Nr. 5 (95) 2016

Studii şi cercetări: Ştiinţe ale educaţiei

 

Vladimir GUŢU

CURRICULUM UNIVERSITAR DIN PERSPECTIVA CONTINUITĂŢII ŞI INTERCONEXIUNII DINTRE CICLURILE ÎNVĂŢĂMÂNTULUI SUPERIOR          p.3-11

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Otilia DANDARA

TRASEUL CARIEREI DIDACTICE ŞI PARTICULARITĂŢILE EVOLUŢIEI PROFESIONALE          p.12-17

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Tatiana CALLO

ACTUALITATEA FUNCŢIONALĂ A DEZIDERATULUI A ÎNVĂŢA DE PLĂCERE          p.18-23

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Larisa CUZNEŢOV

AFIRMAREA UMANULUI ÎN CADRUL FAMILIEI: FERICIREA, ACŢIUNEA MORALĂ ŞI POZITIVITATEA SOCIOUMANĂ          p.24-29

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Carolina PLATON

STRATEGII DE EVALUARE INDIVIDUALĂ ŞI INSTITUŢIONALĂ A CADRELOR DIDACTICE          p.30-36

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Victoria COJOCARU

NECESITATEA FORMĂRII COMPETENŢELOR INOVAŢIONALE LA MANAGERII DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR          p.37-46

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Viorica GORAŞ-POSTICĂ

ASIGURAREA CONTINUITĂŢII STUDIILOR UNIVERSITARE LA NIVELURILE LICENŢĂ ŞI MASTERAT: REALITĂŢI ŞI PERSPECTIVE          p.47-53

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Maia ŞEVCIUC

FORMAREA COMPETENŢEI INVESTIGAŢIONALE LA STUDENŢI DIN PERSPECTIVA INTERCONEXIUNII INTRA- ŞI INTERCICLURI ÎN CADRUL UNIVERSITAR          p.54-58

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Oleg ABABII

DIMENSIUNI EXPERIMENTALE ALE NIVELULUI DE PREGĂTIRE, FORMARE A CADRELOR DIDACTICE PENTRU IMPLICARE ÎN ACTIVITĂŢILE DE RECUPERARE A COPIILOR CU DEFICIENŢE MINTALE          p.59-67

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Teodora VASCAN

INTEGRAREA COMPETENŢELOR – FACTOR DE ASIGURARE A CALITĂŢII PREGĂTIRII PROFESIONALE A ABSOLVENŢILOR UNIVERSITARI          p.68-79

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Nina BÎRNAZ, Valeria SPÎNU

EVALUAREA FORMATIVĂ – DEZIDERAT ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL UNIVERSITAR          p.80-89

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Carolina ŢURCANU

ASIGURAREA CONTINUITĂŢII ŞI INTERCONEXIUNII DINTRE CICLURILE ÎNVĂŢĂMÂNTULUI SUPERIOR: DEMERSURI ŞI ACŢIUNI MANAGERIALE          p.90-96

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Tatiana REPIDA, Mihail PAIU, Carolina ŢURCANU

INTERCONEXIUNEA ŞI CONTINUITATEA ÎNTRE CICLURILE ÎNVĂŢĂMÂNTULUI SUPERIOR – UN POSIBIL RĂSPUNS LA CERINŢELE CADRULUI NAŢIONAL AL CALIFICĂRILOR          p.97-102

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Angela LISNIC, Maria PROCA

METODA ÎNVĂŢĂRII ÎN BAZĂ DE PROBLEMĂ – ELEMENT ESENŢIAL ÎN FORMAREA GÂNDIRII CRITICE A VIITORULUI SPECIALIST ÎN DOMENIUL SOCIOUMAN          p.103-109

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Aida COTRUŢA

DELIMITĂRI CONCEPTUALE ALE TIPURILOR DE CONSILIERE          p.110-116

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Mariana MARINESCU

DINAMICA GENOTIP-FENOTIP ÎN FORMAREA PERSONALITĂŢII: FACTORI, CARACTERISTICI, INTERVENŢII          p.117-121

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Carolina CALARAŞ

FORMAREA CULTURII RELAŢIILOR INTERGENERAŢIONALE ABORDATĂ ÎN CONTEXTUL PSIHOLOGIEI ŞI PEDAGOGIEI COMUNITĂŢII          p.122-126

