Nr. 7 (117) 2018

Fizică

 

Vasile BOTNARIUC, Leonid GORCEAC, Andrei COVAL, Boric CINIC,Petru GAUGAŞ, Petru M. CHETRUŞ, Sergiu MOLDOVANU, Simion RAEVSCHI

STRATURI SUBŢIRI DE OXID DE ZINC CRESCUTE PRIN METODA PULVERIZĂRII ÎN FLUX DE ARGON          p.3-7

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Mihail POPA, Ion TIGINYANU

CELULE SOLARE DE PEROVSKITE CU ÎNALTĂ PUTERE DE CONVERSIE          p.8-13

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Matematică

 

Tatiana PAȘA

SOLUȚIONAREA PROBLEMEI DE TRANSPORT PE REȚEA CA PROBLEMĂ A PROGRAMĂRII NELINIARE          p.14-24

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Informatică

 

Maria CRISTEI

PROCESAREA IMAGINILOR DIGITALE CU IMPLEMENTAREA ALGORITMILOR ÎNVĂŢĂRII NESUPERVIZATE          p.25-32

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Economie

 

Boris COREȚCHI, Galina ULIAN

MANAGEMENTUL DEZVOLTĂRII TEHNOLOGICE ÎN BAZA INOVAȚIILOR REPUBLICII MOLDOVA          p.33-39

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Nelli AMARFII-RAILEAN

APLICAREA DIAGNOSTICULUI FINANCIAR ÎN EFICIENTIZAREA MANAGEMENTULUI ACTIVITĂȚILOR ECONOMICE ALE ÎNTREPRINDERII          p.40-47

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Elena PETREANU

ANALIZA STRATEGICĂ A ROLULUI AUDITULUI INTERN ÎN OPTIMIZAREA GUVERNANȚEI CORPORATIVE          p.48-58

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Maria COJOCARU, Galina ULIAN, Cătălina DAVÎDOV

INOVAȚIILE – FACTOR DETERMINANT AL CREȘTERII ECONOMICE          p.59-69

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Irina ȘCHIOPU

APLICAREA PRACTICĂ A MODELULUI BALANCED SCORECARD PE EXEMPLUL ÎNTREPRINDERII VINICOLE IM „VINIA TRAIAN” S.A.          p.70-74

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Lilian MARIN

GESTIUNEA FINANCIARĂ A COMPANIEI DE ASIGURĂRI: CONSIDERAȚII CONCEPTUALE          p.75-81

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Ionuț LOM, Marcela ENACHI

ISTORICUL ȘI SPECIFICUL ASIGURĂRILOR DE TRANSPORT          p.82-85

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Iulia CĂPRIAN, Marcela ENACHE, Florentina JOMIR

STUDIU COMPREHENSIV ASUPRA EVOLUȚIEI ȘI IMPACTULUI ASIGURĂRILOR MEDICALE          p.86-93

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Masadeh ADEEB

ПОЗИТИВНОЕ КОМАНДНОЕ ЛИДЕРСТВО КАК ФАКТОР ЭФФЕКТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ          p.94-100

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Olga COVALI

COMPLIANCE – INSTRUMENT DE CREȘTERE A VALORII COMPANIEI          p.101-104

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Galina LUȘMANSCHI, Maria BOGOI

ABORDĂRI PRIVIND CONTABILITATEA COSTURILOR DE PRODUCȚIE ÎN CADRUL CLINICILOR STOMATOLOGICE          p.105-110

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Iulia CAPRIAN, Olga COVALI, Rodica POPUȘOI

DOCUMENTELE PRIMARE CONTABILE: SURSA DE INFORMATIE PENTRU CONTROL          p.111-115

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Михаил ГЕРАСИМОВ

ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ОТ ПРОДАЖИ ПРОЕЗДНЫХ БИЛЕТОВ АВТОТРАНСПОРТНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ          p.116-119

Download pdf          Rezumat          License policy

 

This entry was posted in Без рубрики. Bookmark the permalink.