Nr. 7 (17) (2008)

Biologie Vegetală

 

Valeriu RUDIC, Valentin GUDUMAC, Liliana ZOSIM, Tatiana CHIRIAC, Valentina BULIMAGA, Daniela CIUMAC

TEHNOLOGIA OBŢINERII ÎN BAZA BIOMASEI DE SPIRULINĂ A REMEDIULUI MEDICAMENTOS FERRIBIOR ŞI STUDIUL ACŢIUNII LUI ANTIANEMICE          p.5-9

Download pdf

 

Liliana CEPOI, Ludmila RUDI, Inessa SOBOLEV, Vera MISCU, Iulia IAŢCO, Viorica CHELMENCIUC

STUDIUL ASPECTELOR BIOTEHNOLOGICE DE UTILIZARE A ALGEI ROŞII PORPHYRIDIUM CRUENTUM (Näg) CNM-AR-01 ÎN CALITATE DE SURSĂ DE ACID EICOSAPENTAENOIC          p.10-15

Download pdf

 

Anatol CECAN, Gheorghe ŞIŞCANU

INFLUENŢA PREPARATULUI MELANGOZIDĂ – O ASUPRA UNOR PROCESE FIZIOLOGICE LA POMII DE MĂR          p.16-19

Download pdf

 

Мария ГРАТИ, Василе ГРАТИ, Надежда МИХНЯ

ВЛИЯНИЕ НИЗКИХ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУР НА ХОЛОДОУСТОЙЧИВОСТЬ И МИТОТИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ КЛЕТОК В КОРНЕВЫХ МЕРИСТЕМАХ ТОМАТОВ          p.20-23

Download pdf

 

Oleg CHISELIŢA

SINTEZA β-CAROTENULUI LA DROJDIA RHODOTORULA GRACILIS CNMN-Y-02 PE DIFERITE MEDII DE CULTIVARE ŞI SUB ACŢIUNEA IRADIERII CU RAZE γ          p.24-27

Download pdf

 

Larisa ANDRONIC

STUDIUL VARIABILITĂŢII SOMACLONALE INDUSE DE VIRUSUL MOZAICULUI CONOPIDEI LA PLANTELE GAZDĂ          p.28-32

Download pdf

 

Valeriu RUDIC, Angela CINCILEI, Liliana CEPOI, Angela COJOCARI, Violeta PLAŢINDA, Nina STREAPAN

DESPRE COMPOZIŢIA BIOCHIMICĂ A UNOR COMPLEXE GLUCIDICE ALGALE          p.33-38

Download pdf

 

Agafia USATÎI, Elena MOLODOI, Anatol ROTARU, Taisia MOLDOVEANU, Tamara BORISOVA

INFLUENŢA UNDELOR MILIMETRICE DE INTENSITATE JOASĂ ASUPRA ACTIVITĂŢII FUNCŢIONALE A DROJDIEI Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-16          p.39-43

Download pdf

 

Nadejda MIHNEA, Maria GRATI, Anatol GANEA, Olga IVANCHIV

POTENŢIALUL GENETIC DE REZISTENŢĂ A SOIURILOR ŞI LINIILOR DE TOMATE LA TEMPERATURI JOASE          p.44-46

Download pdf

 

Ecologie, Botanică şi Silvicultură

 

Victor ŞALARU, Vasile ŞALARU, Neli CHICU

GRUPELE ECOLOGICE DE ALGE EDAFICE DIN SOLURILE UNOR TIPURI DE AGROFITOCENOZE          p.47-49

Download pdf

 

Petru CUZA

CARACTERIZAREA POPULAŢIILOR CONSANGVINE LA STEJARUL PEDUNCULAT (Quercus robur L.) DUPĂ TERMENELE DE ÎNFRUNZIRE          p.50-55

Download pdf

 

Neli CHICU

STUDIU COMPARAT CU PRIVIRE LA DISTRIBUIREA COMUNITĂŢILOR ALGALE DIN DIFERITE AGROFITOCENOZE ALE ZONEI DE CENTRU A REPUBLICII MOLDOVA          p.56-59

Download pdf

 

Valentin CODREANU, Gheorghe SAVIN, Vladimir CORNEA, Vladimir GRIGORAŞ

ANATOMIA EPIDERMEI FRUNZEI LA UNELE SOIURI DE VIŢĂ DE VIE VITIS VINIFERA L.          p.60-69

Download pdf

 

Ливиу КОДРЯНУ, Екатерина КУХАРУК, Ирина КОЛОМИЕЦ

О ВОЗМОЖНОЙ РОЛИ ЦИТОСКЕЛЕТА РАСТИТЕЛЬНОЙ КЛЕТКИ В ФИТОХРОМНОЙ РЕГУЛЯЦИИ ФОТОМОРФОГЕНЕЗА          p.70-71

Download pdf

 

