Nr. 5 (55) (2012)

Coordonate ale reformei educaţionale

 

Loreta HANDRABURA

DESPRE NECESITATEA APROFUNDĂRII REFORMELOR PENTRU ASIGURAREA EGALITĂŢII DE ŞANSE          p.5-7

Download pdf

 

Studii şi cercetări: Ştiinţe ale educaţiei

 

Otilia DANDARA

PREMISE PSIHOLOGICE ŞI PEDAGOGICE ALE GHIDĂRII ÎN CARIERĂ          p.8-15

Download pdf

 

Vladimir GUŢU, Marta VICOL

STRATEGIILE DIDACTICE ÎN STRUCTURA PARADIGMEI EDUCAŢIONALE          p.16-22

Download pdf

 

Marta VICOL

STRATEGII DIDACTICE INTERACTIVE ÎN CONTEXTUL COMUNICĂRII DIDACTICE          p.23-27

Download pdf

 

Valeria PASCARU-GONCEAR

CONCEPTUALIZAREA FORMĂRII COMPETENŢELOR DE CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICĂ LA CADRELE DIDACTICE          p.28-33

Download pdf

 

Cristina-Viorica DODU

ETAPELE DEZVOLTĂRII UMANE ÎN SENS ONTOGENETIC. ABORDARE DIN PERSPECTIVA LUI JEAN PIAGET          p.34-39

Download pdf

 

Cristina-Viorica DODU

EVOLUŢIA PSIHOLOGICĂ A STADIILOR DEZVOLTĂRII COGNITIVE ÎN VIZIUNEA LUI JEAN PIAGET          p.40-45

Download pdf

 

Mihail PAIU

TEHNOLOGIILE INFORMAŢIONALE CA SUPORT INDISPENSABIL PENTRU UN ÎNVĂŢĂMÂNT EFICIENT          p.46-50

Download pdf

 

Tatiana REPIDA

FORMAREA COMPETENŢELOR SOCIALE – OPORTUNITATE PENTRU ADAPTAREA ABSOLVENŢILOR LA NOILE PROVOCĂRI ACTUALE ALE PIEŢEI MUNCII          p.51-55

Download pdf

 

Svetlana SEMIONOV

STUDIUL INDIVIDUAL AL STUDENTULUI: PARCURS EVOLUTIV          p.56-64

Download pdf

 

Tatiana PUŞCA

REPERE TEORETICE ÎN ABORDAREA EDUCAŢIEI INCLUZIVE          p.65-72

Download pdf

 

Magdalena DUMITRANA

EDUCAŢIA MORALĂ ÎN INSTITUŢIA ŞCOLARĂ          p.73-76

Download pdf

 

Loreta HANDRABURA

EXODUL DE CREIERI: CUM STIMULĂM TINERII SĂ RĂMÂNĂ/REVINĂ ÎN ŢARA DE ORIGINE?          p.77-80

Download pdf

 

Aliona VARDANEAN

ON THE PEDAGOGICAL ACTIVITY OF SERGEI RACHMANINOFF          p.81-83

Download pdf

 

Ирина ЦВИК

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕКСТ В АСПЕКТЕ ФОРМИРОВАНИЯ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ          p.84-93

Download pdf

 

Studii şi cercetări: Psihologie

 

Mihai ŞLEAHTIŢCHI

EMERGENŢA REPREZENTĂRILOR SOCIALE. MECANISMUL DE ANCORARE          p.94-100

Download pdf

 

Carolina PLATON, Zinaida BOLEA, Tatiana TURCHINĂ

METODOLOGIA EVALUĂRII CALITĂŢII VIEŢII ÎN MEDIUL EDUCAŢIONAL: ALGORITMUL DE ELABORARE A INSTRUMENTELOR DE EVALUARE          p.101-105

Download pdf

 

Natalia COJOCARU, Valentina MIRON

A VORBI DESPRE DIVORŢ: ASPECTE SENSIBILE, IMPLICAŢII EMOŢIONALE ŞI PARCURSURI EXISTENŢIALE          p.106-110

Download pdf

 

Zinaida BOLEA, Carolina PLATON, Tatiana TURCHINĂ

ANALIZA ELEMENTELOR CONSTITUTIVE ALE AFIRMĂRII PERSONALE          p.111-114

Download pdf

 

Tatiana TURCHINĂ, Carolina PLATON, Zinaida BOLEA

STAREA SUBIECTIVĂ DE BINE – SEMNIFICAŢII ŞI IMPLICAŢII          p.115-118

Download pdf

 

Ana SÎRBU, Angela POTÂNG, Tatiana TULBURE

CONSIDERENTE PSIHOSOCIALE PRIVIND CALITATEA VIEŢII          p.119-124

Download pdf

 

Aliona PALADI

MANIFESTAREA LOCULUI DE CONTROL DIN PERSPECTIVA CONSTRUCTIVĂ ÎN PSIHOLOGIA CONTEMPORANĂ          p.125-128

Download pdf

 

Cătălina CROITORU

CUNOŞTINŢELE POSEDATE DE PĂRINŢI privind ACTIVITATEA COPIILOR LA COMPUTER          p.129-131

Download pdf

 

Ina CRASNOJON-LABA

STEREOTIPIA DE GEN – O PROBLEMĂ PSIHOSOCIALĂ          p.132-135

Download pdf

 

Martin BOSTAN

ASPECTUL CRIZELOR DE VÂRSTĂ ÎN DEZVOLTAREA PSIHICĂ A COPIILOR CU TULBURĂRI DE LIMBAJ          p.136-140

Download pdf

 

Светлана ТОЛСТАЯ

МЕТАФОРИЧЕСКИЕ КАРТЫ «COPE»: ТЕХНИКИ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПСИХОТРАВМИРУЮЩИХ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ          p.141-147

Download pdf

 

Studii şi cercetări: Didactici particulare

 

Valeria DUCA

DEZVOLTAREA VORBIRII DIALOGATE ÎN LIMBA FRANCEZĂ LA STUDENŢI: DE LA TREAPTA LICEALĂ SPRE CEA UNIVERSITARĂ          p.148-154

Download pdf

 

Natalia COZMA

ASPECTE ALE EDUCAŢIEI ECONOMICE LA ORELE DE GEOGRAFIE          p.155-159

Download pdf

 

Mihai ZABULICĂ, Eugenia CĂŞUNEANU

REFLECŢII DESPRE LONGEVITATE, SĂNĂTATE ŞI ACTIVITATEA FIZICĂ          p.160-165

Download pdf

 

Eugenia CĂŞUNEANU, Elena BODEANU

ELABORAREA UNOR CRITERII DE EVALUARE LA GIMNASTICA AEROBICĂ ÎN USM          p.166-169

Download pdf

This entry was posted in Без рубрики. Bookmark the permalink.