Nr. 8 (08) (2007)

Matematică

 

Alexandru LUNGU, Marina BRANIŞTE

STRUCTURA AUTOMORFISMELOR GRUPURILOR CRISTALOGRAFICE DE CATEGORIA G30          p.5-11

Download pdf

 

Александр ПАЛИСТРАНТ

ЛИНЕЙНЫЕ ТОЧЕЧНЫЕ ГРУППЫ СИММЕТРИИ КЛАССИЧЕСКИХ И n – МЕРНЫХ ЭВКЛИДОВЫХ ПРОСТРАНСТВ ПРИ n ≥ 4          p.12-21

Download pdf

 

Александр ПАЛИСТРАНТ, Алла ШЕНЕШЕУЦКАЯ

МЛАДШИЕ ГЕМИСИММОРФНЫЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ГРУППЫ ТРЕХ НЕЗАВИСИМЫХ РОДОВ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ АНТИСИММЕТРИИ, (221)-СИММЕТРИИ И (221/)-СИММЕТРИИ          p.22-31

Download pdf

 

Constantin IVAN

AIR QUALITY IN A CONFERENCE ROOM WITH SMOKING          p.32-36

Download pdf

 

Informatică

 

Boris MELNIC, Gheorghe CĂPĂŢÂNĂ, Igor COJOCARU, Trifan MIROLIUBOV, Anatol SITARI

CONCEPTUL SISTEMULUI SUPORT PENTRU EXPERTIZA PROIECTELOR          p.37-50

Download pdf

 

Gheorghe CĂPĂŢÂNĂ, Alexandru ORGAN

SISTEME INFORMATICE PENTRU PRELUCRAREA REZULTATELOR ANCHETĂRII POPULAŢIEI          p.51-55

Download pdf

 

Nicolae MAGARIU, Natalia PLEŞCA

MODELAREA PROCESELOR DE INSTRUIRE BAZATE PE REPREZENTAREA CUNOŞTINŢELOR ÎN FORMAT DIGITAL          p.56-63

Download pdf

 

Igor MARDARE

REALIZAREA PRACTICĂ A MODELULUI COGNITIV DE RESTABILIRE A IMAGINII SCENEI          p.64-73

Download pdf

 

Alexandru OBJELEAN

MODELING AND PREDICTING OF RISK FINANCIAL LOSS IN INFORMATION SYSTEMS          p.74-77

Download pdf

 

Александр КИОР

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ИНС EVENT-THREAD          p.78-84

Download pdf

 

Tudor BRAGARU

ÎNVĂŢĂMÂNT ELECTRONIC DESCHIS LA DISTANŢĂ: REPERE DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE          p.85-90

Download pdf

 

Tudor BRAGARU

FACTORI DE SUCCES AI INTEGRĂRII ŞI VALORIFICĂRII TI&C ÎN EDUCAŢIE          p.91-95

Download pdf

 

Economie Generală şi Relaţii Economice Internaţionale

 

Lina TELEUCĂ

ANALIZA DESFĂŞURĂRII CONSUMULUI ÎN TIMP          p.96-102

Download pdf

 

Ion BALTAG

CSI: 16 ANI DE ACTIVITATE          p.103-106

Download pdf

 

Eugeniu URSACHI

REGIONALIZAREA CA INSTRUMENTAR AL POLITICII DE DIVIZARE ÎN ENTITĂŢI TERITORIALE ŞI CADRU DE PLANIFICARE, EVALUARE ŞI IMPLEMENTARE A POLITICII ECONOMICE REGIONALE          p.107-113

Download pdf

 

Serafim FLOREA

DEZVOLTAREA SOCIAL-ECONOMICĂ TERITORIALĂ DURABILĂ ŞI ESENŢA EI          p.114-118

Download pdf

 

Nicolae BADAN

INTEGRARE ECONOMICĂ REGIONALĂ. MOLDOVA ÎN CADRUL GUAM          p.119-121

Download pdf

 

Alexandru GAMANJII

ASPECTE TEORETICO-METODOLOGICE ALE EVALUĂRII EFICIENŢEI ECONOMICE ŞI SOCIALE A SPORIRII NIVELULUI DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ AL ANGAJAŢILOR          p.122-125

Download pdf

 

Oxana ŞOIMU, Victoria TROFIMOV

SECURITATEA ECONOMICĂ A REPUBLICII MOLDOVA: UNELE PROBLEME ŞI CĂI DE SOLUŢIONARE          p.126-128

Download pdf

 

Bernard CHAVANCE

REGULI FORMALE ŞI INFORMALE ÎN PROCESUL DE TRANSFORMARE POST-SOCIALISTĂ          p.129-139

Download pdf

 

Нели ДИЛАН

ДИНАМИКА ЕВРОПЕЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ          p.140-142

Download pdf

 

Lucia CASTRAVEŢ

IMPACTUL ADERĂRII ROMÂNIEI LA UNIUNEA EUROPEANĂ: POSIBILITĂŢI DE APLICARE PENTRU REPUBLICA MOLDOVA          p.143-150

Download pdf

 

Angela DOLGOPOL

RELAŢIA EVOLUŢIE ECONOMICĂ – MEDIU AMBIANT ÎN CONTEXTUL DEZVOLTĂRII DURABILE          p.151-152

Download pdf

 

Victoria TROFIMOV, Angela CUŞNIR

INVESTIŢIILE ÎN CAPITALUL UMAN ÎN CONTEXTUL CREĂRII NOII ECONOMII          p.153-155

Download pdf

 

