Nr.6 (126)

Foaia de titlu

Cuprins

TRATAMENTUL HIPERGLICEMIEI LA ŞOBOLANUL ALB DE LABORATOR

CU DIABET ALLOXANIC PRIN ADMINISTRAREA

TINCTURII DE PROPOLIS ÎN CONCENTRAŢIE DE 0,05%

Adriana DRUȚA, Iurie BACALOV, Elena CHIRIŢA, Aurelia CRIVOI, Ana ILIEŞ

Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf        Rezumat          License policy

SINDROMUL METABOLIC CA REFLECTARE A DISSANOGENIEI INTERRELAŢIILOR PSIHOSOMATICE

Vlada FURDUI,  Ana LEORDA,  Viorica GUGLEA,

Anastasia  TELEVCO, Tatiana BEŞETEA

Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie

Download pdf          Rezumat        License policy

MODIFICĂRI  MORFOLOGICE  NESPECIFICE,  PROVOCATE

TUBERCULILOR  DE  CARTOFI  DE  CĂTRE  PARAZIȚII  SECUNDARI

Maria MELNIC, Olesea GLIGA, Dumitru ERHAN, Ștefan RUSU

Institutul de Zoologie

Download pdf          Rezumat          License policy

INFLUENŢA COMPUSULUI DE NATURĂ HUMICĂ „BIOVIT”

ASUPRA CREŞTERII ŞI DEZVOLTĂRII PLANTELOR DE SOIA

CULTIVATE PE MEDIU NUTRITIV APOS

Ana BÎRSAN, Gheorghe JIGĂU, Angela ARMAŞ

Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

ОЦЕНКА ЭСТЕРАЗНОГО ПОЛИМОРФИЗМА В ЗРЕЛЫХ СЕМЕНАХ

СУРЕПИЦЫ (Brassica campestris L.)

Анжела РУДАКОВА, Сергей РУДАКОВ, Анна АРТЕМЬЕВА*, Юрий ЧЕСНОКОВ**

Молдавский государственный университет

*ФГБНУ Федеральный исследовательский центр Всероссийский институт

генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова, С.-Петербург, Россия

**ФГБНУ Агрофизический научно-исследовательский институт, С.-Петербург, Россия

Download pdf        Rezumat        License policy

SPECII VERNALE ERBACEE CU VALOARE ORNAMENTALĂ

DIN FLORA PĂDURILOR REPUBLICII MOLDOVA

Mihai MÂRZA, Natalia CIUBUC, Natalia BURACINSCHI, Gheorghe NOVAC*

Universitatea de Stat din Moldova

*Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, România

Download pdf          Rezumat          License policy

IMPACTUL ANTROPIC ASUPRA GEOSISTEMELOR

DIN ZONA DE LITORAL A MĂRII NEGRE

Lazăr CHIRICĂ

Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

PLAN DE ACŢIUNI PENTRU VALORIFICAREA ARIILOR PROTEJATE

DIN RAIONUL CRIULENI

Natalia CIUBUC, Silvia SAVA

Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

EPURAREA EFLUENTULUI TEXTIL PRIN APILCAREA

METODELOR DE ELECTROFLOTARE, OXIDARE CATALITICĂ

ŞI DE ADSORBŢIE PE CĂRBUNE ACTIV

Gheorghe DUCA, Vera MATVEEVICI, Maria GONŢA, Larisa MOCANU

Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

PARTICIPAREA PESTICIDULUI DELTAMETRINA ÎN PROCESE DE AUTOPURIFICARE FOTOCHIMICĂ A MEDIULUI ACVATIC

Viorica GLADCHI

Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

MONO- ŞI POLIHIDROXIFTALOCIANINE DE ZINC GREFATE CU POLIMERI CARBAZOLICI  PENTRU MATERIALE FOTOSENSIBILE

Ştefan ROBU, Ana POPUŞOI,  Galina DRAGALINA,

Ion LUNGU, Vadim FURTUNĂ, Tamara POTLOG

Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat      License policy

INFLUENȚA ACIZILOR HUMICI ASUPRA TRANSFORMĂRILOR FOTOCHIMICE ALE CISTEINEI ÎN MEDIUL ACVATIC

Vladislav BLONSCHI, Viorica GLADCHI

Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy