Nr. 7 (137)

Foaia de titlu

Cuprins

DETERMINAREA STADIULUI DE VEGETAȚIE, A CALITĂȚII ȘI TIPULUI SOLULUI PRIN MĂSURĂRI ALE SPECTRELOR OPTICE

Veaceslav SPRINCEAN, Mihail CARAMAN, Arcadii CHIRIȚA, Florentin PALADI

Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

PROPRIETĂȚILE FIZICE ALE STRATURILOR DE ZnO PREPARATE PE Si PRIN METODA HIDROTERMALĂ
Simion RAEVSCHI, Leonid GORCEAC, Vasile BOTNARIUC, Tudor BRANIȘTE*, Sergiu VATAVU
Universitatea de Stat din Moldova
*Universitatea Tehnică a Moldovei

Download pdf          Rezumat          License policy

STRATURI SUBȚIRI SEMICONDUCTOARE PREPARATE ÎN SISTEME DE PULVERIZARE CU MAGNETRON (DC): TEORIE vs EXPERIMENT (I)
Igor NAROLSCHI, Alexandr CLIUCANOV, Corneliu ROTARU,
Marin RUSU, Sergiu VATAVU
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

SEMICONDUCTORI CALCOGENICI STICLOȘI PE BAZĂ DE As-Se-S DOPAȚI CU STANIU PENTRU ÎNREGISTRAREA INFORMAȚIEI OPTICE
Vladimir PRILEPOV, Nadejda NASEDCHINA, Dorin SPOIALĂ, Leonid MATEI, Arcadi CHIRIŢA
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

INFLUENȚA DOPĂRII CU ALUMINIU ASUPRA PROPRIETĂȚILOR OPTICE ALE STRATURILOR SUBȚIRI DE ZnO
Ion LUNGU
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

ŞCOALA DE GEOMETRIE DISCRETĂ ŞI CRISTALOGRAFIE MATEMATICĂ DIN CHIŞINĂU LA 60 DE ANI
Alexandru LUNGU, Florin DAMIAN
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

UN ALGORITM PARALEL DE SOLUȚIONARE A JOCURILOR BIMATRICEALE FOLOSIND SISTEMUL MATEMATICA
Boris HÂNCU, Ionel ANTOHI
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

IMPOZITAREA PROGRESISTĂ – O FORMĂ REUȘITĂ DE AMELIORARE A ECONOMIEI LA NIVEL MACRO A REPUBLICII MOLDOVA
Svetlana BODRUG
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

DEEP LEARNING APPROACH TO FORECASTING ELECTRICITY PRICE FROM LOAD DATA
Vladimir BABUSHKIN, Gheorghe CĂPĂȚÂNĂ
State University of Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

MODELUL INOVATOR DE DEZVOLTARE A COMPANIILOR DE ASIGURARE ÎN REPUBLICA MOLDOVA
Chiril GAVLITCHI, Andrei MULIC
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

EVALUAREA MODELELOR DE BUSINESS BANCARE EUROPENE
Mihail GÎRLEA
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

PREVIZIUNEA NЕVОILОR DE SPЕCIALIȘTI CU STUDII SUPЕRIОARЕ ЕCОNОMICЕ (cazul Republicii Moldova)
Valentina TÎRȘU
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

EVALUAREA EFICIENȚEI CONTROLULUI FINANCIAR AL ENTITĂȚII PRIN PRISMA IDENTIFICĂRII INFLUENȚEI FACTORILOR DE RISC
Daria ROTARU
Academia de Studii Economice a Moldovei

Download pdf          Rezumat          License policy

ASPECTE ORGANIZAȚIONALE ALE SISTEMULUI DE CONTROL INTERN PRIN ALINIEREA LA eTOM
Rodica POPUȘOI
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

ANALIZA CHELTUIELILOR PUBLICE ÎN CONDIȚIILE RESURSELOR FINANCIARE LIMITATE
Silvia ZAHARCO
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

CONTROLUL SPĂLĂRII BANILOR – SURSĂ DE STABILITATE ECONOMICĂ
Olga COVALI, Marcela ENACHE, Liliana BUZILA
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

ACHIZIȚIILE SUSTENABILE – UN IMPERATIV AL DEZVOLTĂRII DURABILE ÎN REPUBLICA MOLDOVA
Elena RUSU
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

IDENTIFICATION AND GROUPING OF THREATS AND RISKS TO SUSTAINABLE MANAGEMENT
Viktoria MYKYTENKO

Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine

Download pdf          Rezumat          License policy

ROLUL NOTORIETĂȚII BRANDULUI ÎN POLITICA DE PROMOVARE A ENTITĂȚII ECONOMICE
Veronica BULAT
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

ECOINOVAREA – VECTOR IMPULSIV DE DEZVOLTARE A COMPETITIVITĂŢII SUSTENABILE
Margareta BRADU
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

IMPACTUL MODIFICĂRILOR ÎN LEGISLAȚIA CONTABILĂ ASUPRA CALITĂȚII RAPORTĂRII FINANCIARE
Sergiu SOIMU, Galina BĂDICU
Academia de Studii Economice a Moldovei

Download pdf          Rezumat          License policy

PROBLEMELE ȘI PERSPECTIVELE UTILIZĂRII PLĂȚILOR FĂRĂ NUMERAR ÎN REPUBLICA MOLDOVA
Mihail GÎRLEA, Ana BERDILĂ-CÎRLAN*
Universitatea de Stat din Moldova
*Academia de Studii Economice din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

ASPECTE PROBLEMATICE AFERENTE CONTABILITĂȚII CONTRACTELOR DE SOCIETATE CIVILĂ ÎN CONDIȚIILE PARTENERIATULUI PUBLIC-PRIVAT
Mihai POPOVICI
Academia de Studii Economice a Moldovei

Download pdf          Rezumat          License policy

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА МЕХАНИЗМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ИХ ИСПОЛНЕНИЯ
Анна КЫШЛАРЬ
Молдавский государственный университет

Download pdf          Rezumat          License policy

РОЛЬ ОЦЕНКИ КАК ЭЛЕМЕНТА МЕТОДОЛОГИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В КОНТЕКСТЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЫ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Ирина ГОЛОЧАЛОВА
Молдавский государственный университет

Download pdf          Rezumat          License policy

«ЗЕЛЕНАЯ» ЭКОНОМИКА В КОНТЕКСТЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ОБШЕСТВА: ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Л.В. МАСЬКО, Р.В. ГАВРИЛОВ
УО «Полоцкий государственный университет», г. Новополоцк, Республика Беларусь

Download pdf          Rezumat          License policy

ВЛИЯНИЕ СООТНОШЕНИЯ ЦЕНЫ И СТОИМОСТИ ДЕРИВАТИВОВ В КОНТЕКСТЕ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Павел ПАНЬКОВ
Полоцкий государственный университет, Республика Беларусь

Download pdf          Rezumat          License policy

This entry was posted in Без рубрики. Bookmark the permalink.