Nr.5(125)

Foaia de titlu

Cuprins

CURRICULUMUL UNIVERSITAR – FACTOR DETERMINANT ÎN REALIZAREA CONTINUITĂȚII ȘI INTERCONEXIUNII ÎNTRE CICLURI DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR
Vladimir GUŢU
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat         License policy

PROIECTUL EXISTENȚIAL DE EDIFICARE ȘI MENȚINERE A FAMILIEI FERICITE: ARMONIZAREA RELAȚIILOR FAMILIALE, EFICIENȚA PERSONALĂ ȘI REZILIENȚA PARTENERILOR CONJUGALI
Larisa CUZNEȚOV, Carolina CALARAȘ
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău

Download pdf          Rezumat         License policy

EDUCAȚIA NONFORMALĂ ÎN CADRUL UNIVERSITAR DIN PERSPECTIVA REALIZĂRII INTERCONEXIUNII ȘI CONTINUITĂȚII ÎNTRE CICLURI DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR
Tatiana REPIDA, Carolina ȚURCANU
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat         License policy

IMPLICAȚII FORMATIVE ÎN INTERIORIZAREA VALORILOR PROFESIONALE
Irina GÎNCU
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat         License policy

VALORIFICAREA MODELULUI DE TRANZIŢIE DE LA TREAPTA PRIMARĂ LA TREAPTA SECUNDARĂ ÎN ŞCOALA DIN ISRAEL
Raed JARAMNA
Universitatea de Stat din Tiraspol

Download pdf          Rezumat         License policy

DEMERS TEORETIC PRIVIND FUNCȚIONALITATEA EVALUĂRII FORMATIVE PRIN PRISMA ABORDĂRILOR FILOSOFICE
Valeria BOTEZATU, Nina BÎRNAZ
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf         Rezumat        License policy

ORGANIZATIONAL CULTURE & MANAGERIAL COMMUNICATION – FACTORS OF ASSURING CONTINUITY BETWEEN HIGHER EDUCATION CYCLES
Carolina ȚURCANU, Vladimir GUȚU
Moldova State University

Download pdf         Rezumat        License policy

MANAGEMENT OF THE INTERNSHIPS – STRENGHTS AND WEAKNESS
Irina CARAUȘ
State University of Moldova

Download pdf        Rezumat       License policy

PSYCHO-PEDAGOGICAL CONDITIONS OF INTERCULTURAL STUDENT COMPETENCE DEVELOPMENT
Ludmila DARII
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf        Rezumat       License policy

PROVIDING EFFECTIVE FEEDBACK AND CORRECTING ERRORS IN THE EFL CLASSROOM
Olga DUHLICHER
Moldova State University

Download pdf        Rezumat      License policy

THE EFFECTS OF ICT INTEGRATED LEARNING ON MOTIVATION AND SELF-EFFICACY TO LEARN BIOLOGY
Ghalib BADARNE
Kaye College Israel,
Tiraspol State University

Download pdf        Rezumat      License policy

METHODOLOGICAL GUIDELINES FOR TEACHING INTERCULTURAL EDUCATION

Ioana BOGHIAN

Moldova State University

Download pdf        Rezumat      License policy

PARTICULARITĂȚILE PROFILAXIEI DEFICIENȚELOR COLOANEI VERTEBRALE LA PREȘCOLARII DE 6-7 ANI
Constantin CIORBĂ, Daniela BUCIU*
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău
*Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport din Republica Moldova

Download pdf       Rezumat      License policy

IMPACTUL UTILIZĂRII TABLEI INTERACTIVE LA STUDIEREA CURSULUI UNIVERSITAR TEHNOLOGII INFORMAŢIONALE ŞI COMUNICAŢIONALE. AVANTAJE ŞI DEZAVANTAJE

Lidia POPOV

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,

Universitatea de Stat din Tiraspol

Download pdf       Rezumat      License policy

PARADIGMA MANAGEMENTULUI INSPECȚIEI ȘCOLARE ÎN CONTEXT EUROPEAN
Vasile COJOCARU, Mariana ȘTEFAN
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău

Download pdf       Rezumat      License policy

АНАЛИЗ КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБУЧЕННОСТИ МАТЕМАТИКЕ
В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФОБРАЗОВАНИЯ

