Nr. 8 (118) 2018

 

Drept

 

Sergiu BRÎNZA, Vitalie STATI

OPINII PE MARGINEA UNOR AMENDAMENTE RECENTE OPERATE ÎN PARTEA SPECIALĂ A CODULUI PENAL          p.3-13

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Elena ARAMĂ, Oxana CHISARI-LUNGU

REORGANIZAREA JUSTIȚIEI BASARABENE PE AGENDA DE LUCRU A SFATULUI ȚĂRII          p.14-21

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Mihail GHEORGHIȚĂ, Florin Ilie LICĂ

SITUAȚIILE, VERSIUNILE ȘI ACȚIUNILE INIȚIALE LA CERCETAREA INFRACȚIUNILOR DE EVAZIUNE FISCALĂ          p.22-29

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Nicolae OSMOCHESCU, Augustina ȘIMAN

PACTA IN FAVOREM TERTII SAU TRATATELE PREVĂZÂND DREPTURI ȘI OBLIGAȚII PENTRU STATELE TERȚE          p.30-34

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Andrei NEGRU, Oleg CHICU

INTERACȚIUNI DOCTRINARE DINTRE RĂSPUNDEREA JURIDICĂ ȘI RESPONSABILITATEA JURIDICĂ          p.35-44

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Valeriu BABĂRĂ

SOLUŢIILE ABORDATE ÎN DREPTUL CONFLICTUAL AL UNIUNII EUROPENE ÎN DOMENIUL CONTRACTELOR DE MUNCĂ          p.45-50

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Лилия ГЫРЛА

КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЕЛИГИОЗНО-ОБУСЛОВЛЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ: ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ ЛИЧНОСТИ          p.51-64

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Drăgălin PĂDURE, Vladislav MANEA

TEMPUS REGIT ACTUM, LEX MITIOR ȘI LEX TERTIA ÎN DREPTUL PENAL SUBSTANȚIAL          p.65-73

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Natalia ZAMFIR

ASIGURAREA CALITĂȚII AERULUI ÎNCONJURĂTOR: PROBLEME DE ORDIN LEGISLATIV, ORGANIZAȚIONAL ȘI ADMINISTRATIV          p.74-79

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Artiom ENI

ANALIZA HOTĂRÂRILOR CURȚII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI ADOPTATE ÎN PRIVINȚA REPUBLICII MOLDOVA ÎN MATERIA ADMISIBILITĂȚII TEHNICILOR UTILIZATE ÎN OPERAȚIUNILE SUB ACOPERIRE ÎN CADRUL INVESTIGAȚIILOR PENALE          p.80-91

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Edgar ROTUNDU

PROCEDURA DE PRELUCRARE A DECLARAȚIEI VAMALE ÎN DETALIU ÎN SISTEMELE INFORMAȚIONALE          p.92-96

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Cristina CHIHAI

RĂSPUNDEREA PENALĂ PENTRU ÎNCĂLCAREA LEGISLAȚIEI PRIVIND ACHIZIȚIILE PUBLICE – PROPUNERE DE LEGE FERENDA          p.97-109

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Rodica BERDILO

ACTELE DE VIOLENȚĂ ALE VICTIMEI ÎN CONTEXTUL INFRACȚIUNII PREVĂZUTE LA ART.146 DIN CODUL PENAL          p.110-120

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Elena SEDLEȚCHI

LOCUL ȘI ROLUL PROTECȚIEI ÎMPOTRIVA CONCURENȚEI NELOIALE ÎN APĂRAREA DREPTURILOR DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ          p.121-126

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Serghei PALMA

ASPECTE PROBLEMATICE PRIVIND TERMENUL DE PRESCRIPȚIE PENTRU INFRACȚIUNILE LEGATE DE INSOLVABILITATE          p.127-133

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Vlada CALMÎC

FORMELE EXERCITĂRII VÂNZĂRILOR LA DISTANȚĂ          p.134-141

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Sergiu DODON

REPARAŢIA PREJUDICIULUI MORAL CAUZAT CA URMARE A ACCIDENTELOR RUTIERE          p.142-148

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Andrei IOVU

ABORDĂRI PRELIMINARE ASUPRA CONCEPTULUI „INTEGRARE A MINORITĂȚILOR ETNICE” ÎN DOCTRINA JURIDICĂ          p.149-154

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Serghei RUSU

DOMENIUL DE APLICARE A LEX REI SITAE          p.155-159

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Ion CARAMAN

CONSOLIDAREA LEGISLATIVĂ ȘI APLICATIVĂ A PUTERII LUCRULUI JUDECAT          p.160-170

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Jurnalism și Științe ale Comunicării

 

Olesea MOISEEV

VALOAREA INFORMAŢIEI PUBLICE ÎN CONTEXTUL DEZVOLTĂRII EXISTENȚEI ȘI COMPETENȚEI SOCIALE          p.171-175

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Ana VIZIRU-STEGARESCU

PROBLEMA SOCIALĂ – GENERATORUL CAMPANIILOR SOCIALE          p.176-180

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Темель КАРААСЛАН

АКТУАЛЬНОСТЬ РАЗВИТИЯ МЕДИАОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА          p.181-189

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Științe Politice și Administrative

 

Carolina BUDURINA-GOREACII, Selena STEJARU

DIMENSIUNEA CORELATIVĂ DINTRE INSTITUȚIILE SOCIETĂȚII CIVILE ȘI DEZVOLTAREA COMUNITĂȚII LOCALE          p.190-196

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Анатолий ТКАЧ

ИСТОРИОГРАФИЯ МОЛДО-РОССИЙСКИХ ОТНОШЕНИЙ В КОНТЕКСТЕ ПРОЦЕССОВ ЕВРОПЕЙСКОЙ И ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ В ПУБЛИКАЦИЯХ РОССИЙСКИХ И МОЛДАВСКИХ ИСCЛЕДОВАТЕЛЕЙ          p.197-208

Download pdf          Rezumat          License policy

 

This entry was posted in Без рубрики. Bookmark the permalink.