Nr. 7 (07) (2007)

Biologie umană şi animală

 

Boris MELNIC, Ecaterina PALADI, Liuba BUDEANU, Eugen DUDNIC, Natalia GAIDEI

CARACTERISTICA MORFOFUNCŢIONALĂ A GLANDEI TIROIDE LA ACŢIUNEA PIROGENALULUI PE FONDALUL MELANOTROPINEI          p.5-8

Download pdf

 

Tatiana CHITIC

STUDIU PRACTIC AL PLANTELOR MEDICINALE ÎN EVOLUŢIA DIABETULUI ALLOXANIC          p.9-13

Download pdf

 

Maria LUPEI-PRODAN

IMPACTUL APEI POTABILE ASUPRA SĂNĂTĂŢII POPULAŢIEI          p.14-18

Download pdf

 

Anatolie BACIU, Lyudmila LISTOPADOVA

THE FORMATION AND MAINTANANCE OF GASTRODUODENAL DYSRHYTHMIA ON THE BACKGROUND OF EXAGGERATED CELLULAR PROTEIC BIOSYNTHETIC ACTIVITY OF PARAVENTRICULAR, NORADRENERGIC, AND VAGAL CENTERS          p.19-21

Download pdf

 

Lidia COJOCARI

UNELE ASPECTE ALE PROCESELOR COGNITIVE ÎN DIABETUL ZAHARAT          p.22-26

Download pdf

 

О. ГАРАЕВА, Г. РЕДКОЗУБОВА

ОСОБЕННОСТИ ЭКСКРЕЦИИ ПРОДУКТОВ АЗОТИСТОГО ОБМЕНА У СПОРТСМЕНОВ-ПЛОВЦОВ          p.27-32

Download pdf

 

Nina GUSCA, Vladimir ŞEPTIŢCHI, Galina MEDVEDEVA, Valentina NOVIŢCHI

SPECIFICUL BIOELECTRIC AL PROIECŢIEI MESAJELOR VISCERORECEPTIVE ÎN CA1 HIPOCAMP ŞI ÎN SCOARŢA CEREBRALĂ LA IEPURI          p.33-42

Download pdf

 

Лидия КОЖОКАРЬ

РОЛЬ АУТОИММУННЫХ СВОЙСТВ МОЗГА В НАРУШЕНИИ КОГНИТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ          p.43-44

Download pdf

 

Людмила КУЛИКОВА

ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ САДОВ НА СООБЩЕСТВА РАСТЕНИЕОБИТАЮЩИХ КЛЕЩЕЙ В МОЛДОВЕ          p.45-49

Download pdf

 

Biologie Vegetală

 

Maria DUCA, Natalia LAPTEVA, Alexei LEVIŢCHI

ELABORAREA PROCEDEULUI DE EXTRAGERE A HELIANTININEI DIN SEMINŢELE DE FLOAREA-SOARELUI          p.50-53

Download pdf

 

Maria DUCA, Alexei LEVIŢCHI, Tudor ROTARU

POSIBILITĂŢI DE ESTIMARE A PURITĂŢII GENETICE LA FLOAREA-SOARELUI          p.54-61

Download pdf

 

Maria DUCA, Angela PORT, Alexei LEVIŢCHI, Tudor ROTARU

ASPECTE PRIVIND ESTIMAREA GRADULUI DE STERILITATE A LINIILOR DE FLOAREA-SOARELUI          p.62-67

Download pdf

 

Maria DUCA, Victoria POPESCU, Victor LUPAŞCU

ASPECTE ALE STATUTULUI OXIDOREDUCĂTOR LA DIFERITE GENOTIPURI DE FLOAREA-SOARELUI ATACATE DE LUPOAIE          p.68-73

Download pdf

 

Мария ДУКА, Татьяна ХОМЕНКО, Анжела ПОРТ, Людмила Гусева, Доган ОЗДЕМИР

СОМАТИЧЕСКИЙ ГЕТЕРОЗИС У ОГУРЦА CUCUMIS SATIVUS L.          p.74-81

Download pdf

 

Татьяна ХОМЕНКО, Мария ДУКА, Анжела ПОРТ, Людмила Гусева, Доган ОЗДЕМИР

ФИЗИОЛОГО-БИОХИМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ЯВЛЕНИЯ ГЕТЕРОЗИСА У ОГУРЦА CUCUMIS SATIVUS L.          p.82-89

Download pdf

 