Анна ДЕТКОВА

Тираспольский государственный университет

Download pdf       Rezumat      License policy

MUZEUL CA INSTITUȚIE FUNDAMENTALĂ DE REALIZARE A EDUCAȚIEI MUZEALE: DELIMITĂRI CONCEPTUALE
Tatiana FILIPSKI
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău

Download pdf       Rezumat      License policy

ASPECTE TEORETICE PRIVIND COMPETENȚELE ȘI COMPETENȚELE DE COMUNICARE SPECIFICE ELEVILOR CLASELOR PRIMARE
Vasilica-Carina BANU
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf       Rezumat      License policy

INTERPRETĂRI PSIHOLOGICE ALE CREATIVITĂȚII ȘI STIMULAREA CREATIVITĂȚII ÎN CLASELE PRIMARE
Ramona-Elena ROTARU
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf       Rezumat      License policy

ASPECTE ALE GHIDĂRII ELEVILOR ÎN CARIERA DIDACTICĂ: VIZIUNI ALE CADRELOR DIDACTICE
Marianna SAVVA
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf       Rezumat     License policy

REPERE EPISTEMOLOGICE DE DEFINIRE A VALORILOR
Angela TULEI
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf       Rezumat     License policy

TEHNOLOGII DE PEDAGOGIZARE A PĂRINȚILOR
Tamara MUNTEANU
Universitatea de Stat din Tiraspol

Download pdf       Rezumat     License policy

TENDINȚE INTEGRATIVE ÎN EDUCAȚIA PARENTALĂ DIN PERSPECTIVA VALORIFICĂRII TEORIILOR ÎNVĂȚĂRII ȘI CONSILIERII ADULȚILOR
Veronica CEBAN
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău

Download pdf       Rezumat     License policy

PRINCIPII GENERALE ÎN EVALUAREA PROGRAMELOR DE INTERVENȚIE PSIHOSOCIALĂ ÎN ORGANIZAȚII
Natalia COJOCARU
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf       Rezumat     License policy

TRĂIREA DEPRESIVĂ CA INDICIU AL CAPACITĂȚII PERSOANEI DEȚINUTE DE RECUPERARE PSIHOSOCIALĂ
Zinaida BOLEA, Ion CUREA
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf       Rezumat     License policy

SELF-ESTEEM OF CHILDREN OF PRIMARY SCHOOL AGE. A COMPARATIVE ANALYSIS
Svetlana TOLSTAIA, Maria ROŞCA
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf       Rezumat     License policy

FACTORII PROTECTIVI AI ABUZULUI SEXUAL DIN COPILĂRIE ASUPRA VIEŢII DE ADULT
Diana CHEIANU-ANDREI, Daniela SÎMBOTEANU*
Universitatea de Stat din Moldova
*Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii

Download pdf       Rezumat     License policy

ETIOLOGIA PERFECȚIONISMULUI. ABORDARE TEORETICĂ

Valentina MIRON Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf       Rezumat     License policy

САМОАКТУАЛИЗАЦИЯ У МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ, ЗАНЯТЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ И УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
Ольга БОНДАРЕНКО
Молдавский государственный университет

Download pdf       Rezumat     License policy

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЛИЯНИЯ СТАЖА РАБОТЫ НА ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ ПЕДАГОГА
Жанна РАКУ, Юлия РАКУ*

Молдавский государственный университет

*Кишинёвский государственный педагогический университет им. Иона Крянгэ

Download pdf       Rezumat     License policy

RELAȚIA DINTRE DEZIRABILITATEA SOCIALĂ ȘI MOTIVAȚIA SPRE SUCCES LA STUDENȚI
Galina PRAVIȚCHI, Armand BERLINSKI
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf       Rezumat     License policy

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРЕНИНГА «ПОВЫШЕНИЕ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ У ВОЕННОСЛУЖАЩИХ»
Валерия КРАСКОВСКАЯ
Кишиневский государственный педагогический университет им. Иона Крянгэ

Download pdf       Rezumat     License policy

PROFILURI PSIHOSOCIALE ALE CADRELOR DIDACTICE STABILE/INSTABILE EMOȚIONAL
Raisa CERLAT
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf       Rezumat     License policy

This entry was posted in Без рубрики. Bookmark the permalink.