Nr. 5 (75) (2014)

Studii şi cercetări: Ştiinţe ale educaţiei

 

Vladimir GUŢU

DEFINIREA ŞI STATUTUL EPISTEMOLOGIC AL PEDAGOGIEI          p.3-8

Download pdf           Rezumat

 

Vladimir GUŢU

PROBLEMA PERSONALITĂŢII ÎN EDUCAŢIE: SPECIFICUL ABORDĂRII ŞI LEGITĂŢILE DE FORMARE-DEZVOLTARE          p.9-14

Download pdf          Rezumat

 

Stella DUMINICĂ

IMPACTUL CULTURII PEDAGOGICE A PĂRINŢILOR ASUPRA EDUCAŢIEI DE GEN A COPIILOR DE VÂRSTĂ PREŞCOLARĂ          p.15-21

Download pdf          Rezumat

 

Valeria PASCARU-GONCEAR

ABORDARI PRACTICE ALE ACTIVITĂŢII DE CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICĂ          p.22-26

Download pdf          Rezumat

 

Valentin COSMIN BLÂNDUL

IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE ÎN PREVENIREA ŞI CORECTAREA ABANDONULUI ŞCOLAR          p.27-29

Download pdf          Rezumat

 

Ludmila PELEVANIUC

CARACTERISTICILE CULTURII MANAGERIALE ÎN INSTITUŢIILE PREŞCOLARE          p.30-36

Download pdf          Rezumat

 

Ludmila PELEVANIUC

FUNDAMENTE PSIHOPEDAGOGICE ALE CULTURII MANAGERIALE LA NIVELUL INSTITUŢIEI PREŞCOLARE          p.37-43

Download pdf          Rezumat

 

Angela POPESCUL

STRATEGII EDUCATIVE DE ACTIVIZARE A CREATIVITĂŢII STUDENŢILOR INGINERI          p.44-47

Download pdf           Rezumat

 

Mihai PAIU, Tatiana REPIDA

ANGAJAREA ÎN CÂMPUL MUNCII A ABSOLVENŢILOR UNIVERSITARI VERSUS CERINŢELE ANGAJATORILOR          p.48-55

Download pdf          Rezumat

 

Viorelia LUNGU

FAMILIA ÎNTRE VALORILE MORAL-SPIRITUALE ŞI VALORILE ECONOMICE          p.56-60

Download pdf          Rezumat

 

Светлана БЕЛЯЕВА

МОДУЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ         p.61-69

Download pdf          Rezumat

 

Юрий КАЛОНТАРОВ, Пинхас КАНДОВ

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ТЕНДЕНЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ          p.70-76

Download pdf          Rezumat

 

Маргарита НИЖЕГОРОДОВА

ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИЗУЧЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ

СЕТЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ          p.77-82

Download pdf          Rezumat

 

Efrat BARANETZ

THE IMPORTANCE OF PROMOTING SOCIAL DYNAMICS IN THE COMPUTERIZED CLASSROOM          p.83-91

Download pdf          Rezumat

 

Efrat BARANETZ

THE ROLE OF EFFECTIVE USE OF ICT FOR EDUCATION, WITH REGARD TO THE TEACHING LEARNING PROCESS          p.92-94

Download pdf          Rezumat

 

Serghei GARKUSHA

STATE POLICY ON THE HEALTH AND HEALTHY LIFESTYLES FOR CHILDREN AND YOUTH IN UKRAINE          p.95-96

Download pdf          Rezumat

 

Basma FARAH-JARJOURA

LEARNING MOTIVATION: A SELF-DETERMINATION THEORY PERSPECTIVE          p.97-101

Download pdf          Rezumat

 

Basma JARJOURA

PROMOTING SELF-EFFICACY IN THE CLASSROOM: SELF-EFFICACY AND STUDENTS’ MOTIVATION          p.102-106

Download pdf          Rezumat

 

Ionuţ VLADESCU

REDEFINIREA POSTMODERNĂ A ROLULUI ŞI MENIRII UNIVERSITĂŢII          p.107-110

Download pdf          Rezumat

 

Studii şi cercetări: Psihologie

 

Jana RACU, Iulia RACU

PERSONALITATEA PREADOLOESCENTULUI ANXIOS          p.111-120

Download pdf          Rezumat

 

Светлана ТОЛСТАЯ

СНОВИДЕНИЕ В ТЕРАПИИ: ЧЕРЕЗ НОЧНОЙ КОШМАР В РЕАЛЬНОСТЬ          p.121-126

Download pdf          Rezumat

 

Анастасия КОВРОВА, Светлана ТОЛСТАЯ

ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ОБРАЗА ЛИЧНОГО БУДУЩЕГО У МИОПИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ: ВОЗМОЖНОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ          p.127-130

Download pdf          Rezumat

 

Natalia COJOCARU

CÂND ŞI DE CE SE PLICTISESC ANGAJAŢII LA LOCUL DE MUNCĂ? FENOMENUL „BOREOUT” SAU DESPRE O NOUĂ DIMENSIUNE A DEMOTIVĂRII  ÎN ORGANIZAŢII          p.131-136

Download pdf          Rezumat

 

Inga RUSSU

RELAŢIA DINTRE CREATIVITATE ŞI STRATEGIILE DE REZOLVARE A CONFLICTULUI ÎN CUPLUL MARITAL          p.137-142

Download pdf          Rezumat

 

Людмила АНЦИБОР

МАКИАВЕЛЛИ ПРОТИВ МАКИАВЕЛЛИЗМА: ПСИХОЛОГИЯ, ЭТИКА, ПОЛИТИКА          p.143-152

Download pdf          Rezumat

 

Lora MOŞANU-ŞUPAC, Elena RUSU, Galina SÎRBU

APLICAREA TEHNICILOR SOCIOMETRICE ÎN STABILIREA ADAPTABILITĂŢII COPIILOR LA MEDIUL ŞCOLAR          p.153-157

Download pdf          Rezumat

Practici internaţionale

 

Rania SHALASH

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN ISRAEL          p.158-166

Download pdf          Rezumat

 

Любовь КАЛАШНИК

ИНОСТРАННЫЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОЙ ОПЕКИ ДЕТЕЙ-СИРОТ В КИТАЕ: ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ          p.167-171

Download pdf          Rezumat

 

Recenzii

 

O SINTEZĂ REMARCABILĂ ÎN DOMENIUL PEDAGOGIEI, SEMNATĂ DE DISTINSUL PROFESOR Vladimir GUŢU          p.172

Download pdf

 

MANAGEMENT EDUCAŢIONAL. GHID METODOLOGIC (apariţie recentă la Universitatea de Stat din Moldova)           p.173

Download pdf

 

 

This entry was posted in Без рубрики. Bookmark the permalink.