Андрей БАБИЦКИЙ, Занфира ТОМА

ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ И ВЛАЖНОСТИ ПОЧВЫ НА ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ РАЗМЕРОМ ФРАКЦИИ ЗЕРЕН ПШЕНИЦЫ И СОДЕРЖАНИЕМ В ИХ ЗАПАСНОМ БЕЛКЕ ОСНОВНЫХ АМИНОКИСЛОТ          p.90-97

Download pdf

 

Cezara BIVOL

INFLUENŢA VALORII PH ASUPRA PRODUCTIVITĂŢII ŞI COMPONENŢEI BIOCHIMICE A MICROALGEI DUNALIELLA SALINA LA CULTIVARE PE LICHIDUL CULTURAL AL SPIRULINEI          p.98-100

Download pdf

 

Anatol CECAN

CERCETĂRI PRIVIND UNELE ASPECTE ALE RELAŢIILOR DINTRE METABOLISMUL COMPUŞILOR FOSFORICI ÎN FRUNZE ŞI RODIRE LA POMII DE MĂR          p.101-105

Download pdf

 

Valentin CODREANU

ANATOMIA EPIDERMEI FRUNZEI LA UNELE SPECII DE VIŢĂ DE VIE (VITIS L.)          p.106-113

Download pdf

 

Марина КАПИТАЛЬЧУК, Надежда ГОЛУБКИНА, Иван КАПИТАЛЬЧУК, Анна ШУЛЬМАН, Максим АНГЕЛЮК

ВЛИЯНИЕ МЕДИ НА АККУМУЛЯЦИЮ СЕЛЕНА КУКУРУЗОЙ И ПОДСОЛНЕЧНИКОМ          p.114-118

Download pdf

 

Mihail MÂRZA, Victor DONEA, Ludmila NICORICI, Eliza MÎRZA, Tatiana SÎRBU

FLORA IERBOASĂ DIN PARCHETELE DE LA CERNOLEUCA (DONDUŞENI)          p.119-120

Download pdf

 

Nadejda MIHNEA

VARIABILITATEA GENETICĂ A UNOR CARACTERE CANTITATIVE LA TOMATE          p.121-124

Download pdf

 

Victoria POPESCU

EVALUAREA GRADULUI DE INFECŢIE LA UNELE GENOTIPURI DE FLOAREA-SOARELUI (HELIANTHUS ANNUUS L.) LA INTERACŢIUNEA GAZDĂ-PARAZIT (OROBANCHE CUMANA WALLR.)          p.125-128

Download pdf

 

Ludmila ROTARU

PARTICULARITĂŢI DE INTERACŢIUNE TOMATE X FUSARIUM OXYSPORUM VAR. ORTHOCERAS ÎN DIFERITE CONDIŢII TERMICE          p.129-132

Download pdf

 

Vitalie I. ROTARI

PURIFICAREA ŞI CARACTERIZAREA PARŢIALĂ A PROTEINAZEI A DIN SEMINŢELE GERMINATE DE FASOLE          p.133-138

Download pdf

 

Vitalie I. ROTARI, Diana MORARI, Tatiana STEPURINA

CHARACTERISATION OF PHASEOLIN MODIFIED BY LEGUMAIN          p.139-146

Download pdf

 

Elena SAVCA, Victoria POPESCU , Maria DUCA

INFLUENŢA OROBANCHE CUMANA WALLR. DE DIVERSĂ ORIGINE ASUPRA CONŢINUTULUI DE ACIZI NUCLEICI LA FLOAREA-SOARELUI          p.147-152

Download pdf

 

Vitalyi SENYUK, Hrinrich HEINRICHS, Jürgen VOIGT, Andrei SHUTOV, Böle BIEHL

STORAGE GLOBULIN AND ASPARTIC PROTEINASE FROM UNGERMINATED CACAO SEEDS: KINETICS AND MECHANISM OF IN VITRO PROTEOLYSIS          p.153-159

Download pdf

 

Andrei SHUTOV, Helmut BÄUMLEIN, Lothar ALTSCHMIED

PROTEIN STRUCTURE NOVELTY CREATED VIA INSERTION OF NON-CODING ELEMENTS INTO CODING REGION OF SOME ARABIDOPSIS GENES          p.160-165

Download pdf

 

Andrei SHUTOV, Sergei RUDAKOV, Angela RUDAKOVA, Irina KAKHOVSKAYA, Irina SEFEROVA, Yuriu CHESNOKOV, Takako FUKUDA, Krisna PRAK, Shigeru UTSUMI

