Nr. 6 (56) (2012)

Biologie Vegetală

 

Maria DUCA, Angela PORT, Svetlana REZINCIUC, Steliana CLAPCO, Vasile CIOBANU, Maria PISOV

POLIMORFISMUL RAPD-PCR LA PLANTELE GENULUI MENTHA          p.5-9

Download pdf

 

Vasile CIOBANU, Maria PISOV, Svetlana REZINCIUC, Angela PORT, Maria DUCA, Veaceslav REVA, Steliana CLAPCO

POLIMORFISMUL BIOCHIMIC LA PLANTELE GENULUI MENTHA         p.10-15

Download pdf

 

Anatol CECAN, Gheorghe ŞIŞCANU

INFLUENŢA PREPARATULUI MELONGOZIDA O ÎN AMESTEC CU MICROELEMENTE ASUPRA ACTIVITĂŢII ENZIMATICE ÎN FRUNZE,

ALTOR PROCESE FIZIOLOGICE LA POMII DE MĂR          p.16-19

Download pdf

 

Victoria MIHĂILĂ, Еlena BÂLICI

CAPACITĂŢIILE ADAPTATIVE ALE GAMETOFITULUI MASCULIN LA SPECIA CUPHEA LANCEOLATA AIT.          p.20-24

Download pdf

 

Аркадий НИКОЛАЕВ, Светлана НИКОЛАЕВА, Виктория ШУБИНА, Леонид ВОЛОЩУК

ВОДОРАСТВОРИМЫЙ ТОКСИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ВОЗБУДИТЕЛЯ АЛЬТЕРНАРИОЗА ТОМАТОВ, ЕГО ПОЛУЧЕНИЕ И
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЛЯ СРАВНИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ТОКСИГЕННОСТИ ИЗОЛЯТОВ И УСТОЙЧИВОСТИ СОРТОВ К ПАТОГЕНУ          p.25-29

Download pdf

 

Андрей БАБИЦКИЙ

СОДЕРЖАНИЕ ХЛОРОФИЛЛА У КУКУРУЗЫ ПРИ ГЕТЕРОЗИСЕ          p.30-33

Download pdf

 

Biologie umană şi animală

 

Lidia COJOCARI, Aurelia CRIVOI

STRESUL PROFESIONAL – O PROBLEMĂ A SOCIETĂŢII MODERNE          p.34-38

Download pdf

 

Lidia COJOCARI

MONITORIZAREA UNOR INDICI PSIHOFIZIOLOGICI LA ELEVI ÎN DEPENDENŢĂ DE CRONOTIP          p.39-41

Download pdf

 

Петру ПАВАЛЮК

ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СООТНОШЕНИЯ УРОВНЕЙ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ОРГАНИЗМА, ВИДОВ ДВИЖЕНИЙ

И ТИПА ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ          p.42-46

Download pdf

 

З.М. МАМЕДОВ, Э.Ф. CAФАРОВА

ОСНОВНЫЕ СОСУЩИЕ ВРЕДИТЕЛИ (HOMOPTERA, APHIDIDAE, ALEYRODIDAE, COCCOIDAE) ДЕКОРАТИВНЫХ РАСТЕНИЙ НА АПШЕРОНСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ АЗЕРБАЙДЖАНА          p.47-50

Download pdf

 

З.В. МАМЕДОВ, Э.М. МУРАДОВА

ПАРАЗИТЫ И ХИЩНИКИ ОСНОВНЫХ ВРЕДИТЕЛЕЙ КОСТОЧКОВЫХ ПЛОДОВЫХ КУЛЬТУР В ШЕКИ-ЗАКАТАЛЬСКОЙ ЗОНЕ АЗЕРБАЙДЖАНА          p.51-54

Download pdf

 

Chimie

 

Ольга КОВАЛЕВА

КОМБИНИРОВАННАЯ ОЧИСТКА МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ СТОЧНЫХ ВОД:ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ГИДРОТЕРМИЧЕСКАЯ
ФЕРРИТИЗАЦИЯ ОСАДКОВ          p.55-64

Download pdf

 

Ольга КОВАЛЕВА

КОМБИНИРОВАННАЯ ОЧИСТКА МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ СТОЧНЫХ ВОД: НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ КАТАЛИТИЧЕСКАЯ ФЕРРИТИЗАЦИ          p.65-76

Download pdf

 

Tatiana CĂPĂŢÎNĂ, Aurelian GULEA, Alic BARBĂ

SINTEZA 4-(2-PIRIDIL)TIOSEMICARBAZIDEI ŞI A UNOR 4-(2-PIRIDIL) TIOSEMICARBAZONE

ŞI ACTIVITATEA ANTIPROLIFERATIVĂ A CELULELOR LEUCEMICE HL-60          p.77-81

Download pdf

 

Anastasia PAHOLNIŢCAIA, Nicanor BARBĂ, Aurelian GULEA, Angela JALBĂ, Carolina LOZAN-TIRŞU

SINTEZA ŞI CARACTERISTICA HIDRAZONELOR OBŢINUTE ÎN BAZA 2-HIDRAZINOBENZOTIAZOLULUI CU PROPRIETĂŢI ANTIMICROBIENE ŞI ANTIPROLIFERATIVE          p.82-86

Download pdf

 

Vasile RUSU, Alexei MAFTULEAC, Oleg PETUHOV

CARACTERISTICI SORBŢIONAL-STRUCTURALE ALE MONTMORILONITULUI INTERCALAT CONVENŢIONAL ŞI COMPETITIV CU OLIGOMERI DE ALUMINIU          p.87-95

Download pdf

 

Maria SANDU, Anatol TĂRÎŢĂ, Efim SERGENTU, Raisa LOZAN, Sergiu ŢURCAN, Elena MOŞANU

IMPACTUL NITRAŢILOR ASUPRA METAMORFOZEI TEHNOGENE A APEI IZVOARELOR ŞI CIŞMELELOR (BAZINUL R. PRUT)          p.96-102

Download pdf

 

Olga ŞURÎGHINA

SUBSTANŢELE TENSIOACTIVE ÎN SISTEMELE ACVATICE          p.103-105

Download pdf

 

Ecologie, Botanică şi Silvicultură

 

Victor MELNIC

EFECTUL PĂSTRĂRII ÎNDELUNGATE A PROBELOR DE SOL ÎN CONDIŢII DE ANHIDROBIOZĂ ÎN LABORATOR ASUPRA COMPONENŢEI ALGOFLOREI EDAFICE ÎN VEGETAŢIA DE LUNCĂ          p.106-109

Download pdf

 

 

This entry was posted in Без рубрики. Bookmark the permalink.