Nr. 6 (26) (2009)

Biologie Umană şi Animală

 

Alexandr CORLĂTEANU

UNELE ASPECTE ISTORICE ŞI BIOLOGICE ALE TRANSFORMĂRII ŞOBOLANULUI CENUŞIU (RATTUS NORVEGICUS BERKENHOUT, 1769) ÎN ANIMAL DE LABORATOR: REVIU          p.5-11

Download pdf

 

Ecaterina PALADI, Liuba BUDEANU, Nina VÎNTU

DEPENDENŢA SISTEMULUI SANGVIN DE CARENŢA ALIMENTARĂ TOTALĂ          p.12-14

Download pdf

 

Ecaterina PALADI, Liuba BUDEANU, Nina VÎNTU

DINAMICA MODIFICĂRII UNOR FACTORI COAGULANŢI LA ACŢIUNEA INANIŢIEI COMPLETE          p.15-17

Download pdf

 

Dragoş Bogdan RUSU

STUDII EXPERIMENTALE PRIVIND INFLUENŢA UNDELOR MILIMETRICE APLICATE LA PUTERI ATERMICE ASUPRA CELULELOR DEZORGANIZATE DIN APONEVROZA PALMARĂ (BOALA DUPUYTREN)          p.18-24

Download pdf

 

Ştiinţe ale Solului, Geologie şi Geografie

 

Lazăr CHIRICĂ

EVALUAREA HIDROLOGICĂ A BAZINULUI r. PRUT          p.25-29

Download pdf

 

Lazăr CHIRICĂ, Iurie BEJAN, Pavel ŢÎŢU

APRECIEREA GEOLOGICĂ A BAZINULUI HIDROGRAFIC PRUT          p.30-34

Download pdf

 

Lazăr CHIRICĂ, Iurie BEJAN

UNELE ASPECTE PRIVIND REŢEAUA DE AŞEZĂRI URBANE DIN BAZINUL r. PRUT          p.35-38

Download pdf

 

Iurie BEJAN

UNELE ASPECTE PRIVIND POPULAŢIA URBANĂ DIN BAZINUL r. PRUT          p.39-43

Download pdf

 

Lucian TOMESCU

INDEPENDENŢA ENERGETICĂ A REPUBLICII MOLDOVA ŞI FACTORII CARE O CONDIŢIONEAZĂ          p.44-45

Download pdf

 

Ecologie, Botanică şi Silvicultură

 

Sergiu DOBROJAN, Victor ŞALARU, Vasile ŞALARU

UTILIZAREA APELOR REZIDUALE DE LA COMPLEXELE ZOOTEHNICE LA CULTIVAREA INDUSTRIALĂ A ALGEI Spirulina platensis (NORDST.) GEITL.          p.46-50

Download pdf

 

Victor ŞALARU, Vasile ŞALARU, Victor MELNIC

EFECTUL PĂSTRĂRII ÎNDELUNGATE A RELEVEELOR DE SOL ÎN CONDIŢII DE LABORATOR ASUPRA COMPONENŢEI ALGOFLOREI EDAFICE DIN PĂDURILE DE FAG          p.51-53

Download pdf

 

Olga BODEAN

ANATOMIA CANTITATIVĂ A LAMINEI FRUNZEI LA UNELE SOURI DE VIŢĂ DE VIE LOCALE          p.54-59

Download pdf

 

Valentin CODREANU

STRUCTURA ANATOMICĂ A LAMINEI FRUNZEI LA UNELE SPECII DE VIŢĂ DE VIE          p.60-67

Download pdf

 

Petru CUZA

SCHIMBAREA TERMOTOLERANŢEI GENOTIPURILOR STEJARULUI PUFOS (Quercus Pubescens WILD.) ÎN FUNCŢIE DE PERIOADA PRELEVĂRII FRUNZELOR ŞI TERMENELE DE ÎNFRUNZIRE          p.68-72

Download pdf

 

Petru CUZA

COMPARAREA REZISTENŢEI STEJARULUI PEDUNCULAT (Quercus robur L.) ŞI A STEJARULUI ROŞU (Quercus rubra L.) LA ACŢIUNEA ŞOCULUI TERMIC          p.73-78

Download pdf

 

Petru OBUH, Nadejda GRABCO, Constantin BULIMAGA, Irina KOLOMIEŢ

ANALIZA α-DIFERSITĂŢII VEGETAŢIEI ERBACEE DIN MUNICIPIUL CHIŞINĂU          p.79-84

Download pdf

 

