Nr. 6 (76) (2014)

Biologie

 

Aurelia CRIVOI, Elena CHIRIŢA, Iurie BACALOV, Ana MĂRJINEANU, Tatiana BODRUG, Maria PRODAN, Ilona POZDNEACOVA

STUDIUL ADMINISTRĂRII EXTRACTULUI DIN PLANTE MEDICINALE AUTOHTONE ASUPRA MODIFICĂRILOR INDICILOR HEMATOLOGICI ÎN DEREGLĂRILE IODDEFI­CI­TARE          p.3-9

Download pdf          Rezumat

 

Aurelia CRIVOI, Iurie BACALOV, Elena CHIRIŢA, Ana MĂRJINEANU, Irina BACALOV, Iulian PARA, Lidia COJOCARI, Galina CERNEI, Ion GHERMAN

EVALUAREA PROCESELOR METABOLICE ÎN DEREGLĂRILE IODDEFICITARE PE FONDALUL ADMINISTRĂRII FITOPREPARATELOR AUTOHTONE          p.10-16

Download pdf          Rezumat

 

Iurie BACALOV, Irina BACALOV, Aurelia CRIVOI

METABOLISMUL APEI ÎN DIABETUL EXPERIMENTAL PE FONDALUL ADMINISTRĂRII FITOPREPARATULUI ARCTIUM IV          p.17-21

Download pdf          Rezumat

 

Irina BACALOV

INTERRELAŢIA PANCREAS ENDOCRIN – CORTICOSUPRARENALE ÎN DIABETUL EXPERIMENTAL PE FONDALUL ADMINISTRĂRII SPIRULINEI CRESCUTE PE APE REZIDUALE DE LA COMPLEXELE DE BOVINE          p.22-27

Download pdf          Rezumat

 

Irina BACALOV

INFLUENŢA EXTRACTULUI DIN PLANTE MEDICINALE (FASSC-V) ASUPRA GLICEMIEI ŞI INDICILOR HEMATOLOGICI ÎN DIABETUL EXPERIMENTAL          p.28-34

Download pdf          Rezumat

 

Lidia COJOCARI, Snejana ŢÎMBALARI

MONITORIZAREA UNOR PARAMETRI FIZIOLOGICI AI SISTEMULUI RESPIRATOR LA COPII ÎN RAPORT CU FACTORII SANOGENI ŞI PATOGENI          p.35-39

Download pdf          Rezumat

 

Lidia COJOCARI

ACTIVITATEA MOTORIE LA PREŞCOLARI ÎN RAPORT CU BIORITMURILE          p.40-44

Download pdf          Rezumat

 

Ho Anh TUAN, Dumitru BULAT, Marin USATÎI

MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS FOR CLASSIFICATION OF FAMILY PLATYCEPHALID,AE IN GIANH RIVER IN THE NORTH CENTRAL PART OF VIETNAM          p.45-49

Download pdf          Rezumat

 

Ina BIVOL, Ana BÎRSAN

ANALIZA GENETICO-MOLECULARĂ A UNOR SOIURI AUTOHTONE DE GLYCINE MAX (L.) MERRILL PRIN UTILIZAREA MARKERILOR MICROSATELITICI          p.50-56

Download pdf          Rezumat

 

Alexandra DESEATNIC-CILOCI, Eduard COROPCEANU, Steliana CLAPCO, Andrei RIJA, Jana TIURINA, Cezara BIVOL, Olga BOLOGA, Ion BULHAC

INFLUENŢA COMPUŞILOR COORDINATIVI AI Co(III), Cu(II) şi Zn(II) CU LIGANZI OXIMICI ASUPRA BIOSINTEZEI HIDROLAZELOR EXOCELULARE LA FUNGII MICELIALI          p.57-70

Download pdf          Rezumat

 

Liliana ZOSIM, Cezara BIVOL, Daniela ELENCIUC, Ludmila BATÎR, Svetlana DJUR, Olga OLAN

INFLUENŢA UNOR COMPUŞI AI Ge(IV) ASUPRA PRODUCTIVITĂŢII ŞI CONŢINUTULUI DE GLICEROL LA MICROALGA DUNALIELLA SALINA CNM-AV-02          p.71-75

