Nr.7(127)

Foaia de titlu

Cuprins

STRUCTURA CRISTALINĂ ŞI PROPRIETĂŢILE OPTICE ALE MATERIALELOR COMPOZITE OBŢINUTE PRIN INTERCALARE CU Cd A MONOCRISTALELOR DE GaSe ŞI GaTe
Elmira VATAVU, Liliana DMITROGLO, Dumitru UNTILĂ, Veaceslav SPRINCEAN, Mihail CARAMAN
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf         Rezumat          License policy

STRUCTURA ȘI COMPOZIȚIA ELEMENTARĂ A STRATULUI DE Ga2O3
PE SUBSTRAT DE Ga2S3
Veaceslav SPRINCEAN
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf         Rezumat          License policy

SISTEME SUPORT PENTRU DECIZII CLINICE: STAREA ACTUALĂ ȘI PERSPECTIVE DE VIITOR
Alexandru BELDIGA
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf         Rezumat          License policy

REGLEMENTĂRI DE STAT ALE ACTIVITĂȚII COMERCIALE EXTERNE
A REPUBLICII MOLDOVA
Alexandr ONOFREI, Anatolie GUJA
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf        Rezumat          License policy

MODELUL DISCRIMINANT DE DIAGNOSTIC
ȘI PROGNOZĂ A STĂRILOR DE DIFICULTATE FINANCIARĂ
ÎN ACTIVITATEA BĂNCILOR AUTOHTONE
Eugeniu RAIEȚCHI
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf        Rezumat          License policy

THE MODEL OF EVALUATION AND FORECASTING THE FINANCIAL STABILITY OF COMMERCIAL BANKS AND THE BANKING SECTOR IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA
Anastasia BEJAN
Academy of Economic Studies of Moldova

Download pdf       Rezumat          License policy

FRAUDELE ÎN SISTEMUL ASIGURĂRILOR MEDICALE – CONSECINȚELE ȘI METODELE DE COMBATERE A ACESTORA

Iulia CAPRIAN, Marcela ENACHE

Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf       Rezumat          License policy

SISTEMUL NAȚIONAL DE INOVARE CA INSTRUMENT DE SPORIRE A COMPETITIVITĂȚII ȚĂRII
Elena SIMCIUC
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf       Rezumat         License policy

IMPACTUL INOVAŢIILOR ASUPRA ACTIVITĂŢILOR UMANE:
ASPECT METODOLOGIC
Alexandru GRIBINCEA
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf       Rezumat         License policy

MODELE DE SCHIMBARE ORGANIZAȚIONALĂ
Natalia STEFANCO
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf       Rezumat         License policy

COOPERAREA PRODUCĂTORILOR AGRICOLI: BARIERE ÎN ASOCIERE ȘI SOLUȚII PENTRU DEPĂȘIREA LOR
Silvia ZAHARCO
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf       Rezumat         License policy

LOCUL ȘI ROLUL CONTROLULUI CA FUNCȚIE A MANAGEMENTULUI ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE DIN ROMÂNIA
Gabriela Alice RAVDAN
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf       Rezumat         License policy

MODELUL DE MANAGEMENT AL CARIEREI PRIN PRISMA
PROFILULUI PROFESIONAL AL ANGAJAŢILOR
Mihaela BALMUŞ-ANDONE
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf       Rezumat         License policy

UNELE ASPECTE PRIVIND CONCEPTELE DE BUGETARE ȘI PERFORMANȚĂ
ÎN CADRUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT FINANCIAR
Anastasia MIHAILA
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf       Rezumat         License policy

PRACTICA INTERNAȚIONALĂ ȘI NAȚIONALĂ ÎN DOMENIUL EVALUĂRII ÎN SCOP DE GARANTARE A ÎMPRUMUTURILOR IPOTECARE
Carolina VOLOSATÎI
Universitatea Tehnică din Moldova

Download pdf       Rezumat         License policy

ПОНЯТИЕ, СТРУКТУРА, УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА
Наталья ГРОСУЛ
Mолдавский государственный университет

Download pdf       Rezumat         License policy

ФАКТОРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТОВ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЦ
ВТОРОГО УРОВНЯ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
Елена МАЗУР
Молдавский государственный университет

Download pdf       Rezumat         License policy

ПРЕДПОСЫЛКИ ПЛАНИРОВАНИЯ КАРЬЕРЫ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ, ГЕНЕРИРУЕМЫЕ ИННОВАЦИОННЫМИ МЕТОДАМИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Михаела БАЛМУШ-АНДОНЕ, Николае ВЕРЕЖАН
Молдавский государственный университет

Download pdf       Rezumat         License policy

COMPLIANCE CONTROLUL – ELEMENT PRIMORDIAL ÎN ASIGURAREA STABILITĂȚII ORGANIZATORICE A UNEI INSTITUȚII

Iulia CAPRIAN, Olga COVALI, Liliana BUZILĂ

Download pdf       Rezumat         License policy

ABORDĂRI PRIVIND CONTABILITATEA COSTURILOR
DE PRODUCŢIE ȘI CALCULAȚIA COSTULUI PRODUSULUI TURISTIC
Galina LUȘMANSCHI, Oxana COSTEȚCHI-JUȘCA
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf       Rezumat         License policy

ASPECTE GENERALE PRIVIND CONTABILITATEA AMORTIZĂRII
ŞI DEPRECIERII RESURSELOR MINERALE
Tatiana ȘEVCIUC
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf       Rezumat        License policy

PARTICULARITĂȚILE ORGANIZAȚIONALE ALE ACTIVITĂȚII
DIN INDUSTRIA TELECOMUNICAȚIILOR ȘI INFLUENȚA ACESTORA
ASUPRA CONTABILITĂȚII
Galina LUȘMANSCHI, Cristina LUNGU
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf       Rezumat       License policy

СОВРЕМЕННЫЕ ПАРАДИГМЫ И СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И АУДИТА: ПОЗИЦИИ РОССИЙСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ УЧЕНЫХ
Тамара ВОРОНЧЕНКО
Российская таможенная академия,
г. Москва, Российская Федерация

Download pdf       Rezumat       License policy

ИМПЕРАТИВЫ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ И НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРАКТИКА
Ирина ГОЛОЧАЛОВА
Молдавский государственный университет

Download pdf       Rezumat       License policy

ОТОБРАЖЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА В ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА
Николай ГОРОДИСКИЙ, Дмитрий ЗАХАРОВ
Государственный университет «Житомирская политехника», Украина

Download pdf       Rezumat       License policy

ПРОБЛЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА
В УКРАИНЕ В SMART-ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ
Сергей ЛЕГЕНЧУК, Надежда ДЕРКАЧ
Государственный университет «Житомирская политехника», Украина

Download pdf       Rezumat       License policy

РОЛЬ И МЕСТО БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В СИСТЕМЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Виктория ГРИНЬ
Запорожский национальный университет, Украина

Download pdf       Rezumat       License policy

АУДИТОРСКИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА: ПОРЯДОК ИХ ПОЛУЧЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
Валентина ХОРОЗОВА
Академия экономических наук Молдовы

Download pdf       Rezumat       License policy

ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА СЕБЕСТОИМОСТИ ГРУЗОВЫХ АВТОПЕРЕВОЗОК
Михаил ГЕРАСИМОВ
Молдавская Экономическая Академия

Download pdf       Rezumat       License policy

This entry was posted in Без рубрики. Bookmark the permalink.