Petru OBUH, Nadejda GRABCO, Constantin BULIMAGA, Irina KOLOMIEŢ

ESTIMAREA γ-DIVERSITĂŢII VEGETAŢIEI ERBACEE DIN COMPLEXELE LOCATIVE ALE MUN. CHIŞINĂU          p.85-88

Download pdf

 

Лилия ЦЭРАНУ

АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОЙ АДАПТАЦИИ УРОЖАЙНОСТИ ОСНОВНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР МОЛДОВЫ К НОВЫМ КЛИМАТИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ СОГЛАСНО МОДЕЛЯМ ОБЩЕЙ ЦИРКУЛЯЦИИ АТМОСФЕРЫ И ОКЕАНА CSIRO-MK2, HADCM2, ECHAM4 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРАКТИКИ РОТАЦИИ КУЛЬТУР И НАУЧНО ОБОСНОВАННЫХ СЕВООБОРОТОВ          p.89-93

Download pdf

 

Лилия ЦЭРАНУ

АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОЙ АДАПТАЦИИ УРОЖАЙНОСТИ ОСНОВНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР МОЛДОВЫ К НОВЫМ КЛИМАТИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ CОГЛАСНО МОДЕЛЯМ ОБЩЕЙ ЦИРКУЛЯЦИИ АТМОСФЕРЫ И ОКЕАНА CSIRO-MK2, HADCM2, ECHAM4 ВНЕСЕНИЕ НАУЧНО ОБОСНОВАННЫХ НОРМ УДОБРЕНИЙ          p.94-98

Download pdf

 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

ИЗУЧЕНИЕ НЕКОТОРЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ГРИБА TRICHODERMA VIRENS ПРИ КУЛЬТИВИРОВАНИИ НА ТВЕРДЫХ И ЖИДКИХ ПИТАТЕЛЬНЫХ СРЕДАХ          p.99-102

Download pdf

 

Biologie Vegetală

 

Valeriu RUDIC, Ludmila BATÎR, Valentina BULIMAGA, Liliana ZOSIM, Daniela ELENCIUC, Aurelian GULEA, Victor ŢAPCOV

STUDIUL ACUMULĂRII CUPRULUI LA CULTIVAREA CIANOBACTERIEI SPIRULINA PLATENSIS ÎN PREZENŢA COMPUŞILOR COORDINATIVI AI Cu(II)          p.103-106

Download pdf

 

Oleg CHISELIŢA

STUDII DE EFICIENTIZARE A PRELUCRĂRII SEDIMENTELOR DE DROJDII DE LA VINIFICAŢIE          p.107-111

Download pdf

 

Agafia USATÎI, Elena MOLODOI, Oleg CHISELIŢA, Lilia TOPALĂ, Natalia CHISELIŢA, Tamara BORISOVA

PRECURSORI DETERMINANŢI AI BIOSINTEZEI STEROLILOR LA DROJDIA SACCHAROMYCES CARLSBERGENSIS CNMN-Y-15          p.112-114

Download pdf

 

Elena MOLODOI, Agafia USATÎI, Oleg CHISELIŢA, Lilia TOPALĂ, Natalia CHISELIŢA

NUTRIENŢI PREFERENŢIALI PENTRU CULTIVAREA DIRIJATĂ A DROJDIEI SACCHAROMYCES CARLSBERGENSIS CNMN-Y-15          p.115-117

Download pdf

 

Ellina MACAEVA, Andrei SHUTOV

PECULIARITY OF SUNFLOWER 11S SEED STORAGE GLOBULIN: TERTIARY STRUCTURE MODELING          p.118-120

Download pdf

 

Tatiana STEPURINA, Natalia GAŞINA, Diana MORARI, Vitalie I. ROTARI

ANALIZA HIDROLIZEI VICILINEI ŞI FAZEOLINEI DE CĂTRE PAPAINĂ LA pH ACID          p.121-127

Download pdf

 

Мария ПИСОВА, Елена ПЕЛЯХ, Василий ЧОБАНУ

РАЗНООБРАЗИЕ ГИБРИДНОГО ПОТОМСТВА РОДА MENTHA          p.128-132

Download pdf

 

Andrei MIDONI

UNELE PARTICULARITĂŢI DE INTERACŢIUNE NUCLEU CITOPLASMĂ ÎN CADRUL SISTEMELOR ASC-Rf          p.133-138

Download pdf

 

