Nr. 6 (16) (2008)

Istorie

 

Valentin TOMULEŢ

PROIECTUL REGULAMENTULUI DIN 1819 ŞI TENTATIVA ADMINISTRAŢIEI REGIONALE DIN BASARABIA DE A REGLEMENTA RELAŢIILE DINTRE MOŞIERI ŞI ŢĂRANI          p.5-17

Download pdf

 

Adrian DOLGHI

CONSTITUIREA MODELULUI MARXIST AL ŞTIINŢEI ISTORICE (1917-1938)          p.18-28

Download pdf

 

Mariana ŢÎBULAC

EXPOZIŢIILE DE ARTĂ PLASTICĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA ÎN CONTEXTUL SOCIOCULTURAL AL ANILOR 90 SEC.XX            p.29-32

Download pdf

 

Ruslan ŞEVCENCO

CREAREA UNIVERSITĂŢII DE STAT DIN MOLDOVA (1944-1946): PAGINI NECUNOSCUTE          p.33-38

Download pdf

 

Nicolae DUDNICENCO

NOI CERCETĂRI ALE CIVILIZAŢIEI ORAŞELOR SPAŢIULUI ROMÂNESC DIN PERIOADA MEDIEVALĂ ŞI PREMODERNĂ          p.39-42

Download pdf

 

Andrei EMILCIUC

IMPERIUL RUS ŞI FORMAREA PIEŢEI INTERNAŢIONALE DE CEREALE (1794-1853)           p.43-50

Download pdf

 

Margareta GUŞOVSCHI

A DREAM ‘DEFERRED’          p.51-54

Download pdf

 

Filosofie

 

Octavian MOŞIN

SOCIOLOGIA CREŞTINĂ A LUI ALEXANDRU S. STURZA          p.55-60

Download pdf

 

Valeriu CAPCELEA

UNELE CONSIDERAŢII REFERITOARE LA DEFINIREA NORMELOR SOCIALE          p.61-63

Download pdf

 

Marina KAIM

MENTAL REPRESENTATION IN NATURAL LANGUAGE          p.64-68

Download pdf

 

Lingvistică şi Literatură

Lexic, lexicologie şi lexicografie

 

Larisa LUPU, Eugenia MINCU

AFIXOIDAREA – SUBDIVIZIUNE A COMPUNERII ÎN MECANISMUL DE FORMARE A CUVINTELOR          p.69-71

Download pdf

 

Alexandra GHERASIM, Maria VERŞINA

CARACTERUL LUDIC AL DERIVATELOR (CU REFERIRE LA PREFIXE)          p.72-76

Download pdf

 

Dumitru MELENCIUC, Oxana CONSTANTINESCU

THE PHENOMENON OF ACRONYMIC EXPLOSION, ITS METALINGUISTIC AND METASEMIOTIC PECULIARITIES             p.77-81

Download pdf

 

Inga SÎRBU

DER EINFLUSS DES ENGLISCHEN AUF DIE DEUTSCHE SPRACHE          p.82-84

Download pdf

 

Nicoleta BAGHICI

LIMBĂ, TERMINOLOGIE, TRADUCERE          p.85-86

Download pdf

 

Gramatică, semantică, stilistică şi Textologie

 

Viorica GONCEAR

SUPER-PHRASEMIC UNIT AS A BASIC UNIT OF THE TEXT LEVEL OF LANGUAGE ANALYSIS          p.87-92

Download pdf

 

Valentina SINGHIREI, Oleg DONEŢ

LEXICAL EXPRESSIVE MEANS AND STYLISTIC DEVICES IN THE LANGUAGE OF ADVERTISEMENT          p.93-98

Download pdf

 

Marina BELOUS

LES NOMS PROPRES, ONT-ILS UNE VALEUR CONNOTATIVE?          p.99-101

Download pdf

 

Liliana BACAL, Valentina SPEIAN

DIE PROBLEMATIK UND DIE PRINZIPIEN EINES KOMMUNIKATIV ORIENTIERTES GRAMMATIKUNTERRICHTS          p.102-104

Download pdf

 

Dumitru MELENCIUC

LINGUISTIC PHENOMENA OF POLYSEMY, SYNONYMY, HOMONYMY, REDUNDANCY AND TRANSPOSITION OF VERBAL CATEGORIAL AND GRAMMATICAL FORMS          p.105-108

Download pdf

Sociolingvistica

 

Marta ISTRATI

ANCHETA SOCIOLINGVISTICĂ ÎN CONDIŢIILE DIGLOSIEI          p.109-112

Download pdf

 

Marta ISTRATI

FORME ALE DIGLOSIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA          p.113-116

