Nr. 7 (67) (2013)

Matematică

 

Alexandru LUNGU

ASPECTE GEOMETRICE ŞI ALGEBRICE ALE APARATULUI MATEMATIC AL P-SIMETRIEI ŞI Wp — SIMETRIEI          p.3-9

Download pdf

 

Parascovia SÂRBU, Ion GRECU

ON SOME GROUPS RELATED TO MIDDLE BOL LOOPS          p.10-18

Download pdf

 

Светлана АЛЕЩЕНКО

КОНСТРУКЦИИ ПСЕВДОНОРМИРОВАННЫХ КОЛЕЦ, СОХРАНЯЮЩИЕ ПОЛУИЗОМЕТРИЧЕСКИЙ ИЗОМОРФИЗМ          p.19-27

Download pdf

 

Bogdan Gheorghe MUNTEANU

ASUPRA CONVOLUŢIILOR DE TIP SERIE DE PUTERI ÎN CAZ DISCRET          p.28-35

Download pdf

 

 

Fizică

 

Anatolie CASIAN, Silvia ANDRONIC, Viorel DUŞCIAC

INFLUENŢA TRANZIŢIEI DE FAZĂ PEIERLS ASUPRA SPECTRULUI FONONILOR ÎN CRISTALUL ORGANIC CVASIUNIDIMENSIONAL TTF-TCNQ          p.36-39

Download pdf

 

Alisa CURLICOVSCHI

PROPAGAREA UNDELOR ELASTICE ÎN MEDII PLAN-PARALELE          p.40-49

Download pdf

 

Аркади КИРИЦА, Олег КОРШАК, Надежда НАСЕДКИНА, Владимир ПРИЛЕПОВ, Юрий ЖИДКОВ, Алексей ЧЁРНЫЙ

УВЕЛИЧЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ФОТОТЕРМОПЛАСТИЧЕСКИХ НОСИТЕЛЕЙ ПРИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЗАСВЕТКЕ ИНТЕГРАЛЬНЫМ И МОНОХРОМАТИЧЕСКИМ ИЗЛУЧЕНИЕМ          p.50-55

Download pdf

 

Tamara POTLOG, Petru DUMITRIU

INFLUIENŢA ACTIVĂRII CU CdCl2 ASUPRA STRUCTURII STRATURILOR SUBŢIRI DE CdTe          p.56-63

Download pdf

 

Ghennadii GUBCEAC

IMPACTUL VARIAŢIEI SIMULTANE A PARAMETRILOR DE CONTROL ASUPRA TRANZIŢIILOR DE FAZĂ DE ORDINUL ÎNTÂI ÎN PREZENŢA UNEI STĂRI INTERMEDIARE METASTABILE ÎN MODELUL CINETIC CU POTENŢIAL DE TIP LANDAU          p.64-71

Download pdf

 

 

Economie

 

Cristina DOLGHI, Luminiţa ŞERBAN

BROKERUL – VERIGA PRINCIPALĂ ÎN PROMOVAREA PRODUSELOR DE ASIGURARE          p.72-78

Download pdf

 

Svetlana SLOBODEANU

CONSIDERAŢII PRIVIND AUDITUL DATORII­LOR CONTINGENTE ŞI AL PROVIZIOANELOR          p.79-85

Download pdf

 

Angela DOLGOPOL

DIAGNOSTICUL RISCURILOR SISTEMULUI BUGETAR AL REPUBLICII MOLDOVA          p.86-91

Download pdf

 

Natalia TCACI, Corina BURCIU

ESTIMAREA EFICIENŢEI ECONOMICE A FONDULUI FUNCIAR ÎN AGRICULTURĂ: ASPECTE TEORETICE ŞI METODOLOGICE          p.92-98

Download pdf

 

Olga ŞTEFANIUC

NECESITATEA STABILIRII STRATEGIILOR PE DOMENII DE ACTIVITATE ÎN CADRUL BĂNCII COMERCIALE          p.99-106

Download pdf

 

Галина АНИСИМОВА

ЭВОЛЮЦИЯ НАУЧНЫХ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ НЕРАВЕНСТВА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ          p.107-112

Download pdf

 

Maria GHEORGHIŢA

RISCUL – COMPONENTĂ INEVITABILĂ A ACTIVITĂŢII DE ANTREPRENORIAT          p.113-117

Download pdf

 

Chaya R. JAIN

THE KNOWLEDGE ECONOMY AND THE GLOBAL TRENDS IN THE 21 st CENTURY          p.117-128

Download pdf

 

Manşuc JOLDÎBAEVA

REFORMA POLITICII INVESTIŢIONALE – PRINCIPALUL ALTERNATIV ŞI EFECTIV SPRE MODERNIZAREA ECONOMIEI NAŢIONALE          p.129-134

Download pdf

 

Dan BALAMACI

PARTICULARITĂŢILE GESTIUNII COMPLE­XELOR REGIONALE PORT-TERMINAL PRIN APLICAREA MANAGEMENTULUI INTEGRAT          p.135-142

Download pdf

 

Victor COŞERIN

METODE ŞI TEHNICI DE MANAGEMENT UTILIZATE ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ          p.143-148

Download pdf

 

Paul СOŞERIN

ELABORAREA MODELULUI STRUCTURAL AL GESTIONĂRII COMPLEXELOR PORTUARE ÎN SISTEMUL ECOLOGO-ECONOMIC AL FORMAŢIUNII TERITORIALE          p.149-157

Download pdf

 

Ion DUMITRU

APLICAREA STRATEGIILOR MANAGERIALE ÎN CONDIŢIILE EXTINDERII CORPORAŢIILOR ROMÂNEŞTI          p.158-163

Download pdf

 

Elena EFROS

ASIGURAREA SUBVENŢIONATĂ A RISCURILOR ÎN ACTIVITATEA AGRICOLĂ          p.164-170

Download pdf

 

Mihaela GROSMANA

STUDIEREA MOTIVĂRII ŞI PORTOFOLIULUI CLIENŢILOR SERVICIILOR FITNESS          p.171-179

Download pdf

 

Angela POPA, Ion GALAJU

ABORDĂRI CONCEPTUALE DE CONJUNCTURĂ A PIEŢELOR EXTERNE          p.180-185

Download pdf

 

Iulian Denis PURDESCU

PROTECŢIA SOCIALĂ ÎN ROMÂNIA PRIN PRISMA POLITICII SOCIALE COMUNITARE          p.186-195

Download pdf

 

Алина СТРАТИЛА

НЕОБХОДИМОСТЬ В РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ СТРУКТУРЫ ОТДЕЛА УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ
СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА          p.196-202

Download pdf

 

Liuba BRÎNZILA

VALOAREA JUSTĂ CA FORMĂ A VALORII DE PIAŢĂ ÎN CONTABILITATEA INVESTIŢIILOR IMOBILIARE          p.203-206

Download pdf

 

Viorica NACU

PRACTICA INTERNAŢIONALĂ PRIVIND CONTABILIZAREA IMPOZITULUI PE VENIT          p.207-211

Download pdf

 

Luminiţa ANDONE

OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DIN ROMANIA VERSUS ŢĂRILE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE          p.212-216

Download pdf

 

Angela ACHIŢEI

ECONOMIA SOCIALĂ – O NOUĂ ABORDARE ÎN DEZVOLTAREA COMUNITĂŢII,  ÎN SPECIAL ÎN SITUAŢII DE CRIZE ECONOMICE          p.217-221

Download pdf

 

 

This entry was posted in Без рубрики. Bookmark the permalink.