Nr. 6 (66) (2013)

Biologie

 

Lidia COJOCARI, Aurelia CRIVOI

PERCEPŢIA INDIVIDUALĂ A TIMPULUI ÎN RAPORT CU NIVELUL FUNCŢIONAL AL EMISFERELOR CEREBRALE          p.3-8

Download pdf

 

Inga DELEU

APRECIEREA NIVELULUI ELEMENTELOR MINERALE DE CALCIU, MAGNEZIU ŞI FIER LA SPORTIVII–ÎNOTĂTORI DE PERFORMANŢĂ PÂNĂ LA ŞI DUPĂ EFORT FIZIC EFECTUAT PE VELOERGOMETRU          p.9-16

Download pdf

 

Анна ЛЕОРДА, Светлана ГАРАЕВА, Влада ФУРДУЙ, Галина РЕДКОЗУБОВА, Галина ПОСТОЛАТИ, Нина КОВАРСКАЯ

ОСОБЕННОСТИ АЗОТИСТОГО ОБМЕНА У ЛИЦ С ПСИХИЧЕСКОЙ ДИЗОНТОГЕНИЕЙ          p.17-23

Downlaod pdf

 

Valentina BULIMAGA, Liliana ZOSIM, Maria PISOV, Olga OLAN

INFLUENŢA CITRATULUI DE FIER ŞI A INTENSITĂŢII LUMINII ASUPRA PRODUC­TI­VITĂŢII SPIRULINEI ŞI CONŢINUTULUI DE CAROTENOIZI ŞI FIER ÎN BIOMASĂ          p.24-27

Download pdf

 

Natalia DONŢU

CULTIVAREA ALGELOR CHLORELLA VULGARIS BEIJER, SYNECHOCYSTIS SALINA WISL., PHORMIDIUM FOVEOLARUM (MONT.) GOM. ŞI TRIBONEMA VIRIDE PASCH. PE MEDII CU ADAOS DE APE REZIDUALE ORĂŞENEŞTI          p.28-32

Download pdf

 

Vasile ŞALARU, Valentina BULIMAGA, Victor ŞALARU, Alina TROFIM, Liliana ZOSIM, Maria PISOV

ROLUL UNOR ALGE CIANOFITE AZOTFIXATOARE ÎN REZOLVAREA PROBLEMEI ALIMENTARE          p.33-41

Download pdf

 

Liliana ZOSIM, Cezara BIVOL, Ludmila BATÎR, Daniela ELENCIUC, Svetlana DJUR, Olga OLAN

INFLUENŢA UNOR COMPUŞI COORDINATIVI AI Cu(II) ASUPRA PRODUCTIVITĂŢII ŞI CONŢINUTULUI DE PIGMENŢI FOTOSINTETICI LA MICROALGA DUNALIELLA SALINA CNM-AV-02          p.42-47

Download pdf

 

Natalia CHISELIŢA, Agafia USATÎI, Elena MOLODOI, Nadejda EFREMOVA, Ludmila FULGA, Tamara BORISOVA

OPTIMIZAREA MATEMATICĂ A MEDIULUI DE CULTURĂ PENTRU PRODUCEREA ß-GLUCANILOR LA TULPINA SACCHAROMYCES CEREVISIAE CNMN-Y-20          p.49-53

Download pdf

 

Aliona GLIJIN, Maria JOIŢA-PĂCUREANU, Adriana ACCIU, Maria GORCEAG, Maria DUCA

EFFECT OF BIOSTIMULATOR “FERTILEADER GOLD” ON DEVELOPMENT OF SUNFLOWER PLANTS          p.54-59

Download pdf

 

Дмитрий КУРШУНЖИ, Анатолий ГАНЯ

ИЗМЕНЧИВОСТЬ И НАСЛЕДОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ ПРИЗНАКОВ В F3 И F4— ПОКО­ЛЕНИЯХ НУТА (CICER ARIETINUM L.)          p.60-65

Download pdf

 

Rodica MARTEA, Irina DOROŞ, Alexandru MANOLE

VARIABILITATEA GENETICĂ INTRASPECIFICĂ LA SALVIA SCLAREA L.          p.66-71

Download pdf

 

Victoria NECHIFOR

CONTROLUL GENETIC AL MEIOZEI LA PLANTE          p.72-79

Download pdf

 

Elena SAŞCO

EVALUAREA REZISTENŢEI UNOR HIBRIZI AVANSAŢI DE TRITICUM AESTIVUM L. LA AGENŢII PUTREGAIULUI DE RĂDĂCINĂ ÎN CONDIŢII DE TEREN ŞI DE LABORATOR          p.80-85

