Nr. 5 (85) (2015)

Studii şi cercetări: Ştiinţe ale educaţiei

 

Vladimir GUŢU

POSTMODERNITATEA ÎN EDUCAŢIE          p.3-7

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Tatiana CALLO, Valentina PASCARI

FUNCŢIONALITATEA ÎN EDUCAŢIE: SENS ŞI NECESITATE          p.8-12

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Carolina CALARAŞ

CULTURA AUTOEDUCAŢIEI ADOLESCENTULUI ÎN CONTEXTUL CONSILIERII CENTRATE PE DEVENIREA MORALĂ CONTINUĂ A PERSONALITĂŢII UMANE          p.13-19

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Maia ŞEVCIUC, Maria HAMURARU

CALITATEA CURSURILOR ELECTRONICE: CRITERII DE EVALUARE          p.20-31

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Valentina BODRUG-LUNGU

EDUCAŢIA ŞI MUNCA DECENTĂ (aspecte de gen)          p.32-36

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Viorica GORAŞ-POSTICĂ

LEADERSHIP SPIRITUAL: O NOUĂ PROVOCARE PENTRU PROFESIONALIZAREA PSIHOPEDAGOGICĂ          p.37-41

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Nina BÎRNAZ, Lilia SERBINOV

COMPETENŢA DE INVESTIGAŢIE, IMPERATIV AL SOCIETĂŢII AXATE PE CUNOAŞTERE          p.42-48

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Tatiana REPIDA, Natalia COJOCARU

DINAMICA ŞI ROLUL GRUPULUI DE STUDENŢI ÎN FORMAREA PROFESIONALĂ (preliminarii pentru un studiu calitativ elaborat)          p.49-55

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Teresa POZO RICO, Valeriu OSTAFII , Raquel GILAR CORBÍ

EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA EMOCIONAL DE LOS ESTUDIANTES EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR          p.56-63

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Larisa CUZNEŢOV, Natalia POPA

UNELE REPERE TEORETICE PRIVIND AUTOEDUCAŢIA ÎN CONTEXTUL DEVENIRII PERSONALITĂŢII          p.64-70

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Inga MALDUR

FUNDAMENTĂRI TEORETICE PRIVIND EDUCAŢIA PERMANENTĂ          p.71-76

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Zinaida PAVLOV

NEVOILE ADOLESCENŢILOR ÎN CONTEXTUL EDUCAŢIEI PENTRU CARIERĂ          p.77-85

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Viorica REABOI

ÎNVĂŢAREA AUTOREGLATĂ A STUDENŢILOR          p.86-88

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Valentin GUZGAN

CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ ŞI MODALITĂŢI DE EXPRESIE A ACESTEIA ÎN ŞCOLI          p.89-92

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Saif SONDOS

COMPARATIVE STUDY OF THE ABILITIES OF CHILDREN WHO HAVE STAYED IN EDUCATIONAL PRE-SCHOOL INSTITUTIONS AND CHILDREN WHO HAVE NOT ATTENDED ANY EDUCATIONAL SYSTEM          p.93-98

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Constantin ŞCHIOPU

SUGESTII METODOLOGICE PRIVIND REZOLVAREA TESTULUI DE EVALUARE          p.99-103

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Sari KATZ-ZICHRONY

THE EXPERIENCE OF DANCE AS A CONDITION FOR FOSTERING SOCIAL, TRADITIONAL AND CULTURAL SKILLS AMONG EARLY CHILDHOOD          p.104-107

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Nizar SHIHADI

ACHIEVING OPTIMAL SCHOOL CLIMATE          p.108-111

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Nizar SHIHADI

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL APPROACHES OF VIOLENCE IN SCHOOL          p.112-118

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Kassem BAHEEJ

THE USE OF PREPOSITIONS IN ENGLISH AMONG ARAB STUDENTS          p.119-122

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Kassem BAHEEJ

DIFFICULTIES THAT ARAB STUDENTS FACE IN LEARNING ENGLISH          p.123-125

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Cochava FARJUN

PERSONAL PATTERNS OF DEVELOPMENT IN TEACHING CAREER AMONGST PRIMARY SCHOOL TEACHERS IN ISRAEL: CAREER MOTIVATORS, CAREER DRIVEN AND CAREER OPPORTUNITIES          p.126-133

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Hussam Samara WATTAD

THE SILENT CRISIS: TEACHERS’ DROPOUT OF SCHOOLS          p.134-137

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Basma JARJOURA

DEVELOPING MOTIVATION TO LEARN IN TEACHER TRAINING: THE ISRAELI-ARAB CASE          p.138-145

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Laura BASEL

MOTIVATION IN FOREIGN LANGUAGE ACQUISITION          p.146-149

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Валентина ЕНИ

УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ ИНТЕГРИРОВАННОГО ПОДХОДА          p.150-153

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Юрий КАЛОНТАРОВ

НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНИВАНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ          p.154-159

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Alexandru MAZILU

INFLUENŢA LUI JEAN JACQUES ROUSSEAU ASUPRA PEDAGOGIEI MODERNE          p.160-161

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Studii şi cercetări: Psihologie

 

Carolina PLATON, Viorica CHETRARI

STIMA DE SINE – ELEMENT IMPORTANT ÎN PROIECTAREA CARIEREI          p.162-165

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Lidia COJOCARI, Veronica CAPAŢÎNĂ-DARII, Aurelia CRIVOI

O RETROSPECTIVĂ ASUPRA RELAŢIEI DINTRE MOTIVAŢIE ŞI APTITUDINILE PROFESIONALE          p.166-172

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Людмила АНЦИБОР

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОПЕРАЦИОНАЛЬНОЙ АНАЛОГИИ В ИССЛЕДОВАНИИ ФЕНОМЕНА МАКИАВЕЛЛИЗМА В ПСИХОЛОГИИ          p.173-182

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Светлана ТОЛСТАЯ

ЭФФЕКТИВНЫЙ ПСИХОЛОГ-КОНСУЛЬТАНТ: МОДЕЛЬ ЛИЧНОСТИ          p.183-193

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Svetlana TOLSTAIA

IDENTITATEA PROFESIONALĂ A PSIHOLOGULUI NARATIV          p.194-196

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Natalia TOMA

STILURI COGNITIVE ŞI ANXIETATEA          p.197-204

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Natalia TOMA

REFLEXIA – MECANISM AL GÂNDIRII, ACTIVITĂŢII ŞI AUTOCUNOAŞTERII          p.205-208

Download pdf          Rezumat          License policy

This entry was posted in Без рубрики. Bookmark the permalink.