Gabriela ROMANCIUC

ASPECTE ALE ORGANOGENEZEI IN VITRO LA PLANTELE SPECIEI ACTINIDIA CHINENSIS PLANCH          p.72-75

Download pdf

 

Ştiinţe ale Solului, Geologie şi Geografie

 

Valerian CIOBOTARU, Aurelia POPUIAC

REPARTIŢIA ELEMENTELOR DIN GRUPA TR ÎN STRATELE DE VÂRSTĂ VENDIANĂ DIN REGIUNEA CENTRALĂ A BAZINULUI r. NISTRU          p.76-78

Download pdf

 

Григоре СТАСЬЕВ

ПРОБЛЕМА ВРЕМЕНИ В СОВРЕМЕННОМ ЕСТЕСТВОЗНАНИИ И ЕЕ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ В ПОЧВОВЕДЕНИИ          p.79-84

Download pdf

 

Biologie Umană şi Animală

 

Eugen DUDNIC, Ecaterina PALADI, Liuba BUDEANU

STAREA SISTEMULUI IMUN ÎN SENESCENŢĂ          p.85-87

Download pdf

 

Олег КРЕПИС, Марин УСАТЫЙ, Олег СТРУГУЛЯ, Адриан УСАТЫЙ

ОСОБЕННОСТИ И ПРИЧИНЫ МАССОВОГО ЗАРАСТАНИЯ КУЧУРГАНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ И РАЗРАБОТКА СПОСОБОВ СНИЖЕНИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ РАЗВИТИЯ ВОДНЫХ РАСТЕНИЙ          p.88-94

Download pdf

 

Федор СТРУТИНСКИЙ, Алексей ОРГАН, Наталья ТУГОЦИ, Людмила КАВАРЗИНА,
Алина БОДРУГ, Марьяна ПЕТРЯНУ, Лучия ПОПАНУ

ОСОБЕННОСТИ ПИТАНИЯ ЛЮДЕЙ МИКРОСОМАТНОГО ТИПА

ОСОБЕННОСТИ ПИТАНИЯ ЛЮДЕЙ МЕЗОСОМАТНОГО ТИПА

ОСОБЕННОСТИ ПИТАНИЯ ЛЮДЕЙ МАКРОСОМАТНОГО ТИПА          p.95-107

Download pdf

 

Светлана ГАРАЕВА, Галина РЕДКОЗУБОВА, Галина ПОСТОЛАТИ, Владимир ГОРДИЙЧУК

НАЛИЧИЕ ПИКА ГОМОЦИСТЕИНА НА АМИНОГРАММАХ ПЛАЗМЫ КРОВИ И МОЧИ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ПАТОЛОГИЙ          p.108-112

Download pdf

 

Boris MELNIC, Ecaterina PALADI, Liuba BUDEANU

UNELE ASPECTE ALE SISTEMULUI SANGVIN LA INFLUENŢA STRESULUI          p.113-114

Download pdf

 

SIMPOZIONUL INTERNAŢIONAL

MECANISME MOLECULAR-GENETICE ALE PROCESELOR METABOLICE

Мария ДУКА, Александр ДИКУСАР

АНДРЕЮ ДМИТРИЕВИЧУ ШУТОВУ 70 ЛЕТ          p.115-116

Александр ДИКУСАР

НАУКОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ БИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В МОЛДОВЕ          p.117-121

Download pdf

 

Людмила КОРЛЭТЯНУ, Сергей МАСЛОБРОД, Ирина ГУШКАН, Анатолий ГАНЯ

ОЦЕНКА СТИМУЛЯЦИИ МЕТАБОЛИЗМА ПРОРАСТАЮЩИХ СЕМЯН ТОМАТА ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ МИЛЛИМЕТРОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ПО АКТИВНОСТИ о-ИУК И НАКОПЛЕНИЮ БЕЛКА          p.122-124

Download pdf

 

Vitalie SAMOIL

MASS-SPECTROMETRIC ANALYSIS OF THE WHEAT GLUTEN PROTEINS          p.125-127

Download pdf

 

Александр КОРЛЭТЯНУ

НЕКОТОРЫЕ МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ НЕЙРОГОРМОНАЛЬНОЙ РЕГУЛЯЦИИ ФУНКЦИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ          p.128-132

Download pdf

 

Iurie BACALOV, Aurelia CRIVOI, Tatiana ENACHI

STAREA FUNCŢIONALĂ A GONADELOR ÎN DIABETUL EXPERIMENTAL PE FONDUL ADMINISTRĂRII EXTRASELOR DIN ARCTIUM IV          p.133-136

Download pdf

 

Valeriu RUDIC , Valentina BULIMAGA, Daniela CIUMAC, Liliana ZOSIM, Tatiana CHIRIAC, Nadejda EFREMOVA

