Nr. 5 (65) (2013)

Studii şi cercetări: Politici educaţionale

 

Vladimir GUŢU    

CONCEPŢIA MANAGEMENTULUI CALITĂŢII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL GENERAL          p.3-10

Download pdf

 

Otilia DANDARA     

PLATFORMELE ELECTRONICE – MIJLOC DE MODERNIZARE A TEHNOLOGIILOR EDUCAŢIONALE          p.11-14

Download pdf

 

Studii şi cercetări: Ştiinţe ale educaţiei

 

Lilia POGOLŞA

CONCEPTUL DE MANAGEMENT AL DIAGNOSTICĂRII CURRICULUMULUI ŞCOLAR          p.15-21

Download pdf

 

Tatiana REPIDA, Mihai PAIU

ROLUL TUTORATULUI ÎN ASIGURAREA CONEXIUNII ÎNVĂŢĂMÂNTULUI UNIVERSITAR CU PIAŢA MUNCII          p.22-30

Download pdf

 

Viorica GORAŞ-POSTICĂ

FORMAREA DE COMPETENŢE PROFESIONALE ÎN CONTEXTUL ACTUAL AL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI SUPERIOR          p.31-36

Download pdf

 

Hussam Samara Wattad, Maia ŞEVCIUC

TRAINING OF TEACHERS: EFFICIENCY AND PERSPECTIVES          p.37-42

Download pdf

 

Nina BÎRNAZ, Nadejda BUTNARI

RELEVANŢA ATITUDINII CADRELOR DIDACTICE VIS-À-VIS DE COMPORTAMENTUL DISRUPTIV LA ELEVI            p.43-47

Download pdf

 

Martin BOSTAN

DETERMINAREA PROFESIONALĂ A STUDENTULUI PSIHOPEDAGOG SPECIAL           p.48-51

Download pdf

 

Dorina BOSTAN

FORMAREA COMPETENŢELOR PEDAGOGICE LA   STUDENŢI PRIN PRISMA VALORIFICĂRII COMPONENTEI DE GEN          p.52-57

Download pdf

 

Mariana VLADU

FORMAREA COMPETENŢELOR DECIZIONALE ALE MANAGERILOR ÎN IMPLEMENTAREA INOVAŢIILOR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR          p.58-66

Download pdf

 

Irina GÎNCU

CONSIDERENTE PRIVIND DIMENSIUNEA SUBIECTIVISTĂ A VALORILOR          p.67-73

Download pdf

 

Aliona AFANAS

ROLUL STRATEGIILOR DE INTEGRALIZARE ÎN DECLANŞAREA ACTIVITĂŢII EDUCATIVE          p.74-78

Download pdf

 

Valentin Cosmin BLÂNDUL

SCURTE ABORDĂRI PSIHOPEDAGOGICE ALE UNOR TULBURĂRI DE COMPORTAMENT LA COPII ŞI ADOLESCENŢI          p.79-82

Download pdf

 

Angela DASCAL

REPERE METODOLOGICE ALE INTEGRĂRII DOMENIILOR DE CUNOAŞTERE ÎN INSTITUŢIA PREŞCOLARĂ          p.83-88

Download pdf

 

Liuba MOCANU

SENSIBILITATEA AUDITIVĂ A COPIILOR MICI          p.89-92

Download pdf

 

 

Lilia CEBANU

EDUCAŢIA PENTRU SĂNĂTATE ÎNTRE REALITATE ŞI NECESITATE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR          p.93-96

Download pdf

 

Zada BADARNE, Carolina PLATON

TRANSITION FROM KINDEGARDEN TO SCHOOL          p.97-101

Download pdf

 

Studii şi cercetări: Psihologie

 

Mihai ŞLEAHTITCHI

INSTRUMENTELE DE ANALIZĂ STRUCTURALĂ A SPAŢIULUI REPREZENTAŢIONAL: CHESTIONARUL DE CARACTERIZARE          p.102-109

Download pdf

 

Carolina PLATON, Aliona PALADI

PROGRAM DE DEZVOLTARE PERSONALĂ PRIN METODE DE EFICIENTIZARE A STILULUI APRECIATIV ŞI OPTIMIZARE A LOCULUI DE CONTROL          p.110-114

Download pdf

 

Angela POTÂNG, Anna ŞIŞIANU

PERCEPEREA CALITĂŢII VIEŢII ÎN FUNCŢIE DE TIPUL DE PERSONALITATE (EXTRAVERTIT SAU INTROVERTIT)          p.115-120

Download pdf

 

Veronica GORINCIOI

PROFILAXIA SINDROMULUI EPUIZĂRII PROFESIONALE SAU CE TREBUIU DE ȘTIUT PENTRU A EVITA ARDEREA EMOȚIONALĂ          p.121-124

Download pdf

 

Людмила АНЦИБОР, Анна СЫРБУ

МЕЖЛИЧНОСТНОЕ ПРОСТРАНСТВО И ВЗАИМОПОНИМАНИЕ – ОСНОВА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ          p.125-138

Download pdf

 

Наталья НАСТАУШЕВА, Екатерина ШАКШИНА

ОСОБЕННОСТИ СОВЛАДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ С РАЗНЫМ УРОВНЕМ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ЖИЗНЬЮ          p.139-146

Download pdf

 

Studii şi cercetări: Didactici particulare

 

Nadejda VELIŞCO

IMPERATIVE DE PERFECŢIONARE A ACTIVITĂŢII PROFESORULUI DE CHIMIE          p.147-150

Download pdf

 

Galina DRAGALINA, Vladimir GUŢU

UNELE ASPECTE ALE EVALUĂRII REZULTATELOR ACADEMICE ÎN CADRUL PREDĂRII-ÎNVĂŢĂRII DISCIPLINELOR REALE          p.151-153

Download pdf

 

Zoia Guţu

VARIETATEA ŞI STRUCTURA LECŢIEI DE DANS POPULAR SCENIC: ABORDARE METODOLOGICĂ          p.154-156

Download pdf

 

 

Practici internaţionale

 

Orly NISSEL

EDUCATION SYSTEM IN ISRAEL: OPPORTUNITIES AND CHALLENGES          p.157-163

Download pdf

 

This entry was posted in Без рубрики. Bookmark the permalink.