Nr.5(135)

Foaia de titlu

Cuprins

INSTRUMENTE EFICIENTE DE IMPLEMENTARE A PREVEDERILOR PROCESULUI BOLOGNA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR NAŢIONAL
Nadejda VELIȘCO
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat         License policy

ÎNVĂȚAREA INDIVIDUALĂ A STUDENȚILOR ÎN CADRUL CURSURILOR ȘI SEMINARELOR ACADEMICE: CONCEPT ȘI METODOLOGIE
Vladimir GUŢU
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat         License policy

PROVOCĂRI CURENTE ALE STAGIILOR UNIVERSITARE DE PRACTICĂ PEDAGOGICĂ DIN PERSPECTIVA EDUCAȚEI INTERCULTURALE
Viorica GORAȘ-POSTICĂ
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat         License policy

PARTICULARITĂŢI ALE INTELIGENŢEI SPIRITUALE LA CADRELE DIDACTICE UNIVERSITARE – CADRU EXPERIMENTAL
Nadejda BUTNARI, Nina BÎRNAZ
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat         License policy

STRUCTURILE DE GUVERNANȚĂ UNIVERSITARĂ – DIMENSIUNE DE PROMOVARE ŞI SUSŢINERE A UNEI AUTONOMII INSTITUŢIONALE MAI MARI ÎMBINATĂ CU RESPOSABILITATEA PUBLICĂ
Nadejda VELIŞCO
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat         License policy

EDUCAȚIA NONFORMALĂ A TINERILOR ȘI A ADULȚILOR: CADRUL MOTIVAȚIONAL
Natalia TOMA
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat         License policy

EDUCAȚIA LA DISTANȚĂ ÎN PERIOADA DE CARANTINĂ PROVOCATĂ DE PANDEMIA COVID-19 ȘI IMPACTUL DISPROPORȚIONAT ASUPRA FETELOR
Eugenia GANEA
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat         License policy

LEARNING BY BEING OR ASSUMPTION OF COGNITIVE GOALS
Mihail CALALB
Tiraspol State University

Download pdf          Rezumat         License policy

ACTIVITATEA ȘCOLARĂ INDEPENDENTĂ ÎN SISTEMUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT AUTOHTON

Sergiu OREHOVSCHI

Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare

Download pdf          Rezumat         License policy

GESTIONAREA COMPORTAMENTELOR PROBLEMATICE ALE ELEVILOR
Tatiana-Irina IANA
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău

Download pdf          Rezumat         License policy

AGRESIVITĂȚII ȘI VIOLENȚEI ȘCOLARE
Corina BALAN, Zoia GUȚU
Universitatea de Stat din Moldova
Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Download pdf          Rezumat         License policy

EVALUATION OF OPPORTUNITIES AND KEY PROBLEMS OF INCLUSIVE EDUCATION ON BOTH BANKS OF THE DNIESTER
Svetlana TURCHAK
Educational Center “Development”, Tiraspol

Download pdf          Rezumat         License policy

ABILITĂŢILE DE COMUNICARE ALE PROFESORULUI – FACTOR DETERMINANT ÎN FORMAREA COMPETENŢELOR DE COMUNICARE LA ELEVI
Vasilica-Carina BANU
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat         License policy

METODOLOGIA UTILIZĂRII TIC ÎN FORMAREA COMPETENȚEI DE COMUNICARE ÎN LIMBA STRĂINĂ LA ADULȚI
Angela SÎRGHI
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat         License policy

TRADUCEREA – INSTRUMENT OPTIM DE TRANSFERARE A CONȚINUTULUI DE IDEI ÎN COMUNICAREA INTERCULTURALĂ
Oxana GOLUBOVSCHI
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău

Download pdf          Rezumat         License policy

МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ НА УРОКАХ ГАГАУЗСКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ РЕГИОНА/АТО ГАГАУЗИИ
Надежда КОЧАНЖИ
Молдавский государственный университет

Download pdf          Rezumat         License policy

DEVELOPING DIGITAL AND COMMUNICATION SKILLS WITH THE ENGLISH CLASS UTILIZING THE eTWINNING PROJECT #FridaysForFuture@Schools
Sergiu JELIHOVSCHII, Diana JELIHOVSCHII*
Tiraspol State University
*Meșterul Manole High School, Sălcuța, Căușeni

Download pdf          Rezumat         License policy

ANGAJAMENTUL ORGANIZAȚIONAL ȘI SATISFACȚIA ÎN MUNCĂ A CADRELOR DIDACTICE
Angela POTÂNG, Natalia ȘARGU
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat         License policy

PARTICULARITĂȚI PSIHOLOGICE ALE ACTIVITĂȚII SPECIALIȘTILOR ÎN IT: REVIZUIREA CERCETĂRILOR
Svetlana TOLSTAIA
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat         License policy

CARACTERISTICI PSIHOLOGICE ALE MOTIVAŢIEI CADRELOR DIDACTICE
Ana TARNOVSCHI
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat         License policy

STUDIUL DE CAZ CA METODĂ PSIHANALITICĂ DE CERCETARE
Zinaida BOLEA, Ion CAȘCAVAL
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat         License policy

FORME DE MANIFESTARE A AGRESIVITĂȚII ȘI RELAȚIA ACESTORA CU STIMA DE SINE LA ADOLESCENȚII DIN MEDIUL PENITENCIAR
Raisa CERLAT, Elena CUCIURCĂ
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat         License policy

CARACTERISTICI ALE COMPONENTELOR ADAPTĂRII PSIHOSOCIALE
Oxana PALADI
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat         License policy

DIFICULTĂŢILE PĂRINȚILOR PRIVIND EDUCAREA ŞI INTEGRAREA SOCIOEDUCAȚIONALĂ A COPIILOR CU AUTISM
Silvia VRABIE
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei

Download pdf          Rezumat         License policy

SURSELE PERFECȚIONISMULUI
Olesea LUCHIAN
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat         License policy

ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ПРОЯВЛЕНИЯ ЖЕРТВЕННОСТИ
Анастасия КОВРОВА, Людмила АНЦИБОР
Молдавский государственный университет

Download pdf          Rezumat         License policy

ВЗАИМОСВЯЗЬ ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТИ И ОСОБЕННОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ У ПОДРОСТКОВ
Татьяна ГРАУР
Молдавский государственный университет

Download pdf          Rezumat         License policy

ЭЙДЖИСТСКИЕ СТЕРЕОТИПЫ О СЕКСУАЛЬНОСТИ И СЕКСЕ В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ

Марина СЛАВИНСКАЯ, Елена ЯЩЕНКО

Молдавский государственный университет

Download pdf          Rezumat         License policy

ARAMETRII COGNITIVI AI PERFECȚIONISMULUI LA PERSOANELE CU SIMPTOME SOMATICE

Valentina MIRON Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat         License policy

Obiecte sensibile, reprezentări polemice și relații intergrupuri. Conceptualizări teoretic-metodologice și ilustrări empirice: Monografie

Natalia COJOCARU.
Chișinău: Primex-Com, 2018

Download pdf          Rezumat         License policy

BILANȚURI ANIVERSARE

Tatiana REPIDA

Download pdf          Rezumat         License policy

This entry was posted in Без рубрики. Bookmark the permalink.