Andrei MIDONI

ANALIZA COMPARATIVĂ A PROTEINELOR CODIFICATE DE GENELE SISTEMULUI ASC-Rf          p.139-142

Download pdf

 

Galina LUPAŞCU, Ludmila ROTARU, Nadejda MIHNEA

CERCETĂRI CU PRIVIRE LA CONTROLUL GENETIC AL REZISTENŢEI TOMATELOR LA FUSARIUM OXYSPORUM VAR.ORTHOCERAS          p.143-148

Download pdf

 

Vladimir ROTARU

INFLUENŢA FACTORILOR ABIOTICI ASUPRA DISTRIBUŢIEI AZOTULUI ÎN ORGANELE PLANTELOR DE SOIA ŞI PRODUCTIVITĂŢII LOR          p.149-152

Download pdf

 

Anatol CECAN, Gheorghe ŞIŞCANU

IMPACTUL PREPARATULUI MELANGOZIDĂ O ASUPRA CREŞTERII VEGETATIVE, ACTIVITĂŢII ENZIMATICE, CONŢINUTULUI GLUCIDELOR ŞI A SUBSTANŢEI USCATE LA POMII DE MĂR ÎN CONDIŢII PEDOCLIMATICE NEFAVORABILE          p.153-155

Download pdf

 

Gheorghe ŞIŞCANU, Anatol CECAN

PARTICULARITĂŢILE UNOR INDICI FIZIOLOGICI ŞI INFLUENŢA PREPARATULUI MELANGOZIDĂ O ÎN COMBINAŢIE CU MICROELEMENTE LA POMII DE MĂR          p.156-160

Download pdf

 

Mariana SARMANIUC

POSIBILITĂŢI DE AMELIORARE A LINIILOR DE INDUCERE A HAPLOIZILOR LA PORUMB          p.161-163

Download pdf

 

Георгий ШИШКАНУ, Нина ТИТОВА

ИЗУЧЕНИЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ЛИСТЬЕВ У РАСТЕНИЙ АБРИКОСА И ПЕРСИКА В ПЕРИОД ОНТОГЕНЕЗА          p.164-169

Download pdf

 

Андрей БАБИЦКИЙ

ОНТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ КУЛЬТИВИРУЕМЫХ РАСТЕНИЙ          p.170-173

Download pdf

 

Сezara BIVOL

STUDIUL INFLUENŢEI UNOR COMPUŞI COORDINATIVI AI Zn(II), Cr(III) ŞI Fe(III) ASUPRA PRODUCTIVITĂŢII ŞI CONŢINUTULUI UNOR SUBSTANŢE BIOACTIVE ALE DUNALIELEI LA CULTIVARE PE MEDIUL ORGANO-MINERAL ELABORAT ÎN BAZA LICHIDULUI CULTURAL AL SPIRULINEI          p.174-179

Download pdf

 

Chimie

 

Maria BÎRCĂ, Aurelian GULEA, Andrei LUPAŞCO, Victor ŢAPCOV, Olesea ANDRONIC, Tatiana ISAC-GUŢUL, Aliona COTOVAIA

STUDIEREA PRIN METODA ANALIZEI TERMICE COMPLEXE A PARTICULARITĂŢILOR PROCESELOR DE DESHIDRATARE A MOSTRELOR DE CIUPERCI ŞI RĂDĂCINI DE HREAN USCATE          p.180-186

Download pdf

 

Oльга КОВАЛЕВА

ПОЛУЧЕНИЕ ДИОКСИДА ТИТАНА ДЛЯ ПРОЦЕССОВ ФОТОКАТАЛИЗА          p.187-194

Download pdf

 

Oльга КОВАЛЕВА

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЕДОКС-ПРОЦЕССОВ В ЖЕЛЕЗОСОДЕРЖАЩИХ ВОДНЫХ РАСТВОРАХ          p.195-203

Download pdf

 

Alexandru CRĂCIUN, Vladimir ENE, Gheorghe DUCA

ELABORAREA, CONFECŢIONAREA ŞI TESTAREA NEUTRALIZATORULUI DE GAZE DE EŞAPAMENT DIN BLOCURI MONOLITE ÎN BAZĂ DE CERAMICĂ DE TIP FAGURE          p.204-208

Download pdf

 

Fizică

 

Leonid GORCEAC, Vasile BOTNARIUC, Simion RAEVSCHI, Andrei COVAL, Andrei CHITOROAGĂ