Download pdf          Rezumat

 

Sergiu DOBROJAN, Irina STRATULAT, Galina DOBROJAN

CALITATEA APEI RÂULUI RĂUT PE SECTORUL SATULUI PIATRA, RAIONUL ORHEI, ÎN PERIOADA DE PRIMĂVARĂ A ANULUI 2014          p.76-79

Download pdf          Rezumat

 

Irina STRATULAT, Sergiu DOBROJAN, Victor ŞALARU

PERSPECTIVA UTILIZĂRII BIOMASEI ALGEI CIANOFITE NOSTOC FLAGELLIFORME CA OBIECT BIOTEHNOLOGIC ŞI SURSĂ ALIMENTARĂ (SINTEZĂ)          p.80-83

Download pdf          Rezumat

 

Mihai MÂRZA, Natalia BURACINSCHI, Vladislav GRATI, Eliza MÎRZA, Iulian MAMAI

ISTORIA CERCETĂRII FLOREI ŞI VEGETAŢIEI SINANTROPE A REPUBLICII MOLDOVA ŞI A TERITORIILOR LIMITROFE          p.84-97

Download pdf          Rezumat

 

Светлана НИКОЛАЕВА, Аркадий НИКОЛАЕВ, Виктория ШУБИНА

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ДВУХ ВИДОВ ГРИБА TRICHODERMA В ОТНОШЕНИИ ПАТОГЕНОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР В УСЛОВИЯХ IN VITRO          p.98-102

Download pdf          Rezumat

 

Ivan KAPITALCHUK, Nadezhda GOLUBKINA, Sergey SHESHNITSAN, Marina KAPITALCHUK, Tatiana GRISHINA

SELENIUM AND OTHER ELEMENTS ACCUMULATION BY HIGHER FUNGI IN ECOSYSTEMS OF THE DNIESTER RIVER VALLEY          p.103-107

Download pdf          Rezumat

 

Petru BUNDUC, Ionel MUNTELE, Vitalie SOCHIRCĂ

ASPECTE PRIVIND STRUCTURA ETNICĂ A POPULAŢIEI DIN JUDEŢUL BOTOŞANI, ROMÂNIA          p.108-112

Download pdf          Rezumat

 

Petru BUNDUC, Vitalie SOCHIRCĂ, Tatiana BUNDUC

ROLUL STRUCTURILOR CONFESIONALE ALE POPULAŢIEI ÎN CONTURAREA MIGRAŢIEI INTERNAŢIONALE DIN JUDEŢUL BOTOŞANI, ROMÂNIA          p.113-118

Download pdf          Rezumat

 

Chimie

 

Vasilii GRAUR, Elena ZARICIUC, Victor TSAPKOV, Nina BARBA, Aurelian GULEA

SYNTHESIS AND BIOLOGICAL ACTIVITY OF NICKEL AND COPPER COORDINATION COMPOUNDS OF 5-NITROFURAN-2-CARBALDEHYDE N(4)-ALLYL-3-THIOSEMICARBAZONE          p.119-123

Download pdf          Rezumat

 

Eduard COROPCEANU

COMPUŞI COORDINATIVI BI- ŞI POLINUCLEARI AI UNOR METALE TRANZIŢIONALE CU LIGANZI DIOXIMICI ÎN BAZA PUNŢILOR BIPIRIDINICE          p.124-129

Download pdf          Rezumat

 

Mihail SECU, Oleg PALAMARCIUC, Pierre DECHAMBENOIT, Rodolphe CLÉRAC

SINTEZA ŞI CARACTERIZAREA STRUCTURALĂ A COMPUSULUI TRINUCLEAR ÎN BAZA N1,N4-BIS(SALICILIDEN)-S-METIL-IZOTIOSEMICARBAZIDEI          p.130-136

Download pdf          Rezumat

 

Maria GONŢA, Angela LIS, Larisa MOCANU

APEDUCTE, SISTEME DE CANALIZARE ŞI STAŢII DE EPURARE ÎN REPUBLICA MOLDOVA          p.137-144

Download pdf          Rezumat

This entry was posted in Без рубрики. Bookmark the permalink.