIVĂ A COMPETENȚEI DIGITALE LA STUDENȚII FILOLOGI          p.46-56

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Roxana AXINTE

PARADIGME, TEORII, MODELE DE INTERVENȚIE ALE CONSILIERII PENTRU CARIERĂ          p.57-60

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Aida COTRUŢA

COMPETENȚA DE PROIECTARE A CARIEREI: PREMISĂ PENTRU INTEGRAREA SOCIOPROFESIONALĂ          p.61-66

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Marianna SAVVA

SPECIFICUL STRUCTURII PERSONALITĂŢII CADRULUI DIDACTIC: ABORDĂRI TEORETICE          p.67-76

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Maia DOHOTARU

CONCEPTUALIZAREA FORMĂRII ORIENTĂRILOR VALORICE LA STUDENȚI PRIN ARTA COREGRAFICĂ: ABORDARE FILOSOFICĂ, CULTUROLOGICĂ ȘI SOCIOLOGICĂ          p.77-82

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Valentina BODRUG-LUNGU, Maia ŞEVCIUC

COMPETENŢE DE LUCRU CU PERSOANELE VÂRSTNICE          p.83-87

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Angela SÎRGHI

DEMERSURI PSIHOPEDAGOGICE ALE ÎNVĂŢĂRII LA ADULŢI          p.88-93

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Irina CARAUȘ

STAGIUL DE PRACTICĂ – ELEMENT IMPORTANT PENTRU EXPERIENȚA DE ÎNVĂȚARE ACADEMICĂ A STUDENȚILOR          p.94-97

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Daniela PLACINTA, Eduard COROPCEANU

VALORIFICAREA INSTRUMENTELOR TIC ÎN DEZVOLTAREA COMPETENȚEI DE INVESTIGARE A PROCESELOR BIOLOGICE LA LICEENI          p.98-106

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Lilia PARHOMENCO

PARTICULARITĂȚI DE CONSTITUIRE ȘI ORGANIZARE A PRIMELOR UNIVERSITĂȚI ÎN EUROPA SUB INFLUENȚA CONDIȚIILOR SOCIOCULTURALE ALE EPOCII MEDIEVALE          p.107-112

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Lia CHAREKISHVILI

CENSUS DATA CONCERNING GENDER IN GEORGIA          p.113-118

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Елена РАССКАЗОВА

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМАТИЗАЦИИ ГРУПП ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ КАК ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ НЕФОРМАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ          p.119-124

Download pdf          Rezumat          License policy

 

 

Studii şi cercetări: Psihologie

 

Angela POTÂNG, Ina BOTNARI

TEORII EXPLICATIVE ALE AGRESIVITĂȚII          p.125-128

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Angela POTÂNG, Victoria BEVZIUC

RELAȚIA DINTRE ANGAJAMENTUL PROFESIONAL ȘI PERCEPȚIA STRESULUI OCUPAȚIONAL LA DIFERITE CATEGORII PROFESIONALE (STUDIU COMPARATIV)          p.129-135

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Natalia COJOCARU

REPERE PRIVIND PROCESUL DE IMPLEMENTARE A POLITICILOR ORGANIZAȚIONALE „PRIETENOASE FAMILIEI”          p.136-144

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Roxana-Monica LUPUȘOR

INTEGRAREA COPIILOR CU AUTISM ÎN ȘCOLILE DE MASĂ          p.145-148

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Raisa CERLAT

ADAPTAREA SOCIAL-PSIHOLOGICĂ A CADRELOR DIDACTICE STABILE/INSTABILE EMOȚIONAL          p.149-156

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Oxana GROSU

PARTICULARITĂȚI DE DEZVOLTARE A MEMORIEI LA VÂRSTA ȘCOLARĂ MICĂ          p.157-159

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Rodica PASCARI, Elena NISTREAN

ASPECTE ALE INTERVENȚIEI ÎN SECTORUL PUBLIC ȘI PRIVAT          p.160-165

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Natalia GABATIUC

DEMERS TEORETIC PRIVIND MANAGEMENTUL IMPRESIILOR. PREZENTAREA SINELUI ÎN VIAŢA SOCIALĂ          p.166-174

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Татьяна ГРАУР

ПРИЧИНЫ ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТИ У ПОДРОСТКОВ: ОБЗОР ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ          p.175-178

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Светлана ТОЛСТАЯ

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОЛ В ФОРМИРО¬ВАНИИ ЛИЧНОСТНОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В МОЛОДОСТИ          p.179-185

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Анастасия КОВРОВА

ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С ФЕНОМЕНОМ «ЖЕРТВА»          p.186-189

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Ирина ТОЛМАЧ, Жанна РАКУ

ОСОБЕННОСТИ РОДИТЕЛЬСКИХ (МАТЕРИНСКИХ) УСТАНОВОК У ДЕВУШЕК И МОЛОДЫХ ЖЕНЩИН          p.190-194

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Жанна РАКУ

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КЛИМАТ В ОРГАНИЗАЦИИ И УРОВЕНЬ СТРЕССА У СОТРУДНИКОВ          p.195-200

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Ольга БОНДАРЕНКО, Светлана ТОЛСТАЯ

ФЕНОМЕН ОДИНОЧЕСТВА КАК ПОЗИТИВНОЕ УСЛОВИЕ ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ          p.201-203

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Людмила АНЦИБОР, Игорь ДОНЧЕНКО

ИДЕНТИЧНОСТЬ И ВОСПРИЯТИЕ НЕРАВЕНСТВА ДОХОДОВ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ ИНТЕРНЕТА          p.204-211

Download pdf          Rezumat          License policy

 

This entry was posted in Без рубрики. Bookmark the permalink.