BASIC 7S GLOBULIN FROM SOYBEAN SEEDS AS A MEMBER OF A SUPERFAMILY OF PLANT XYLANASE INHIBITORS AND ASPARTIC PROTEINASES          p.166-172

Download pdf

 

Ecologie, Botanică şi Silvicultură

 

Petru CUZA

CONSANGVINIZAREA ŞI EFECTELE EI ASUPRA CREŞTERII ÎN DIAMETRU A DESCENDENŢILOR STEJARULUI PEDUNCULAT (QUERCUS ROBUR L.)          p.173-176

Download pdf

 

Petru CUZA, Lilia ŢÎCU

STUDIUL CREŞTERILOR ÎN ÎNĂLŢIME A PUIEŢILOR STEJARULUI PEDUNCULAT (QUERCUS ROBUR L.) DE DIFERITĂ PROVENIENŢĂ          p.177-180

Download pdf

 

Natalia DONŢU

DINAMICA DEZVOLTĂRII ALGELOR CHLORELLA VULGARIS ŞI SYNECHOCYSTIS SALINA PE MEDII CU ADAOS DE APE REZIDUALE DE CANALIZARE DE LA STAŢIA DE EPURARE DIN MUN. CHIŞINĂU          p.181-185

Download pdf

 

Д.С. ЕЛИСОВЕЦКАЯ

ИЗМЕНЕНИЕ СУММЫ АЛКАЛОИДОВ И БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ЭКСТРАКТА ИЗ РАСТЕНИЯ VERATRUM LOBELIANUM BERNH. В ПРОЦЕССЕ ХРАНЕНИЯ          p.186-189

Download pdf

 

Maria ICHIM

ALGALIZAREA APELOR REZIDUALE DE LA COMPLEXELE ZOOTEHNICE CA METODĂ BIOLOGICĂ DE AUTOEPURARE          p.190-192

Download pdf

 

Cristina MELNICIUC

CULTIVAREA ALGEI CHLAMYDOMONAS REINHARDII PE MEDII CU ADAOS DE APE REZIDUALE          p.193-195

Download pdf

 

Victor ŞALARU, Vasile ŞALARU, Maria ICHIM, Ştefan MANEA

BIOMASA ALGALĂ – SURSĂ ALTERNATIVĂ DE ENERGIE, PRODUSE ALIMENTARE NONPOLUATE ŞI SUBSTANŢE BIOLOGIC ACTIVE          p.196-200

Download pdf

 

Ştiinţe ale solului, Geologie şi Geografie

 

Igor CODREANU, Valentin SOFRONI

CONDIŢIILE CLIMATICE CA FACTOR AL MODIFICĂRILOR DE MEDIU ÎN BAZINUL RÂULUI RĂUT          p.201-204

Download pdf

 

Chimie

 

Gheorghe DUCA, Vera MATVEEVICI, Maria GONŢA, Valeria ZAMŞA

ÎNLĂTURAREA COLORANŢILOR ACTIVI DIN SOLUŢIILE-MODEL ŞI APELE REZIDUALE PRIN METODE ELECTROCHIMICE          p.205-212

 

 

Diana DRAGANCEA

COMPUŞI COORDINATIVI AI CUPRULUI(II) CU 1,5-BIS-TIOCARBOHIDRAZONE ALE ALDEHIDEI SALICILICE SUBSTITUITE          p.213-215

Download pdf

 

Andrei RIJA

SINTEZA ŞI STUDIUL DIOXIMAŢILOR Co(III) CARE CONŢIN ÎN SFERA EXTERIOARĂ ANIONII [ZrF6]2- SAU [TiF6]2-          p.216-220

Download pdf

 

Fizică

 

Леонид КУЛЮК, Рейно ЛАЙХО, Александр ЛАШКУЛ, Эркки ЛЯХДЕРАНТА, Дмитрий НЕДЕОГЛО, Наталья НЕДЕОГЛО, Анатолий СИМИНЕЛ, Вадим СИРКЕЛИ, Раиса СОБОЛЕВСКАЯ, Константин СУШКЕВИЧ

ИЗЛУЧАТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА КРИСТАЛЛОВ ZnSe:Cr          p.221-225

Download pdf

 

Anatol ROTARU, Nelu CIOBANU, Iurie NICA, Theodor GEREGHI, Leonid CAIREAC

TRANZIŢII CONFORMAŢIONALE LA INTERACŢIUNEA CÂMPULUI ELECTROMAGNETIC DE FRECVENŢĂ EXTREM DE ÎNALTĂ CU BIOMACROMOLECULELE INTRACELULARE          p.226-234