MODIFICAREA COMPONENŢEI CALITATIVE A PROTEINELOR LA CIANOBACTERIA SPIRULINA PLATENSIS CULTIVATĂ ÎN PREZENŢA UNOR COMPUŞI COORDINATIVI AI CR(III)          p.137-139

Download pdf

 

Olga MITROFANOVA, Velinda CHIBOMBA, Larisa KOZLENKO, Valentina PYUKKENEN, Andreas BÖRNER, Ulrike LOHWASSER, Yuryi CHESNOKOV

MAPPING OF AGRONOMIC IMPORTANT QTL IN HEXAPLOID WHEAT (TRITICUM AESTIVUM L.)          p.140-143

Download pdf

 

Наталья СИТНИКОВА, Вячеслав РЕВА, Александр МОВИЛЭ, Ион ТОДЕРАШ

РАСТВОРИМЫЕ БЕЛКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕЙ ИКСОДОВЫХ КЛЕЩЕЙ DERMACENTOR RETICULATUS (F.)          p.144-146

Download pdf

 

Böle BIEHL

CHOCOLATE AND ITS EXOTIC COCOA FLAVOUR          p.147

Download pdf

 

Anna ARTEMYEVA, Yuri CHESNOKOV, Evelyn KLOCKE

GENETIC DIVERSITY OF RUSSIAN WHITE CABBAGE COLLECTION DETERMINED BY RAPD AND SSR          p.148

Download pdf

 

Людмила ВЛАСЕНКО, Андреа МАТРОС, Дмитрий ДЕМИДОВ, Ханс-Питер МОКК, Андреас ХОУБЕН

ИЗУЧЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ АВРОР И ЦЕНТРОМЕРНОГО ГИСТОНА Н3 НА ПРИМЕРЕ A. THALIANA И ДРУГИХ ВИДОВ СЕМЕЙСТВА BRASSICACEAE          p.149

Download pdf

 

Эльза ГОНЧАРОВА

МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ПУТИ ВОДЫ И ЛОКАЛИЗАЦИЯ ЕЕ В РАЗНЫХ ОРГАНАХ РАСТЕНИЙ В ПЕРИОД ПЛОДОНОШЕНИЯ          p.150-151

Download pdf

 

Максим СИТНИКОВ, Анна СИТНИКОВА

ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕКОТОРЫХ МОРФОБИОХИМИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ МУТАНТНЫХ ЛИНИЙ САХАРНОЙ КУКУРУЗЫ          p.152-153

Download pdf

 

Chimie

 

Nicanor BARBĂ, Galina DRAGALINA, Ana POPUŞOI

CERCETAREA UNOR CĂI DE SINTEZĂ A IZOTIOCIANATOCHALCONELOR          p.154-158

Download pdf

 

Corina CIOBANU, Iurie SUBOTIN

ASPECTE ALE CARENŢELOR NUTRIŢIONALE ÎN REPUBLICA MOLDOVA          p.159-163

Download pdf

 

Gheorghe DUCA, Vera MATVEEVICI, Maria GONŢA, Viorica IAMBARŢEV

OXIDAREA CATALITICĂ CU APĂ OXIGENATĂ A COLORANTULUI PORTOCALIU ACTIV DIN SOLUŢIILE MODEL          p.164-173

Download pdf

 

Veaceslav BOLDESCU

STUDIU DE SPECTROSCOPIE ÎN INFRAROŞU AL UNOR PRODUSE TERNARE DE SUBSTANŢE ANTIVIRALE DIN GRUPA AMANTADINELOR CU CICLODEXTRINE          p.174-181

Download pdf

 

Ольга КОВАЛЕВА

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ СОЕДИНЕНИЙ ХРОМА (VI) В НИЗКОКОНЦЕНТРИРОВАННЫХ РАСТВОРАХ          p.182-190

Download pdf

 

Александр КРАЧУН, Виктор МОРАРУ, Алиса ДЖЕМБРИЙ, Светлана КРАЧУН, Елена БУНДУКИ, Илья КОРОТКОВ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ РЕОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ НОВОЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПЛАСТИЧНОЙ СМАЗКИ          p.191-199

Download pdf

 

Fizică

 

Денис НИКА, Евгений ПОКАТИЛОВ, Надежда ЗИНЧЕНКО

АКУСТИЧЕСКИЕ ФОНОНЫ В Si/Ge SUPRA-КРИСТАЛЛЕ          p.200-204

Download pdf

 

Иван АНДРИЕШ, Олег КОРШАК, Аркадий КИРИЦА, Севастьян НЯМЦУ

ЧИСЛЕННЫЙ АНАЛИЗ СПЕКТРАЛЬНОЙ ФОТОПРОВОДИМОСТИ ВАРИЗОННОЙ СТРУКТУРЫ          p.205-209

Download pdf

This entry was posted in Без рубрики. Bookmark the permalink.