Download pdf

 

Аркадий НИКОЛАЕВ, Светлана НИКОЛАЕВА, Виктория ШУБИНА

ВЛИЯНИЕ БАКТЕРИАЛЬНЫХ МЕТАБОЛИТОВ НА ХАРАКТЕР ПРОРАСТАНИЯ КОНИДИЙ ГРИБА АЛЬТЕРНАРИЯ           p.86-90

Download pdf

 

Аркадий НИКОЛАЕВ, Светлана НИКОЛАЕВА, Виктория ШУБИНА

ДЕЙСТВИЕ ЭКСТРАКТОВ СЕМЯН ВИНОГРАДА НА ФИТОПАТОГЕНЫ В УСЛОВИЯХ IN VITRO          p.91-97

Download pdf

 

Aurelia STÎNGACI

PROCEDEE BIOTEHNOLOGICE DE PRODUCERE A PREPARATELOR VIRALE PENTRU COMBATEREA DEFOLIATORULUI OMIDA PĂROASĂ A DUDULUI (Hyphantria cunea Drury)          p.98-104

Download pdf

 

AIDAROSS NASSER NASR NAJI, Diana CRISTMAN

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФЕРОМОНА ФРУКТОВОЙ ПОЛОСАТОЙ МОЛИ (Anarsia lineatella Z.)          p.105-108

Download pdf

 

AIDAROSS NASSER NASR NAJI

МИНИРУЮЩИЕ МОЛИ В ЯБЛОНЕВЫХ САДАХ МОЛДОВЫ          p.109-113

Download pdf

 

Виктория ШУБИНА

ПОЛУЧЕНИЕ ИНОКУЛЮМА ALTERNARIA КУЛЬТИВИРОВАНИЕМ ПАТОГЕНА НА БУМАЖНЫХ ФИЛЬТРАХ          p.114-118

Download pdf

 

Андрей БАБИЦКИЙ

ИЗОЗИМЫ ЭСТЕРАЗЫ ИНБРЕДНЫХ ЛИНИЙ И ГИБРИДОВ КУКУРУЗЫ          p.119-126

Download pdf

 

Андрей БАБИЦКИЙ

ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ СОДЕРЖАНИЕ ФОСФОРА В СЕМЕНАХ ПШЕНИЦЫ          p.127-133

Download pdf

 

Vitalie SOCHIRCĂ, Corneliu IAŢU, Alexandru-Iulian CIOBANU

CONSIDERAŢII CONCEPTUALE ŞI METODE GEOGRAFICE DE ANALIZĂ A FENOMENULUI TURISTIC          p.134-140

Download pdf

 

Valeriu BRAŞOVEANU

ASPECTE PRIVIND REPARTIŢIA DEPUNERILOR DE IONI MINERALI ÎN ECOSISTEMELE FORESTIERE DIN REPUBLICA MOLDOVA ŞI DIN EUROPA          p.141-147

Download pdf

 

Iulian MAMAI

PARTICULARITĂŢI ŞI TENDINŢE ALE UNOR VALORI CLIMATICE DIN CADRUL REZERVAŢIEI ŞTIINŢIFICE ,,PĂDUREA DOMNEASCĂ”          p.148-153

Download pdf

 

Mihai MÂRZA, Andrei NEGRU, Iulian MAMAI

FLORA SINANTROPĂ NECULTIVATĂ A REPUBLICII MOLDOVA          p.154-168

Download pdf

 

Р.Ш. ИЗБАСАРОВА, А.Ш. ИЗБАСАРОВА

МОДЕРНИЗАЦИЯ БИОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 12-летней ШКОЛЕ КАЗАХСТАНА          p.169-171

Download pdf

 

 

Chimie

 

Alexei MAFTULEAC, Nina ŢÎMBALIUC

PROCEDEELE DE AGITARE ŞI CENTRIFUGARE – POSIBILE SURSE DE ERORI METODOLOGICE ÎN STUDIUL ADSORBŢIEI SUBSTANŢELOR DIN SOLUŢII          p.172-175

Download pdf

 

Vasile RUSU, Alexei MAFTULEAC, Oleg PETUHOV

INTERCALAREA BENTONITULUI LĂRGUŢA (R. MOLDOVA) CU OLIGOMERI DE ALUMINIU          p.176-182

Download pdf

 

Eduard COROPCEANU

PROPRIETĂŢI UTILE ALE UNOR COMPUŞI COORDINATIVI ÎN BAZA LIGANZILOR DIOXIMICI          p.183-189

Download pdf

This entry was posted in Без рубрики. Bookmark the permalink.