Download pdf

 

Евгений ПОКАТИЛОВ, Денис НИКА, Надежда ЗИНЧЕНКО, Артур АСКЕРОВ, Игорь ДЕМЕНТЬЕВ, Сергей ДМИТРИЕВ, Татьяна ГОГЛИДЗЕ

ГАЗОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА СТРУКТУРЫ СЛОЙ ХАЛЬКОГЕНИДНОГО СТЕКЛА – МЕТАЛЛ          p.235-240

Download pdf

 

Eugenia BOBEICO, Leonid BRUC, Mihail CARAMAN, Andrei COVAL, Vladimir FEDOROV, Alexei SIMAŞCHEVICI, Dormidont ŞERBAN, Iurie USATÎI

OBŢINEREA STRUCTURILOR n+SnO2/nSi ŞI CERCETAREA PROPRIETĂŢILOR ACESTORA          p.241-248

Download pdf

 

Артур АСКЕРОВ, Евгений ПОКАТИЛОВ, Денис НИКА

РАЗМЕРНО-КВАНТОВАННЫЕ ОСЦИЛЛЯЦИИ ПОДВИЖНОСТИ ЭЛЕКТРОНОВ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕМ С ПОЛЯРНЫМИ ОПТИЧЕСКИМИ ФОНОНАМИ          p.249-251

Download pdf

 

Tamara POTLOG, Nicolae SPALATU, Nina CAPROŞ

ELABORAREA TEHNOLOGIEI DE FABRICARE A CELULELOR SOLARE ITO/CdS/CdTe PE SUPORTURI FLEXIBILE          p.252-254

Download pdf

 

Дмитрий НЕДЕОГЛО, Вадим СИРКЕЛИ, Раиса СОБОЛЕВСКАЯ, Константин СУШКЕВИЧ

ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ СВОЙСТВА КРИСТАЛЛОВ ZnSe, ЛЕГИРОВАННЫХ МАРГАНЦЕМ В ПРОЦЕССЕ РОСТА          p.255-259

Download pdf

 

Аркадий КИРИЦА, Олег КОРШАК, Юрий ЖИДКОВ

ПРИМЕНЕНИЕ ФОТОТЕРМОПЛАСТИЧЕСКИХ НОСИТЕЛЕЙ В ГОЛОГРАФИЧЕСКОЙ МИКРОСКОПИИ          p.260-264

 

 

Tamara POTLOG

EFFECT OF THE GRAIN SIZES ON THE PHOTOVOLTAIC PARAMETERS OF CDTE SOLAR CELLS PREPARED BY CLOSE SPACE SUBLIMATION METHOD          p.265-268

Download pdf

 

Надежда ЗИНЧЕНКО, Денис НИКА, Евгений ПОКАТИЛОВ

ДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ КОЛЕБАНИЙ РЕШЁТКИ В КВАНТОВЫХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ НИТЯХ          p.269-273

Download pdf

 

Владимир ПРИЛЕПОВ, Севастьян НЯМЦУ, Олег КОРШАК, Дорин СПОЯЛЭ

ИСПАРЕНИЕ ХАЛЬКОГЕНИДНЫХ СТЕКЛООБРАЗНЫХ ПОЛУПРОВОДНИКОВ ПРИ ПУЗЫРЬКОВОМ МЕХАНИЗМЕ РАЗОГРЕВА МАТЕРИАЛА В ИСПАРИТЕЛЕ          p.274-276

Download pdf

 

Петр ГАШИН, Владимир ПРИЛЕПОВ, Дорин СПОЯЛЭ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ НАНОКОМПОЗИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ДАТЧИКОВ МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ          p.277-279

Download pdf

 

Калина ИСАКОВА, Денис НИКА, Артур АСКЕРОВ, Надежда ЗИНЧЕНКО, Евгений ПОКАТИЛОВ

ИССЛЕДОВАНИЕ КУЛОНОВСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В КВАНТОВОЙ ТОЧКЕ Si/SiO2          p.280-284

Download pdf

 

Александр КРАЧУН, Виктор МОРАРУ, Светлана КРАЧУН, Елена БУНДУКИ

ИССЛЕДОВАНИЕ ТРИБОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ НЕКОТОРЫХ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ          p.285-289

Download pdf

This entry was posted in Без рубрики. Bookmark the permalink.