Nr. 7 (107) 2017

Economie

 

Victoria GANEA, Anastasia MIHAILA

PROCESUL DE BUGETARE PE BAZĂ DE PERFORMANȚĂ: EVOLUȚIE ȘI AVANTAJE          p.03-09

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Adriana BUZDUGAN

PERSPECTIVE DE DEZVOLTARE ECONOMICĂ A REPUBLICII MOLDOVA          p.10-15

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Corina BULGAC

METODOLOGII DE DETERMINARE A PRESIUNII FISCALE PENTRU SUBIECȚII ECONOMICI: SINTEZE ȘI REFLECȚII          p.16-24

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Stela CAZACU

GREEK FOREIGN DIRECT INVESTMENTS IN THE ECONOMY OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA          p.25-33

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Iulia CAPRIAN, Rodica POPUȘOI

CONTROLLING: ISTORIA APARIȚIEI, NOȚIUNI ȘI CONCEPTE          p.34-38

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Iulia CAPRIAN, Olga COVALI

CONTROLUL INTERN AL GESTIUNII CORPORATIVE: REFLECȚII, SUGESTII          p.39-48

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Svetlana MIHAILA, Nicolai JIERI

EFICIENȚA APLICĂRII STANDARDELOR INTERNAȚIONALE DE RAPORTARE FINANCIARĂ (IFRS) ÎN REPUBLICA MOLDOVA, ÎN CONDIȚIILE ACTUALE ALE ECONOMIEI DE PIAȚĂ          p.49-54

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Lina ȘIȘCANU

ABORDAREA BILANȚULUI ECONOMIC AL SOCIETĂȚILOR DE ASIGURARE PRIN PRISMA CADRULUI PRUDENȚIAL DE SOLVABILITATE          p.55-57

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Lina ȘIȘCANU, Tatiana MACOVEI

ROLUL CAPITALULUI ÎN SUSȚINEREA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚILOR DE ASIGURARE PRIN PRISMA CADRULUI PRUDENȚIAL DE SOLVABILITATE          p.58-60

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Olga ȘTEFANIUC, Daniela BUMBAC

TENDINȚELE DEZVOLTĂRII FACTORINGULUI ÎN SPAȚIUL UNIUNII EUROPENE          p.61-67

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Daniela BUMBAC

PARTICULARITĂȚILE DEZVOLTĂRII PIEȚEI FACTORINGULUI ÎN FRANȚA          p.68-71

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Юлия КЭПРИЯН, Андрей МУЛИК, Кирилл ГАВЛИЦКИЙ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТЕРЬ СТРАХОВЫХ ОПЕРАЦИЙ          p.72-77

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Natalia BURLACU, Vladimir GOLOVCO, Olga GOREMICHINA

ANTREPRENORIATUL ÎN SFERA SERVICIILOR CA FACTOR AL CREȘTERII ECONOMICE ÎN CONDIȚII DE PIAȚĂ          p.78-82

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Natalia CHIBERCEA

EVALUAREA POTENŢIALULUI PATRIMONIAL AL ÎNTREPRINDERILOR ŞI ORGANIZAŢIILOR DIN SISTEMUL COOPERAŢIEI DE CONSUM DIN REPUBLICA MOLDOVA          p.83-89

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Margareta PERDELEANU

CORPORAŢIILE CA FORMĂ DE ORGANIZARE A CLUSTERELOR          p.90-94

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Silvestru MAXIMILIAN, Margareta BRADU, Corina-Elena STEGĂROIU

ROBOTOTEHNICA: REFLECŢII, SUGESTII          p.95-102

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Dmitri TERZI

SCHEMA GENERALĂ PENTRU DETERMINAREA PARAMETRILOR MODELULUI ARIMA ÎN PROGNOZAREA ECONOMICĂ          p.103-109

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Olga CONENCOV

METODE ALTERNATIVE DE FINANȚARE A STUDIILOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR          p.110-114

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Ana ȚENTI

PROBLEMATICA FORMĂRII PREȚURILOR LA MEDICAMENTE: ASPECTE EVOLUTIVE          p.115-118

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Natalia REMEŞOVSCHI

ASPECTE SPECIFICE COMPORTAMENTULUI CONSUMATORULUI DE SERVICII          p.119-126

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Елена СЕМЁНОВА, Марчелия МИТРЮК

АНАЛИЗ СТОХАСТИЧЕСКОЙ ГРАНИЦЫ КАК МЕТОД ОЦЕНКИ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ КРЕСТЬЯНСКИХ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА          p.127-135

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Angela ŞESTACOVSCAIA, Ecaterina BURLEA

NECESITATEA EMITERII UNUI COD DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ          p.136-141

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Oxana COSTEȚCHI-JUȘCA

TURISMUL – PRIVIT PRIN PRISMA DEFINIȚIILOR SALE          p.142-145

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Matematică

 

Andrei POŞTARU, Olga BENDERSCHI

MODELAREA EXPERIMENTELOR ALEATOARE ȘI FORMAREA GÂNDIRII PROBABILISTE LA ELEVI          p.146-149

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Tatiana PAȘA

PROBLEMA FLUXULUI MAXIM ÎN REȚELE – ANALIZA ȘI SINTEZA ALGORITMILOR DE SOLUȚIONARE          p.150-158

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Galina SPRINCEAN

MODELAREA FUNCŢIONĂRII DIODEI SEMICONDUCTOARE PENTRU CAZUL UNIDIMENSIONAL          p.159-165

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Informatică

 

Tudor BRAGARU, Viorel MALCOCI, Valeriu GALAICU

SECURITATEA REȚELELOR INFORMATICE          p.166-179

Download pdf          Rezumat          License policy

 

This entry was posted in Без рубрики. Bookmark the permalink.