Nr 8. (108) 2017

 

Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării

 
Maria GUGULAN

TRANZIȚIA LA REDACȚIA CONVERGENTĂ: PROVOCĂRI, AVANTAJE ȘI DEZAVANTAJE          p.3-8

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Жеоржета СТЕПАНОВ

СОЦИАЛЬНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА И СУБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПРАКТИКИ: ФОРМЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ          p.9-13

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Темель КАРААСЛАН

ОПЫТ РАЗВИТИЯ МЕДИАОБРАЗОВАНИЯ В РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ          p.14-20

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Ştiinţe Politice şi Administrative

 
Mihail CREȚU

ATITUDINILE ȘI COMPORTAMENTELE DIASPOREI REDEFINESC SEMNIFICAȚIILE ȘI ROLURILE MASS-MEDIA. CAZUL MOLDOVENILOR DIN AFARA REPUBLICII MOLDOVA STABILIȚI ÎN ITALIA, FEDERAȚIA RUSĂ ȘI SPANIA          p.21-29

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Drept

 
Aurel BĂIEŞU, Gheorghe RENIŢĂ

INTERDICȚIA ELIBERĂRII UNOR ACTE DEBITORULUI ÎN CADRUL PROCEDURII DE EXECUTARE SILITĂ PRIVITĂ DIN PERSPECTIVA NORMELOR CONSTITUȚIONALE          p.30-46

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Sergiu BRÎNZA, Vitalie STATI

INFRACȚIUNILE DE VIOLENȚĂ ÎN FAMILIE (art.2011 CP RM) ÎN LUMINA PREVEDERILOR LEGII nr.196/2016          p.47-56

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Sergiu BRÎNZA, Igor SERBINOV

FAPTA PREJUDICIABILĂ ÎN CAZUL INFRACȚIUNILOR DE NEGLIJENȚĂ ÎN SERVICIU (art.329 CP RM)          p.57-69

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Stela BOTNARU, Iulia BURAVCENCO

PREVENIREA COMITERII INFRACȚIUNILOR DE CĂTRE PERSOANELE JURIDICE CU AJUTORUL PROGRAMELOR DE ASISTENȚĂ DIN PARTEA STATULUI          p.70-72

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Iulia BĂNĂRESCU

LOCUL ȘI MOMENTUL DESCHIDERII PROCEDURII SUCCESORALE          p.73-81

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Oleg BURLACU

LATURA SUBIECTIVĂ A CRIMEI INTERNAȚIONALE          p.82-96

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Violeta COJOCARU, Sergiu DODON

PRINCIPIILE DESPĂGUBIRII DE ASIGURARE          p.97-105

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Violeta M. COJOCARU

ACTUL TERORIST SĂVÂRŞIT CU APLICAREA ARMELOR DE FOC SAU A SUBSTANŢELOR EXPLOZIVE (lit.c) alin.(2) art.278 CP RM)          p.106-115

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Stanislav COPEȚCHI

CORESPONDENŢA ELECTRONICĂ: OBIECT IMATERIAL AL NFRACŢIUNII PREVĂZUTE LA art.178 CP RM?          p.116-122

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Nicolae CORCEA, Ghenadie FORTUNA

VIOLENȚA ÎN FAMILIE ÎN MODALITATEA DE IZOLARE, INTIMIDARE, PRIVARE DE MIJLOACE ECONOMICE ȘI NEGLIJARE: ASPECTE JURIDICO-PENALE          p.123-133

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Лилия ГЫРЛА

РЕЛИГИОЗНЫЙ ЭКСТРЕМИЗМ В СОВРЕМЕННОМ УГОЛОВНОМ ПРАВЕ И КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ          p.134-145

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Mihail GHEORGHIȚĂ, Svetlana PURICI

MĂSURI TACTICE ȘI STRATEGICE DE DEPĂȘIRE A OBSTACOLELOR CARE ÎMPIEDICĂ BUNA DESFĂȘURARE A INVESTIGĂRII INFRACȚIUNILOR INFORMATICE          p.146-152

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Lilia GULCA

EVOLUŢIA SISTEMULUI FISCAL CA PARTE INTEGRANTĂ A DREPTULUI FISCAL ÎN ACTUALUL STAT MOLDOVENESC          p.153-160

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Alexe JEFLEA, Lilia GÎRLA

IDENTITATEA RELIGIOASĂ ŞI INTOLERANŢA CONFESIONALĂ ÎN PRACTICA JUDICIARĂ PENALĂ ŞI EXTRAPENALĂ A REPUBLICII MOLDOVA          p.161-176

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Alexe JEFLEA

UNELE CONSIDERENTE PRIVIND FENOMENUL RELIGIOS ÎN ȘIINȚA CRIMINOLOGICĂ ROMÂNĂ          p.177-187

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Владислав МАНЯ, Дрэгэлин ПЭДУРЕ

О ДЕЙСТВИИ УГОЛОВНОГО ЗАКОНА ВО ВРЕМЕНИ В СОВРЕМЕННОЙ ПРАВОВОЙ НАУКЕ          p.188-204

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Aurel Octavian PASAT

ANALIZĂ COMPARATIVĂ A SUBIECTULUI          INFRACŢIUNILOR VAMALE ÎN CONFORMITATE CU LEGISLAŢIA          REPUBLICII MOLDOVA ŞI CU CEA A ROMÂNIEI          p.205-209

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Drăgălin PĂDURE

UNELE CONSIDERAȚIUNI PRIVIND APLICĂREA LEGII PENALE ÎN TIMP ÎN SINTEZA PRACTICII CURȚII CONSTITUȚIONALE A REPUBLICII MOLDOVA          p.210-222

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Gheorghe RENIȚĂ

CONTROVERSE LEGATE DE RĂSPUNDEREA PENALĂ PENTRU MANIPULAREA UNUI EVENIMENT ȘI PARIURILE ARANJATE SĂVÂRȘITE ÎN CYBERSPAȚIU          p.223-245

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Serghei RUSU

OPERAȚIUNEA CALIFICĂRII ÎN DREPTUL INTERNAȚIONAL PRIVAT          p.246-250

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Igor SERBINOV

URMĂRILE PREJUDICIABILE ÎN CAZUL INFRACȚIUNILOR DE NEGLIJENȚĂ ÎN SERVICIU (art.329 CP RM)          p.251-262

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Vitalie STATI

INFRACȚIUNILE PREVĂZUTE LA art.217 ȘI 2171 DIN CODUL PENAL PRIVITE PRIN PRISMA LEGII nr.193/2016          p.263-275

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Vitalii FURTUNA

UNELE ASPECTE PRIVIND NOȚIUNEA DE INFRACȚIUNE ȘI TRĂSĂTURILE EI          p.276-280

Download pdf          Rezumat          License policy

 

This entry was posted in Без рубрики. Bookmark the permalink.