Nr. 7 (27) (2009)

Matematică

 

 Alexandru LUNGU

SIMETRIA DESCOMPUNERILOR REGULATE ALE SPAŢIULUI GEOMETRIC PONDERAT CU ÎNCĂRCĂTURĂ „FIZICĂ”          p.5-11

Download pdf

 

Александр ПАЛИСТРАНТ

БИРОЗЕТОЧНЫЕ Р-СИММЕТРИИ, ИХ СВОЙСТВА И ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ          p.12-24

Download pdf

 

Pavel ZABOLOTNÎI

INFORMAŢIE DESPRE GRUPURILE ROTATIVE ALE POLIEDRELOR REGULATE          p.25-35

Download pdf

 

Pavel ZABOLOTNÎI

GRUPURI FINITE DE SIMETRIE, GENERATE DE ROTAŢIILE ÎN JURUL A DOUĂ AXE DE ORDIN SUPERIOR, AŞEZATE SUB UNGHI ASCUŢIT          p.36-44

Download pdf

 

Alexandru BREGA, Valeriu UNGUREANU

ASELENIZAREA UNEI NAVE COSMICE          p.45-51

Download pdf

 

Victoria LOZAN, Valeriu UNGUREANU

PRINCIPII DE ECHILIBRU PARETO-NASH          p.52-56

Download pdf

 

Alexandru LAZARI

PROBABILITĂŢILE LIMITĂ DE TRANSFER ALE SISTEMELOR ALEATOrii DISCRETE          p.57-62

Download pdf

 

Oleg TOPALĂ

A HELLY TYPE THEOREM FOR d-STARSHAPED SETS          p.63-64

Download pdf

 

Iu. GRIZA, V.S. KOROLIUK, A.V. MAMONOVA, G.H. MISHKOV

QUEUING SYSTEMS WITH SEMI-MARKOV FLOW IN DIFFUSION APPROXIMATION SCHEMES        p.65-70

Download pdf

 

Informatică

 

Tudor BRAGARU, Alexandru LUNGU, Vadim GHERMANSCHI, Ghenadie BARON

GHID PRACTIC AL AUTORULUI DE TESTE ÎN MOODLE           p.71-75

Download pdf

 

Mariana BUTNARU

SISTEMUL INTELIGENT DE ASISTARE ÎN PSIHIATRIE          p.76-80

Download pdf

 

Vitalie COTELEA

UN ALGORITM BRUT DE CĂUTARE A CHEILOR NESINTETIZATE          p.81-85

Download pdf

 

Teorie Economică şi Metodología Cercetării

 

Angela CUŞNIR, Victoria TROFIMOV

IMPACTUL CRIZEI ECONOMICE GLOBALE ASUPRA SITUAŢIEI PE PIAŢA MUNCII         p.86-89

Download pdf

 

Margareta BRADU

PROTECŢIA SOCIALĂ – SUPORT AL CALITĂŢII VIEŢII ÎN PERIOADA DE CRIZĂ          p.90-92

Download pdf

 

Victor GUZUN

ECONOMIA REPUBLICII MOLDOVA – TIPARE, PROBLEME ŞI OPORTUNITĂŢI          p.93-98

Download pdf

 

Finanţe şi Bănci

 

Galina ULIAN

ASPECTE ALE EVALUĂRII ÎNTREPRINDERII          p.99-107

Download pdf

 

Victoria GANEA, Igor ENICOV

FINANŢAREA PROIECTELOR INOVAŢIONALE ÎN CONDIŢII DE RISC ŞI INCERTITUDINE          p.108-111

Download pdf

 

Svetlana ALBU

GESTIUNEA PATRIMONIULUI PUBLIC ÎN REPUBLICA MOLDOVA          p.112-121

Download pdf

 

Svetlana ALBU

PARTICULARITĂŢILE EVALUĂRII PATRIMONIULUI PUBLIC          p.122-130

Download pdf

 

Igor CIBOTARU

ARMONIZAREA CADRULUI LEGISLATIV LA EXIGENŢELE INTEGRĂRII EUROPENE          p.131-138

Download pdf

 

Victoria GANEA, Silvia NOHAILÎC

PARTICULARITĂŢI DE FINANŢARE A CERCETĂRILOR ŞI INOVAŢIILOR          p.139-142

Download pdf

 

Olesi GRINCU

EVOLUŢIA FINANŢELOR PUBLICE ÎN EPOCA MODERNĂ          p.143-146

Download pdf

 

Sergiu GUŢU, Lilia ROTARU

ANALIZA COST-BENEFICIU A SERVICIILOR PUBLICE LOCALE             p.147-152

Download pdf

 