Elena SAVA, Alexandru GRIBINCEA, George ROMANESCU

ANALIZA FLUXURILOR FORŢEI DE MUNCĂ A ŢĂRILOR PARTENERE ÎN RELAŢIILE EXPORT-IMPORT          p.156-164

Download pdf

 

Tudor ROBU

IMPACTUL DEMOCRAŢIEI ASUPRA CREŞTERII ECONOMICE ÎN REPUBLICA MOLDOVA          p.165-167

Download pdf

 

Maria HĂMURARU

ABORDAREA CONCEPTUALĂ A CUNOAŞTERII CA INGREDIENT FORTE AL SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE          p.168-170

Download pdf

 

Elena SAVA, Alexandru GRIBINCEA

RITMUL DE DEZVOLTARE A ŢĂRILOR ÎN ECONOMIA MONDIALĂ          p.171-174

Download pdf

 

Victor GUZUN

ASPECTELE PRODUCTIVE ALE TRANSFERURILOR ANGAJAŢILOR DE PESTE HOTARE          p.175-177

Download pdf

 

Diana IGNATIUC

VIZIUNI CONTEMPORANE ASUPRA COMPETITIVITĂŢII ECONOMIEI NAŢIONALE          p.178-181

Download pdf

 

Oxana ŞOIMU

SECURITATEA ENERGETICĂ A SECOLULUI XXI ÎN CONTEXTUL GLOBALIZĂRII          p.182-185

Download pdf

 

Nicolae BADAN

ANALIZA POTENŢIALULUI DE MAJORARE A COMERŢULUI INTRAREGIONAL ÎN ŢĂRILE EUROPEI DE SUD-EST          p.186-188

Download pdf

 

Марина ПИЩЕНКО, Анатолий РОТАРУ

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СИНЕРГЕТИКИ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ          p.189-194

Download pdf

 

Corina DELEU

ŞOCURILE EXTERNE ŞI EFECTELE DE INTERDEPENDENŢĂ A ŢĂRILOR EUROPEI CENTRALE ŞI DE EST          p.195-200

Download pdf

 

Ion GALAJU

ECONOMIA MONDIALĂ CA ŞTIINŢĂ. OBIECTUL EI DE STUDIU. METODOLOGIA ŞTIINŢEI MONDOECONOMICE          p.201-207

Download pdf

 

Natalia LOBANOV

OUTSOURCING: DIMENSIUNI GLOBALE          p.208-212

Download pdf

 

Finanţe şi Bănci

 

Igor ENICOV

PRINCIPII DE MODELARE A RISCULUI BĂNCII COMERCIALE          p.213-217

Download pdf

 

Igor ENICOV, Emilian GUŢULEAC

MODELAREA ACTIVITĂŢII BĂNCII COMERCIALE PRIN REŢELE PETRI HIBRIDE TEMPORIZATE          p.218-225

Download pdf

 

Rodica HÎNCU, Diana CRICLIVAIA

ABORDĂRI CONCEPTUALE ALE IMPUNERII VENITURILOR ŞI CAPITALURILOR DIN ACTIVITATEA ECONOMICĂ INTERNAŢIONALĂ          p.226-229

Download pdf

 

Наталья СТРАТУЛАТ

ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ И ПУТИ ЕЕ ОПТИМИЗАЦИИ          p.230-235

Download pdf

 

Svetlana ALBU

VALOAREA PROPRIETĂŢII ŞI LOGICA FUZZY          p.236-240

Download pdf

 

Management

 

Victoria BRAŞOVSCHI-VELENCIUC

ANTREPRENORIAT – EXPRESIE A CREATIVITĂŢII          p.241-243

Download pdf

 

Florin Alexandru LUCA, Mihai P. IRIMIA

BUSINESS MANAGEMENT          p.244-246

Download pdf

 

Александр ПОЛОМОШНЫХ

РЕОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ И ДРУГИЕ МЕТОДЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ БИЗНЕСА: АНАЛИЗ И ПРОБЛЕМЫ КЛАССИФИКАЦИИ          p.247-250

Download pdf

 

Marketing

 

Viorelia MOLDOVANU-BĂTRÂNAC, Ina CAVCALIUC

ALTERNATIVE STRATEGICE DE MARKETING PRIVIND DEZVOLTAREA TURISMULUI INTERN ÎN REPUBLICA MOLDOVA          p.251-254

Download pdf

 

Tatiana GAUGAŞ

THE USE OF SHOCK TACTICS IN HIV/AIDS PREVENTION ADVERTISINGS          p.255-259

Download pdf

 

Florin Alexandru LUCA

CHESS AND HARD NEGOCIATIONS IN BUSINESS          p.260-262

Download pdf

 

Mihai P. IRIMIA

CHARACTERISTICS OF TANGIBLE FIXED ASSETS REVALUATION          p.263-265

Download pdf

 

Mihai P. IRIMIA, Florin Alexandru LUCA

TOPICAL ISSUES RELATED TO TANGIBLE FIXED ASSETS DEPRECIATION          p.266-268

Download pdf

 

Владимир Георге ГУЦУ, Думитру ГУЦУ, Олга ГУЦУ

ЗНАЧИМОСТЬ КАДАСТРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ: ОПЫТ ИССЛЕДОВАНИЯ          p.269-294

Download pdf

This entry was posted in Без рубрики. Bookmark the permalink.