Nr.5(145)

Foaia de titlu

Cuprins

PEDAGOGY FOR ADULTS: CONCEPT AND EPISTEMOLOGY

Vladimir GUȚU

Moldova State University

Download pdf          Rezumat         License policy

FUNDAMENTE PSIHOPEDAGOGICE ALE EDUCAȚIEI ADULȚILOR
ÎN CONTEXTUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI NON-FORMAL

Valentin Cosmin BLÂNDUL

Universitatea din Oradea

Download pdf          Rezumat         License policy

EDUCAȚIA NONFORMALĂ A ADULȚILOR VÂRSTNICI DIN PERSPECTIVA DE GEN

Valentina BODRUG-LUNGU

Universtitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat         License policy

PRINCIPLES OF NON-FORMAL ADULT EDUCATION FROM PERSPECTIVE OF PERMANENT EDUCATION

Carolina ȚURCANU

Moldova State University

Download pdf          Rezumat         License policy

CARACTERISTICI ALE MODULUI SĂNĂTOS DE VIAȚĂ CONTEMPORAN

Mihaela BLÎNDUL

Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat         License policy

CONFIGURAȚII ALE DEZVOLTĂRII MOTIVAȚIEI PENTRU AUTOFORMARE LA CADRELE DIDACTICE ÎN CONTEXTUL VALORIFICĂRII TIC ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ

Ana EREMEI-BEREZOVSCHI

Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat         License policy

EFICIENŢA PROCESULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT ÎN RAPORT CU SUCCESUL ŞI PERFORMANŢA ŞCOLARĂ A ELEVILOR

Margareta GHEORGHIŢĂ

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău

Download pdf          Rezumat         License policy

LECȚIA NETRADIȚIONALĂ VERSUS LECȚIA CLASICĂ: REPERE TEORETICO-METODOLOGICE

Constantin ȘCHIOPU, Marcela VÎLCU*

Universitatea de Stat din Moldova

*Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău

Download pdf          Rezumat         License policy

REPERE CONCEPTUALE PRIVIND FORMAREA COMPETENȚELOR LA GEOGRAFIE PRIN STUDIEREA ORIZONTULUI LOCAL / ȚINUTULUI NATAL

Vitalie SOCHIRCĂ

Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat         License policy

VALENȚE EDUCAȚIONALE ALE STUDIERII ORIZONTULUI LOCAL / ȚINUTULUI NATAL PRIN INTERMEDIUL LUCRĂRILOR PRACTICE LA GEOGRAFIE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL GIMNAZIAL DIN REPUBLICA MOLDOVA

Vitalie SOCHIRCĂ, Svetlana CURECHERU*, Mariana GAJU**

Universitatea de Stat din Moldova

*Gimnaziul Văsieni, raionul Ialoveni

**Liceul de Creativitate și Inventică „Prometeu-Prim”, mun. Chișinău

Download pdf          Rezumat         License policy

LA NOUVELLE PERSPECTIVE SUR L’ÉTUDE DES LANGUES AU NIVEAU EUROPÉEN

Mirela SOCOL (PISALTU)

l’Université, “Ovidius” Constanța

Download pdf          Rezumat         License policy

APLICAREA TEHNICILOR DE LECTURĂ EFICIENTĂ ÎN VEDEREA COMPREHENSIUNII TEXTULUI LITERAR FOLOSIND STRATEGII ȘI APLICAȚII MODERNE ATÂT ÎN PREDAREA TRADIȚIONALĂ, CÂT ȘI ÎN PREDAREA ONLINE

Crina–Ramona ANTIP

Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu”, România

Download pdf          Rezumat         License policy

DIMENSIUNEA METODOLOGICĂ DE DEZVOLTARE A COMPETENȚEI DE COMUNICARE LA PREȘCOLARI

Lilia LUCHIANENCO

Universitatea Pepagogică de Stat „Ion Creangă”

Download pdf          Rezumat         License policy

COMPOZIȚIA ȘCOLARĂ – DIMENSIUNE OPERAȚIONALĂ A PROCESULUI DE DEZVOLTARE A EXPRESIVITĂȚII VORBIRII ELEVILOR DIN CLASELE PRIMARE