Djulieta PRODAN

REFLECTAREA OPERAŢIILOR DE EVIDENŢĂ A FINANŢĂRILOR ŞI ÎNCASĂRILOR CU DESTINAŢIE SPECIALĂ ÎN BAZA METODEI VENITULUI          p.153-155

Download pdf

 

Александр ПОЛОМОШНЫХ

ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ И РАСКРЫТИЯ ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ О РЕОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ          p.156-162

Download pdf

 

Contabilitate şi Informatică Economică

 

Svetlana ŢURCANU

ASPECTE PROBLEMATICE AFERENTE DEFINIRII FONDULUI COMERCIAL NEGATIV          p.163-166

Download pdf

 

Svetlana ŢURCANU

CONSIDERAŢII PRIVIND DEFINIREA FACTORULUI UMAN AL ENTITĂŢII ECONOMICE         p.167-171

Download pdf

 

Михаил ГЕРАСИМОВ

ОСОБЕННОСТИ ПРИЗНАНИЯ И ОЦЕНКИ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ НА АВТОТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ          p.172-181

Download pdf

 

Svetlana MIHAILA

PIAŢA COMUNICAŢIILOR ELECTRONICE: REGLEMENTARE, STRUCTURĂ ŞI TENDINŢE DE DEZVOLTARE         p.182-185

Download pdf

 

Valentina PANUŞ

IMPORTANŢA INSTRUMENTELOR CONTABILE ÎN LUAREA DECIZIILOR MANAGERIALE          p.186-189

Download pdf

 

Анна ЗАКЕРНИЧНАЯ

ПРАВОВЫЕ И БУХГАЛТЕРСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТА ОПЕРАЦИЙ ПО ЗАЛОГУ ЦЕННЫХ БУМАГ         p.190-193

Download pdf

 

Administrarea Afacerilor

 

Nicolae VEREJAN

CALITATEA NAŢIUNII – FACTOR ŞI MICROB INSTITUŢIONAL AL CREŞTERII ECONOMICE          p.194-198

Download pdf

 

Svetlana MIRONOV

CARACTERISTICI SOCIOPSIHOLOGICE ALE ÎNTREPRINZĂTORULUI AUTOHTON          p.199-202

Download pdf

 

Valentina POSTOLACHI

MOTIVAREA PERSONALULUI – ELEMENT STRATEGIC ÎN DEZVOLTAREA PIEŢEI MUNCII          p.203-209

Download pdf

 

Maria GHEORGHIŢA, Nicolae CUŞNIR

REPROIECTAREA MANAGERIALĂ LA NIVEL MACRO ÎN INDUSTRIA UŞOARĂ DIN REPUBLICA MOLDOVA         p. 210-216

Download pdf

 

Maria GHEORGHIŢA, Margareta CUŞNIR

ANALIZA LANŢULUI VALORIC ŞI A VALORII ADĂUGATE ÎN INDUSTRIA DE CONFECŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA           p.217-223

Download pdf

 

Maria GHEORGHIŢĂ

FORMAREA CLUSTERULUI – BAZĂ PENTRU TRECEREA INDUSTRIEI DE CONFECŢII DIN MOLDOVA LA UN NOU NIVEL DE DEZVOLTARE         p.224-229

Download pdf

 

Margareta CUŞNIR

ARGUMENTAREA ECONOMICĂ A AJUSTĂRII MANAGEMENTULUI OPERAŢIONAL AL ÎNTREPRINDERILOR DE CONFECŢII LA MODELE MAI AVANSATE DE COOPERARE CU CLIENŢII STRĂINI          p. 230-239

Download pdf

 

Valentina POSTOLACHI

UNELE ASPECTE ALE MANAGEMENTULUI PIEŢEI FORŢEI DE MUNCĂ DIN REPUBLICA MOLDOVA ÎN CODIŢIILE DE CRIZĂ          p.240-244

Download pdf

 

Galina MARTEA

SISTEMUL MANAGERIAL – MICROAFACERE A INSTITUŢIEI DE ÎNVĂŢĂMÂNT          p.245-247

Download pdf

 

Mariana RADOV

RETHINK FOR REVIVE: BRANCH FRAMEWORK          p.248-251

Download pdf

 

Marketing şi Relaţii Economice Internaţionale

 

Ion GALAJU

COOPERAREA INTERNAŢIONALĂ TRIPARTITĂ          p.252-254

Download pdf

 

Елена БЭДЭРЭУ

ПРОБЛЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА         p.255-258

Download pdf

 

Ion CIOBANU, Georgeta GHERGHINA, Alexandru GRIBINCEA

FRAUDE PRIN INTERMEDIUL CARDURILOR BANCARE          p.259-263

Download pdf

 

This entry was posted in Без рубрики. Bookmark the permalink.