Nr. 7 (97) 2016

Economie

 

Silvestru MAXIMILIAN, Sergiu CATARANCIUC, Gheorghe CĂPĂȚÂNĂ, Emil CATARANCIUC

O MODALITATE DE REZOLVARE A PROBLEMELOR DE PROGRAMARE DINAMICĂ          p.3-15

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Galina ULIAN, Vasile ȘARCO

RISCUL DE PARTICIPARE A BĂNCII ÎN PROCESUL DE SPĂLARE A BANILOR          p.16-19

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Ludmila COBZARI, Svetlana GHERJAVCA

GESTIUNEA DEFICITULUI DE RESURSE FINANCIARE ÎN CADRUL ÎNTREPRINDERILOR AUTOHTONE          p.20-23

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Iulia CAPRIAN, Iurii CAPRIAN

MODELAREA ACTUARĂ: ASPECT METODOLOGIC          p.24-31

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Iulia CAPRIAN

AUDITUL SUBSTITUIT SAU ALTERNATIVĂ A CONTROLULUI          p.32-35

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Кирилл ГАВЛИЦКИЙ

ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ, КАК ИМПУЛЬСЫ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ          p.36-43

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Mariana IAGAR

MODELUL LOGICO-DESCRIPTIV REFERITOR LA EFICIENTIZAREA PROCESULUI BUGETAR          p.44-48

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Ludmila FRUMUSACHI

ABORDĂRI CONCEPTUALE PRIVIND APLICAREA CONTROLULUI DE GESTIUNE          p.49-53

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Victoria LISNIC

ABORDĂRI TEORETICE MODERNE ALE GESTIUNII CALITĂŢII PORTOFOLIULUI DE CREDITE AL BĂNCII COMERCIALE          p.54-59

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Elena NIREAN, Boris COREŢCHI

THE ANALYSIS OF THE DYNAMIC EVOLUTION OF REMITTANCES IN MOLDOVA AND ITS ROLE IN FORMATION OF MONEY SUPPLY          p.60-69

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Tudor SULA

ANALIZA PROBLEMELOR ŞI POSIBILITĂŢILOR INTERACŢIUNII SECTORULUI BANCAR CU SECTORUL REAL AL ECONOMIEI          p.70-74

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Михаил ГЕРАСИМОВ

ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАТРАТ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ НА АВТОТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ          p.75-77

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Maria COJOCARU, Elena RUSU

ARMONIZAREA MANAGEMENTULUI ACHIZIŢIILOR PUBLICE DIN REPUBLICA MOLDOVA LA DIRECTIVELE UE          p.78-85

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Viorica CARAUŞ

IMPORTANŢA COMUNICĂRII MANAGERIALE ÎN EXERCITAREA FUNCŢIILOR MANAGEMENTULUI          p.86-90

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Nelea CHIRILOV, Svetlana MIHAILA

UTILITATEA ANALIZEI RELAŢIEI COST-VOLUM-PROFIT ÎN METODA DIRECT-COSTING PENTRU PROCESUL DECIZIONAL          p.91-96

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Мария ГЕОРГИЦА, Алина СТРАТИЛА

ОПТИМИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ КАПИТАЛА СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА          p.97-102

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Ion MÎRZAC

APLICAREA SISTEMELOR DE INTELIGENŢĂ ARTIFICIALĂ ÎN PROCESUL DE LUARE A DECIZIILOR OPTIME ÎN ACTIVITATEA ECONOMICĂ          p.103-106

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Elena RUSU

EFICIENTIZAREA SISTEMULUI DE ACHIZIŢII PUBLICE DIN REPUBLICA MOLDOVA ÎN CONTEXTUL PREVEDERILOR LEGISLATIVE ALE UE          p.107-111

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Stela CAZACU

THEORETICAL OVERVIEW OF THE INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS: DEFINITIONS AND FORMS          p.112-115

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Дмитрий ПАРМАКЛИ, Наталья ТКАЧ

ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРЫ ЭФФЕКТА НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА          p.116-123

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Angela GHELBET

PROCESAREA EXTERNĂ – SCENARIU ALTERNATIV ÎN AFACERILE INDUSTRIEI DE ÎNCĂLŢĂMINTE          p.124-128

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Ludmila PASCARI, Ala TABARCEA

SISTEME INFORMATICE – SUPORT AL ACTIVITĂŢILOR DE MARKETING          p.129-134

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Olesea ROTARU

CONCEPTUL CONTEMPORAN DE MARKETING AL PIEŢEI IMOBILIARE          p.135-142

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Tatiana GAUGAȘ

IMPACTUL DIMENSIUNILOR CULTURALE ASUPRA REACȚIEI CONSUMATORILOR LA PUBLICITATEA OFENSATOARE          p.143-148

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Maria GRIGORAŞ

PERCEPŢIILE NOII GENERAŢII ASUPRA IDENTITĂŢII ŞI IMAGINII REPUBLICII MOLDOVA          p.149-155

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Fizică

 

Александр КЛЮКАНОВ, Денис НИКА

НАМАГНИЧЕННОСТЬ НАСЫЩЕНИЯ И ТЕПЛОЕМКОСТЬ ФЕРРОМАГНЕТИКА          p.156-161

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Vasile BOTNARIUC, Petru GAŞIN, Leonid GORCEAC, Boris CINIC, Andrei COVAL, Simion RAEVSCHI

CELULE FOTOVOLTAICE CU HOMOJONCŢIUNE DIN InP: REZULTATE ŞI COMPARĂRI          p.162-165

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Amjad Al QASSEM

EFFECT OF HEAT TREATMENT IN PRESENCE OF CdCl2 ON THE PHYSICAL PROPERTIES OF pCdTe/nCdS HETEROJUNCTION SOLAR CELLS          p.166-169

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Informatică

 

Pinchas ZOREA

PREDICTION OF SMARTPHONES’ PERCEIVED IMAGE QUALITY USING SOFTWARE EVALUATION TOOL VIQET          p.170-180

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Dror BENAMI

THE NATURE, THE BEAUTY AND THE DIFFICULTY IN JAVA PROGRAMMING          p.181-181

Download pdf          Rezumat          License policy

 

This entry was posted in Без рубрики. Bookmark the permalink.