Nr. 6 (116) 2018

Biologie

 

Olga BURDUNIUC

FACTORII DE VIRULENŢĂ A FUNGILOR PATOGENI: SEMNIFICAŢIA CLINICĂ ŞI DETECTAREA FENOTIPICĂ          p.03-13

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Denis BULAT, Victor CIORNEA, Dumitru BULAT

STAREA IHTIOFAUNEI RÂULUI BÂC ÎN ANUL 2018          p.14-19

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Petru CUZA

ACTIVITATEA SUBSTANŢELOR ANTIOXIDANTE ÎN MUGURII ARBORILOR STEJARULUI PEDUNCULAT (Quercus robur) CU DIFERITE TERMENE DE ÎNFRUNZIRE          p.20-24

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Alexandru DASCALIUC, Petru CUZA

APRECIEREA PROCESELOR ANTIOXIDANTE ÎN EXTRACTELE DIN MUGURII SPECIILOR SPONTANE DE STEJAR ÎN FUNCŢIE DE ANOTIMP ŞI CONDIŢIILE STAŢIONALE          p.25-34

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Maricica COLȚUN, Elvira GILLE, Radu NECULA, Valentin GRIGORAȘ

STUDIUL BIOLOGIC ȘI COMPOZIȚIA CHIMICĂ A ULEIULUI VOLATIL LA SPECIA MONARDA FISTULOSA L.          p.35-38

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Lazăr CHIRICĂ

ASPECTE PRIVIND GENEZA ŞI EVOLUŢIA LIMANULUI KUIALNIC          p.39-44

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Ludmila DOMBROV, Elvira GILLE, Maricica COLȚUN, Radu NECULA

CONŢINUTUL ŞI COMPOZIŢIA CHIMICĂ A ULEIULUI VOLATIL LA HIBRIZI NOI DE OCIMUM BASILICUM L.          p.45-50

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Mihai MÂRZA, Gheorghe NOVAC, Iulian MAMAI, Natalia BURACINSCHI, Dorina BULICANU, Eliza MÎRZA

ANALIZA COMPARATIVĂ A FLOREI BUTEȘTI-COBANI (R. Moldova) ȘI STÂNCA-ȘTEFĂNEȘTI (România)          p.51-58

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Аркадий НИКОЛАЕВ, Ирина МАКСИМОВА, Светлана НИКОЛАЕВА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ МИКРОСКОПИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ ПО ЦИФРОВЫМ ИЗОБРАЖЕНИЯМ          p.59-64

Download pdf          Rezumat          License policy

 

О.И. ЦУРКАН, С.И. БУРЫКИНА, Я.М. БИЛАНЧИН, А.В. ПЯТКОВА

КАЛИЙНЫЙ РЕЖИМ ОРОШАЕМЫХ ЧЕРНОЗЕМОВ НА РАЗНЫХ АГРОТЕХНИЧЕСКИХ ФОНАХ          p.65-69

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Chimie

 

Olga GARBUZ

IN VITRO ANTICANCER ACTIVITY OF CHLORO(N-PHENYL-N’-[(PYRIDIN-2-YL)METHYLIDENE]CARBAMOHYDRAZONO-THIOATO)(4-AMINOBENZENE-1-SULFONAMIDE)COPPER          p.70-76

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Vladilena GÎRBU

FUNCȚIONALIZAREA RADICALICĂ A LEGĂTURILOR C-H ÎN COMPUȘII NATURALI          p.77-88

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Irina USATAIA, Vasilii GRAUR, Victor TSAPKOV, Aurelian GULEA

SYNTHESIS, CHARACTERIZATION AND BIOLOGICAL ACTIVITY OF COPPER(II), NICKEL(II), COBALT(III) AND IRON(III) COORDINATION COMPOUNDS WITH 2-HYDROXY-3-METHOXYBENZALDEHYDE N(4)-ALLYL-S-ETHYLISOTHIOSEMICARBAZONE          p.89-96

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Maria SANDU, Anatol TĂRÎŢĂ, Raisa LOZAN, Viorica GLADCHI, Gheorghe DUCA, Elena MOŞANU, Sergiu ŢURCAN

INDICELE DE POLUARE A APELOR SUBTERANE CU NITRAŢI: IZVOARELE ŞI CIŞMELELE DIN BAZINUL FL. NISTRU          p.97-104

Download pdf          Rezumat          License policy

 

This entry was posted in Без рубрики. Bookmark the permalink.