Download pdf

 

Nadejda COLOSOV

FEMINISTISCHE LINGUISTIK UND IHR EINFLUSS AUF DIE DEUTSCHE SPRACHE          p.117-120

Download pdf

 

Rodica PISICĂ

THE SEXIST LANGUAGE IN POLITICAL DISCOURSE          p.121-128

Download pdf

 

Glotodidactica

 

Theodor BALABAN, Gabriela JITARU

PROGETTO PEDAGOGICO PER UN CURRICULO DI LINGUA ITALIANA NELL’INSEGNAMENTO          p.129-133

Download pdf

 

Aliona DOSCA

DIDACTIZAREA TRADUCERII JURIDICE GERMANE (NOI PROSPECTE ŞI ORIENTĂRI)           p.134-137

Download pdf

 

Svetlana CORCEVSCHI

DIE ROLLE DER FREMDSPRACHENKOMPETENZ BEIM ÜBERSETZEN/DOLMETSCHEN          p.138-140

Download pdf

 

Literatura Universală şi Comparată

 

Владимир  БРАЖУК

МОТИВЫ «ЛЕНИ» И «ПОКОЯ» В ТВОРЧЕСТВЕ А.С. ПУШКИНА и И.А. ГОНЧАРОВА          p.141-144

Download pdf

 

Petru GOLBAN

BRITISH LITERATURE IN HISTORY, OR BACK TO TYNYANOV          p.145-154

Download pdf

 

Lidia GROSU

ION VATAMANU: ORIGINALITATE DE GÂNDIRE ŞI DE TEHNICI LIRICE CULTIVATE          p.155-158

Download pdf

 

Вячеслав ДОЛГОВ

ОБРАЗ ЮРОДИВОГО В РЕЛИГИОЗНО-НРАВСТВЕННЫХ ИСКАНИЯХ Л.Н. ТОЛСТОГО          p.159-161

Download pdf

 

Екатерина НИКУЛЬЧА

ЖАНРОВОЕ СВОЕОБРАЗИЕ ФАНТАСТИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ Э.Т.А. ГОФМАНА          p.162-166

Download pdf

 

Ozlem OZEN

MISSIONS FOR AWAKENING: HEALING CEREMONY AND STORYTELLING          p.167-173

Download pdf

 

Emilia TARABURCA

CORELAŢIA „UNIVERS RUSTIC – CULTURĂ URBANĂ” ÎN LITERATURA BULGARĂ CONTEMPORANĂ          p.174-177

Download pdf

 

Tian ZHAOYAO

ON THE FEMALE IMAGES IN THE THREE KINGDOMS – RESULT OF THE MALE RIGHT WORDS          p.178-182

Download pdf

 

Fonetica şi fonologie

 

Alexei CHIRDEACHIN

PARTICULARITĂŢI ALE MODALITĂŢILOR DE REDARE ÎN ORTOGRAFIE A UNITĂŢILOR CONSONANTICE COMPUSE ÎN LIMBILE ROMĂNĂ ŞI ENGLEZĂ          p.183-185

Download pdf

 

Studiul artelor

 

Liliana CONDRATICOVA

MEŞTERI GIUVAIERGII DIN MOLDOVA. GHEORGHE COJUŞNEAN          p.186-190

Download pdf

 

Яна ГЕРЦА

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ СЕМАНТИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ ОРНАМЕНТАЛЬНЫХ КОМПОЗИЦИЙ       p.191-193

Download pdf

 

Елена ГУПАЛОВА

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ФОРТЕПИАННЫЕ СБОРНИКИ, СОСТАВЛЕННЫЕ КОМПОЗИТОРАМИ И МУЗЫКОВЕДАМИ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА          p.194-196

Download pdf

 

Ольга СИГАНОВА

О НЕКОТОРЫХ ИСТОРИЧЕСКИХ РАЗНОВИДНОСТЯХ МЕМОРИАЛЬНЫХ ЖАНРОВ           p.197-200

Download pdf

 

Инна ХАТИПОВА

ФОРТЕПИАННЫЕ ПЬЕСЫ О. НЕГРУЦЫ И В. БЕЛЯЕВА В КОНЦЕРТНОМ И ПЕДАГОГИЧЕСКОМ РЕПЕРТУАРЕ ПИАНИСТОВ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА          p.201-206

Download pdf

 

Recenzii

 

IOAN PAPAZOGLU LIFE AND WORK          p.207-208

Download pdf

 

O CARTE VALOROASĂ          p.209-211

Download pdf

 

 

This entry was posted in Без рубрики. Bookmark the permalink.