Nr. 6 (106) 2017

Biologie

 

Aurelia CRIVOI, Iurie BACALOV, Elena CHIRIŢA, Iulian PARA, Ilona POZDNEACOVA, Adriana DRUŢA

PROPRIETĂŢILE TERAPEUTICE ALE PRODUSELOR APICOLE          p.3-9

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Lidia COJOCARI, Aurelia CRIVOI

STRESOREZISTENȚA LA CADRELE DIDACTICE ÎN CORELAȚIE CU CRONOTIPUL          p.10-14

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Lidia COJOCARI, Aurelia CRIVOI, Ana TABAC

STRESUL PSIHOEMOȚIONAL LA COPIII DE VÂRSTĂ PREȘCOLARĂ          p.15-18

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Ala CHERDIVARĂ

IMUNOREACTIVITATEA ÎNCRUCIŞATĂ POTENŢIALĂ A GLOBULINELOR DE REZERVĂ DIN SEMINŢE          p.19-23

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Valentina BULIMAGA, Liliana ZOSIM, Maria PISOVA, Veaceslav REVA

PROCEDEU DE OBŢINERE A SE-EXOPOLIZAHARIDELOR PRODUSE DE CIANOBACTERIA SPIRULINA PLATENSIS          p.24-29

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Yulia BEREZIUK

INFLUENŢA EXTRACTULUI DE AMINOACIZI ŞI OLIGOPEPTIDE DE ORIGINE CIANOBACTERIANĂ DIN BIOMASA SPIRULINA (ARTHROSPIRA) PLATENSIS ASUPRA CREŞTERII ŞI LIPIDOGENEZEI TULPINII STREPTOMYCES FRADIAE CNMN-Ac-11          p.30-34

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Petru CUZA

SPECIFICUL DISTRIBUŢIEI DESCENDENŢILOR DUPĂ ÎNĂLŢIME ÎN CULTURILE EXPERIMENTALE ALE STEJARULUI PEDUNCULAT (QUERCUS ROBUR)          p.35-40

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Gheorghe FLORENŢĂ, Petru CUZA

ACTIVITATEA ANTIOXIDANTĂ A SUBSTANŢELOR DIN MUGURII ARBORILOR STEJARULUI PUFOS (QUERCUS PUBESCENS WILLD.) CARE CRESC ÎN DIFERITE CONDIŢII STAŢIONALE          p.41-46

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Алла ГЛАДКАЯ

ИССЛЕДОВАНИЕ ЛЕЧЕБНОГО И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ ЭКСТРАКТА ИЗ КОРНЯ RHEUM RHAPONTICUM L С ДОБАВЛЕНИЕМ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ ПРОТИВ SPHAEROTHECA FULIGINEA НА РАССАДЕ КУЛЬТУР СЕМ. CUCURBITACEA В ТЕПЛИЦЕ          p.47-51

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Andrei SIURIS

TEHNOLOGIE PROVIZORIE DE VALORIFICARE A DROJDIILOR SOLIDE DE VIN CA ÎNGRĂȘĂMÂNT LA VIȚA-DE-VIE PE ROD          p.52-56

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Елена ПЕЛЯХ, Василий ЧОБАНУ

РАЗНООБРАЗИЕ КОМПОНЕНТНОГО СОСТАВА ЭФИРНЫХ МАСЕЛ У ГИБРИДНОГО ПОТОМСТВА РОДА MENTHA          p.57-60

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Ho Anh TUAN

COMPOSITION OF VALUABLE FISH, INVASIVE SPECIES AND DANGEROUS FISH FOR HUMAN IN GIANH RIVER BASIN          p.61-67

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Chimie

 

Maria GONȚA, Vera MATVEEVICI, Viorica IAMBARȚEV, Larisa MOCANU, Gheorghe DUCA

ÎNLĂTURAREA COLORANTULUI PORTOCALIU ACTIV ȘI A ACIDULUI 2, 2-DIHIDROXIMETIL PROPIONIC PRIN METODE DE CONCENTRARE, LA PRIMA ETAPĂ, URMATE DE OXIDARE ŞI ADSORBŢIE          p.68-77

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Larisa MOCANU, Maria GONȚA, Gheorghe DUCA

PARAMETRII FIZICO-CHIMICI CARE INFLUENȚEAZĂ RATA DE OXIDARE/MINERALI-ZARE A SĂRII DE NATRIU A ACIDULUI LIGNOSULFONIC CU REAGENTUL FENTON          p.78-85

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Iolanta BALAN

SCHIMBĂRILE STRUCTURALE ÎN MOLECULELE DE TIP AH3 ÎN PROCESELE REDOX INDUSE DE PSEUDOEFECTUL JAHN-TELLER          p.86-92

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Mariana DÎRU, Ecaterina VÎLCU

ELECTROD FLUOR-SELECTIV          p.93-96

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Vasile RUSU

STRATUL DUBLU ELECTRIC AL MONTMORILONITULUI. III. CARACTERISTICILE STRATULUI COMPACT STERN          p.97-106

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Elena STRATULAT, Sergiu ȘOVA, Viorel PRISACARI, Ana DIZDARI, Ion CORJA, Aurel PUI, Oleg PALAMARCIUC

SINTEZA, STRUCTURA ȘI PROPRIETĂȚILE COMPUȘILOR COORDINATIVI AI CUPRULUI(II) CU DERIVAȚII TIOSEMICARBAZONEI 8-FORMILCHINOLINEI          p.107-115

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Vladislav BLONSCHI, Viorica GLADCHI

OPTIMIZAREA DETERMINĂRII CAPACITĂŢII DE INHIBIŢIE A APELOR NATURALE          p.116-119

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Нелли ГОРЯЧЕВА, Виорика ГЛАДКИЙ, Елена БУНДУКИ

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ БИХРОМАТНОЙ И ПЕРМАНГАНАТНОЙ ОКИСЛЯЕМОСТИ ВОД ДНЕСТРА И ЕГО ПРИТОКОВ          p.120-123

Download pdf          Rezumat          License policy

 

This entry was posted in Без рубрики. Bookmark the permalink.