CERCETAREA CELULELOR SOLARE CU HETEROJONCŢIUNEA nCdS-plnP          p.209-212

Download pdf

 

Дмитрий НЕДЕОГЛО, Наталья НЕДЕОГЛО, Раиса СОБОЛЕВСКАЯ, Константин СУШКЕВИЧ

ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ МОНОКРИСТАЛЛОВ ZnSe, ЛЕГИРОВАННЫХ МАРГАНЦЕМ          p.213-218

Download pdf

 

Владимир ПРИЛЕПОВ, Петр ГАШИН, Аркадий КИРИЦА, Олег КОРШАК, Дорин СПОЯЛЭ, НАДЕЖДА НАСЕДКИНА

УВЕЛИЧЕНИЕ КРАТНОСТИ ФОТООТВЕТА В СТРУКТУРАХ АМОРФНЫЕ ПЛЕНКИ As4Se3S3 – МЕЛКОДИСПЕРСНЫЙ СЛОЙ НА ОСНОВЕ ВАНАДИЯ И ЕГО ОКИСЛОВ          p.219-221

Download pdf

 

Аркадий КИРИЦА

ИССЛЕДОВАНИЕ ФОТОТЕРМОПЛАСТИЧЕСКИХ НОСИТЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ АМОРФНЫХ СТЕКЛООБРАЗНЫХ ПОЛУПРОВОДНИКОВ СИСТЕМЫ As4Se3S3 И ДИЭЛЕКТРИКА BaF2В ПРОЦЕССАХ РЕГИСТРАЦИИ ИМПУЛЬСНЫХ ГОЛОГРАММ          p.222-225

Download pdf

 

Igor EVTODIEV

RECEPTORI DE RADIAŢIE PE FILME MONOCRISTALINE DE InSe          p.226-230

Download pdf

 

Артур АСКЕРОВ

ФОНОННЫЕ СВОЙСТВА КВАНТОВО-ТОЧЕЧНЫХ СВЕРХРЕШЁТОК Si/Ge          p.231-236

Download pdf

 

Florentin PALADI

CONTRIBUŢII LA TEORIA RELAXĂRII STĂRILOR METASTABILE ÎN LICHIDE SUBRĂCITE ŞI STICLE          p.237-248

Download pdf

 

Dragoş Bogdan RUSU

STUDII TEORETICE PRIVIND PROPAGAREA CÂMPULUI ELECTROMAGNETIC DE UNDE MILIMETRICE ÎN MEDIILE BIOLOGICE VII          p.249-255

Download pdf

 

Costel ŞURA, Anatol ROTARU, Theodor GEREGHI, Iurie NICA

DINAMICA HAMILTONICĂ OPTICĂ ŞI HAOSUL DETERMINIST AL EXCITONILOR COERENŢI LA CUPLAREA ACESTORA ÎN BIEXCITONI          p.256-266

Download pdf

 

Biologie Umană şi Animală

 

Vegh Eva MARIA

IMPACTUL STRESULUI EDUCAŢIONAL ASUPRA UNOR INDICI NEUROFIZIOLOGICI LA ELEVI          p.267-277

Download pdf

 

Chimie

 

Аlexandru CRĂCIUN, Svetlana CRĂCIUN, Victor МОRARU

ARGUMENTAREA SELECTĂRII COMPOZIŢIEI, TEHNOLOGIA DE OBŢINERE ŞI CERCETAREA PROPRIETĂŢILOR TRIBOLOGICE ALE UNUI LUBRIFIANT PLASTIC MULTIFUNCŢIONAL NOU          p.278-282

Download pdf

 

Степан РОБУ, Раиса ЖИТАРУ, Наталья ПАЛИСТРАНТ, Василий РУБАНИК, Василий РУБАНИК мл., Дмитрий МИТЬКОВ, Алексей МЕШАЛКИН, Никанор БАРБЭ

РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ НАНОКОМПОЗИТОВ ОРГАНИЧЕСКИХ ПОЛИМЕРОВ, СОДЕРЖАЩИХ ВЫСОКОДИСПЕРСНЫЕ ЧАСТИЦЫ МЕТАЛЛОВ И ПОДВЕРГНУТЫХ ВОЗДЕЙСТВИЮ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ СОНОРИЗАЦИИ          p.283-289

Download pdf

This entry was posted in Без рубрики. Bookmark the permalink.