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Valentin Cosmin BLÂNDUL

STATUTUL ŞI ROLUL SOCIETĂŢII CIVILE ÎN REALIZAREA EDUCAŢIEI NON-FORMALE          p.127-129

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Gabriela DAMIAN-TIMOŞENCO, Valentina BODRUG-LUNGU

DIMENSIUNEA DE GEN ÎN PROBLEMATICA SCHIMBĂRILOR CLIMATICE          p.130-134

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Marta VICOL

IDENTIFICAREA DETERMINANŢILOR PSIHOSOCIALI AI EŞECULUI ŞCOLAR ŞI ASIGURAREA ADAPTĂRII ELEVILOR LA CERINŢELE ŞCOLII          p.135-138

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Evghenia NOVAC, Tamara CAZACU, Diana JOSAN

COMMUNICATIVE-VALUE APPROACH TO LANGUAGE ACQUISITIONAS THE PURPOSE OF THE DEVELOPMENT OF MORAL EDUCATION          p.139-148

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Sari Katz ZIHRONIE

«DANCE RHYMES» AS A PEDAGOGICAL METHOD FOR FOSTERING BODY SKILLS AND KNOWLEDGE OF CULTURAL TRADITION IN EARLY CHILDHOOD DANCE EDUCATION IN ISRAEL          p.149-154

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Maria CRISTEI

SISTEMELE SOFTWARE DE INSTRUIRE CA SUPORT INDISPENSABIL ÎN FORMAREA ŞI DEZVOLTAREA COMPETENŢELOR PROFESIONALE (Preliminarii pentru un studiu calitativ elaborat)          p.155-161

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Валентина ЕНИ

ПРАКСИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СРЕДЕ ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ          p.162-165

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Пинхас КАНДОВ

ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ ПОДХОДОВ К ПРИМЕНЕНИЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ-УЧЕНИЯ-ОЦЕНИВАНИЯ          p.166-173

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Studii şi cercetări: Psihologie

 

Angela POTÂNG

ATISFACŢIA ÎN MUNCĂ ŞI VALORILE PROFESIONALE LA CADRELE DIDACTICE DIN INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLARE          p.174-178

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Zinaida BOLEA

MECANISME PSIHICE CU IMPACT DE SCINDARE A SOCIETĂŢII ÎN CONTEXTUL DEPORTĂRILOR          p.179-182

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Sergiu TOMA

FACTORI ŞI PARTICULARITĂŢI PSIHOSOCIALE ALE ADAPTĂRII COPIILOR CU CERINŢE EDUCAŢIONALE SPECIALE          p.183-190

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Viorica ŞAITAN

IMPLICAŢII ALE DIMENSIUNII DE GEN ÎN MANIFESTAREA CONFLICTULUI MUNCĂ-FAMILIE: SINTEZE TEORETICE          p.191-194

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Galina PRAVIŢCHI

MANIFESTAREA PERSISTENŢEI MOTIVAŢIONALE LA PERSOANELE SEROPOZITIVE          p.195-199

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Мариям АРПЕНТЬЕВА

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ          p.200-210

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Наталья БУРАГА, Каролина ПЛАТОН

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОБЛЕМЕ ЛИЧНОСТНЫХ РЕСУРСОВ          p.211-214

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Жанна РАКУ

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФЕНОМЕНА ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТИ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИЧНОСТИ В МОЛОДОМ ВОЗРАСТЕ          p.215-223

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Анжела НИКОЛАОУ

ИЗУЧЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЛЮБВИ У МУЖЧИН И ЖЕНЩИН В ЗАВИСИМОСТИ ОТ САМООТНОШЕНИЯ ЛИЧНОСТИ В МОЛОДОСТИ          p.224-230

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Studii şi cercetări: didactici particulare

 

Liubomir CHIRIAC, Angela GLOBA

STUDIEREA INFORMATICII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR PRIN PRISMA METODELOR ŞI TEHNICILOR MODERNE DE PROGRAMARE          p.231-241

Download pdf          Rezumat          License policy

 

This entry was posted in Без рубрики. Bookmark the permalink.