Nr. 6 (86) 2015

Biologie

 

Valentina BULIMAGA, Liliana ZOSIM, Daniela ELENCIUC

PERSPECTIVA DE UTILIZARE A GLICINATULUI DE Cr(III) PENTRU OBŢINEREA BIOMASEI DE SPIRULINĂ ÎMBOGĂŢITE CU CROM – SURSĂ DE PRODUSE ANTIDIABETICE          p.3-8

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Ala CHERDIVARĂ, Angela RUDACOVA, Andrei ŞUTOV

GLOBULINELE DE REZERVĂ 11S DIN SEMINŢE CA ALERGENI          p.9-14

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Angela RUDAKOVA, Andrei SHUTOV, Serghei RUDACOV, Valentina BULIMAGA, Natalia CLIMOVA, Irina KAHOVSKAIA, Maria PISOVA

MECANISMUL DE PROTEOLIZĂ A FICOCIANINEI, PROTEINEI BIOACTIVE DIN SPIRULINĂ SUB ACŢIUNEA PAPAINEI          p.15-20

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Victor MELNIC, Elena PELEAH, Ion UNGUREANU, Marianna SULA

PARTICULARITĂŢILE STRUCTURII MORFOLOGICE ÎN PRIMII DOI ANI DE VEGETAŢIE A SPECIEI DE ECHINACEA PURPUREA (L.) ÎN CONDIŢII BIOECOLOGICE ALE REPUBLICII MOLDOVA          p.21-24

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Victor COVALIOV, Valentin BOBEICĂ, Olga COVALIOVA

PROCEDEUL MODIFICAT DE PRODUCERE BIOCHIMICĂ A CIANCOBALAMINEI (VITAMINA B12) DIN DEŞEURI AGROINDUSTRIALE 1. MODIFICĂRI TEHNOLOGICE PRIVIND INTENSIFICAREA PROCESULUI DE OBŢINERE A ADAOSULUI FURAJER          p.25-32

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Валентина СВЕТЛИЧЕНКО

ИЗМЕНЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ПЕКТИНОВЫХ ВЕЩЕСТВ В ПЛОДАХ ЯБЛОНИ ПОД ВЛИЯНИЕМ ПЛЕНКООБРАЗУЮЩЕГО СОСТАВА «PELECOL» ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ХРАНЕНИИ          p.33-36

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Maria TIMOŞCO, Aliona VELCIU, Victoria BOGDAN

EXPLORAREA EXPERIMENTALĂ A POSIBILITĂŢII UTILIZĂRII UNOR PREPARATE MICROBIENE          p.37-44

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Anastasia ŞTEFÎRŢĂ, Lilia BRÎNZĂ, Mihail MELENCIUC, Nicolai ALUCHI, Svetlana BUCEACEAIA

FITOHORMONII – MODULATORI AI ACTIVITĂŢII ENZIMELOR ANTIOXIDANTE LA PLANTE ÎN CONDIŢII DE SECETĂ          p.45-55

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Inga OLARI, Eugeniu DUDNIC, Natalia DUDNIC

EFECTUL HIPERCONSUMULUI DE SOIA ASUPRA COMPOZIŢIEI SÂNGELUI          p.56-57

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Olesea GLIGA

CONŢINUTUL METALELOR GRELE ÎN COMPONENTELE MEDIULUI DIN ZONA DE CENTRU A REPUBLICII MOLDOVA          p.58-67

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Ştefan RUSU, Dumitru ERHAN, Maria ZAMORNEA, Oleg CHIHAI, Anatol SAVIN, Elena GHERASIM, Galina MELNIC, Vasile BUZA, Mihail PRUTEANU, Tudor ANGHEL

FAUNA POLIPARAZITARĂ A MAMIFERELOR SĂLBATICE DIN REZERVAŢIA NATURALĂ „CODRII” DIN REPUBLICA MOLDOVA          p.68-72

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Iryna SUPRUN, Bert STANIER

AMERICAN QUARTER HORSES’ BEHAVIORAL FORMS          p.73-80

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Sergiu DOBROJAN, Irina STRATULAT, Alina TROFIM, Galina DOBROJAN

COMPONENŢA AMINOACIZILOR DIN BIOMASA ALGEI CIANOFITE NOSTOC GELATINOSUM (SCHOUSB) ELENK          p.81-84

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Irina STRATULAT, Sergiu DOBROJAN, Victor ŞALARU, Vasile ŞALARU, Galina DOBROJAN

SPECTRUL AMINOACIZILOR ÎN BIOMASA ALGEI CIANOFITE NOSTOC FLAGELLIFORME (BERK ET CURT) ELENK. CULTIVATE PE MEDIUL DREW          p.85-87

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Alina TROFIM, Victor ŞALARU

STRUCTURA TAXONOMICĂ ŞI ECOLOGICĂ A ALGOFLOREI EDAFICE DIN SERELE SATULUI CHIŞTELNIŢA, RAIONUL TELENEŞTI          p.88-94

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Tatiana DUDNICENCO

TURISMUL ECOLOGIC ÎN RAIONUL ŞOLDĂNEŞTI, REPUBLICA MOLDOVA: PROBLEME ŞI PERSPECTIVE          p.95-102

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Regina FASOLA

CONŢINUTUL METALELOR GRELE ÎN SOLURILE BAZINULUI RÂULUI CEREŞNOVĂŢ          p.103-109

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Natalia CIUBUC

GRĂDINILE UNIVERSITARE: ISTORIA APARIŢIEI ŞI ROLUL LOR          p.110-113

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Maria SANDU, Galina DRAGALINA

ASPECTE DE ARGUMENTARE A RESPONSABILIZĂRII PENTRU CANTITATEA ŞI CALITATEA APEI          p.114-118

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Андрей БАБИЦКИЙ

ДИСПЕРСИОННЫЙ АНАЛИЗ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПРИЗНАКОВ В АГРОНОМИЧЕСКОМ ПОЛЕВОМ ЭКСПЕРИМЕНТЕ И ЕГО СВЯЗЬ С ЗАКОНОМ НОРМАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ          p.119-124

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Valentin CODREANU

ANATOMIA CANTITATIVĂ A LAMINEI FRUNZEI LA UNELE SPECII DE CLEMATIS L.          p.125-129

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Chimie

 

Vasilii GRAUR

SYNTHESIS, STRUCTURE AND BIOLOGICAL ACTIVITY OF          N(4)-ALLYL-3-THIOSEMI-CARBAZONES AND THEIR COORDINATION COMPOUNDS WITH SOME 3D METALS          p.130-141

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Mihail SECU

MAGNEŢI MOLECULARI – TRECEREA DE LA LIGANZI DE TIP SALEN SPRE TIOSEMICARBAZONE          p.142-155

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Vasile RUSU

CARACTERISTICILE STRATULUI DUBLU ELECTRIC ÎN PROXIMITATEA SUPRAFEŢEI LATERALE A MONTMORILONITULUI          p.156-167

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Ion ARSENE

STUDIUL TEORETIC AL DESCOMPUNERII PEROXIDULUI DE HIDROGEN CU COMPLECŞI DINUCLEARI AI MANGANULUI          p.168-175

Download pdf          Rezumat          License policy

 

This entry was posted in Без рубрики. Bookmark the permalink.