Tatiana-Irina IANA

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”din Chișinău

Download pdf          Rezumat         License policy

FORMAREA COMPETENȚEI LECTORALE LA ELVII DIN CILCUL PRIMAR PRIN INTERMEDIUL BASMULUI

Teodora-Doina PAGA

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău

Download pdf          Rezumat         License policy

CONCEPT CONFIGURATION OF THE DISCURSIVE APPROACH OF THE LITERARY TEXT

Olga GHERLOVAN*, Tatiana LAȘCU

*Ion Creangă Pedagogical State University

Tiraspol State University

Download pdf          Rezumat         License policy

VALORIFICAREA PRINCIPIILOR EDUCAȚIEI MUZICALE ÎN PREDAREA VIORII ÎN INSTITUȚIA DE ÎNVĂȚĂMÂNT

Victoria CUCULSCHI

Școala de Arte „Alexei Stârcea” din Chișinău

Download pdf          Rezumat         License policy

PARTICULARITĂȚI ALE PREGĂTIRII TACTICE ÎN FOTBAL CU JUNIORII

Valeriu RĂILEANU

Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat         License policy

DEZVOLTAREA ȘTIINȚEI PSIHOLOGICE ÎN REPUBLICA MOLDOVA ÎN ULTIMELE DECENII

Igor RACU*, Jana RACU

* Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”

Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat         License policy

CONSIDERAȚII TEORETICE ALE PROCRASTINĂRII

Angela POTÂNG

Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat         License policy

VALOAREA PROBANTĂ A TESTĂRII DE TIP POLIGRAF DIN PERPECTIVĂ PSIHOLOGICĂ

Ana TARNOVSCHI, Veronica BOLDURAT

Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat         License policy

INTELIGENȚA EMOȚIONALĂ ÎN CONTEXTUL INTELIGENȚELOR MULTIPLE

Ionica-Luminița STOENICĂ

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”din Chișinău

Download pdf          Rezumat         License policy

ASPECTE PSIHOSOCIALE CU PRIVIRE LA CAUZELE BURNOUT-ULUI

Alin Ioan CREȚU

Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat         License policy

PSYCHOLOGICAL PECULIARITIES OF ADULT EDUCATION: FORMAL, NON-FORMAL AND INFORMAL CONTEXT

Natalia TOMA

Moldova State University

Download pdf          Rezumat         License policy

КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ РЕФЛЕКСИИ, ЛИЧНОСТНОЙ ЗРЕЛОСТИ И САМОАКТУАЛИЗАЦИИ У ЛЮДЕЙ С РАЗНЫМ ПЕРЕЖИВАНИЕМ ОДИНОЧЕСТВА

Ольга БОНДАРЕНКО

Молдавский государственный университет

Download pdf          Rezumat         License policy

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КЛАССИЧЕСКОЙ ПСИХОДРАМЫ

Виорика МОКАНУ

Молдавский государственный университет

Download pdf          Rezumat         License policy

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О МАТЕРИНСТВЕ: ОСОБЕННОСТИ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ У ДЕВУШЕК СТАРШЕГО ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА

Ирина ТОЛМАЧ

Молдавский государственный университет

Download pdf          Rezumat         License policy

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВОЗРАСТНЫХ РАЗЛИЧИЙ В ПРОЯВЛЕНИИ СИМПТОМОВ ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТИ У ПОДРОСТКОВ 13-15 и 16-17 ЛЕТ

Татьяна ГРАУР (ПОЧТАРЬ)

Молдавский государственный университет

Download pdf          Rezumat         License policy

ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИОННОГО АСПЕКТА УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У СТУДЕНТОВ ВУЗОВ

Наталия БРАЙЛЯН

Молдавский государственный университет

Download pdf          Rezumat         License policy

STUDIUL SINDROMULUI LIPSEI SENSULUI VIEȚII ÎN PERIOADA PANDEMICĂ

Elena Aurel RAILEAN, Doina PAVALACHI

Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „C. Stere”

Download pdf          Rezumat         License policy

This entry was posted in Без рубрики. Bookmark the permalink.