Nr. 8 (18) (2008)

Matematică

 

Vitalie PUŢUNTICĂ, Alexandru ŞUBĂ

CUBIC DIFERENTIAL SYSTEMS WITH SIX REAL INVARIANT STRAIGHT LINES ALONG TWO DIRECTIONS          p.5-16

Download pdf

 

Boris HÂNCU

STABILITY OF THE FULL SET OF STACKELBERG QUILIBRIUM IN THE DYNAMIC GAME OF THREE PLAYERS WITH THREE STAGES          p.17-24

Download pdf

 

Ludmila NOVAC

THE CLASS OF THE INFORMATIONAL EXTENDED GAMES          p.25-29

Download pdf

 

Nicolae PRODAN

ABOUT AN APPLICATION OF GAMES WITH FIXED ORDER OF MOVEMENTS          p.30-32

Download pdf

 

Andrei POŞTARU, Daniela MOFTULEAC

O PROBLEMĂ DESPRE CENTRUL PROBALIST AL ARBORELUI          p.33-37

Download pdf

 

Olga BENDERSCHI

HEAVY TRAFIC ANALYSIS IN QUEUEING SYSTEMS          p.38-48

Download pdf

 

Maria CAPCELEA, Titu CAPCELEA

METODA SUBDOMENIILOR LA REZOLVAREA SISTEMELOR DE ECUAŢII INTEGRALE SINGULARE, DEFINITE PE CONTURURI NETEDE ÎNCHISE ÎN PLANUL COMPLEX          p.49-57

Download pdf

 

Ion NAE, Marius Gabriel PETRESCU, Rodica BUCUROIU

TEHNICI MODERNE ÎN CONDUCEREA ŞI SUPRAVEGHEREA PROCESELOR TEHNOLOGICE          p.58-67

Download pdf

 

Pavel BALAN

ALGORITM CU MODIFICAREA ALEATORIE A COMPONENTELOR GRADIENTULUI PENTRU UN MODEL CONVEX DE OPTIMIZARE          p.68-74

Download pdf

 

Marina BRANIŞTE, Alexandru LUNGU

ASUPRA INTERPRETĂRII GEOMETRICE A GRUPURILOR MINORE DE -SIMETRIE CU FIGURI „INDEXATE”           p.75-80

Download pdf

 

Александр ПАЛИСТРАНТ

ТРЁХМЕРНЫЕ ГЕМИСИММОРФНЫЕ КРИСТАЛЛОГРАФИЧЕСКИЕ ЛИНЕЙНЫЕ ГРУППЫ РОЗЕТОЧНЫХ Р-СИММЕТРИЙ И ИХ МНОГОМЕРНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ          p.81-89

Download pdf

 

Александр ПАЛИСТРАНТ, Алла ШЕНЕШЕУЦКАЯ

МЛАДШИЕ АСИММОРФНЫЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ГРУППЫ ТРЁХ НЕЗАВИСИМЫХ РОДОВ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ АНТИСИММЕТРИИ, (221)-СИММЕТРИИ И (221/)-СИММЕТРИИ          p.90-99

Download pdf

 

Informatică

 

Liubovi TRIFANOVA

OPTIMUM DESIGNING OF ANISOTROPIC ROUND PLATES WITH RESPECT TO EIGENVALUES          p.100-104

Download pdf

 

Nadejda TRIFANOVA

DECOMPOSITION OF OPTIMUM DESIGN PROBLEMS          p.105-109

Download pdf

 

Serghei PELIN, Nicolae PELIN

DEDUCŢIA LOGICĂ – MECANISM DE CALCUL AL LIMBAJULUI DE PROGRAMARE LOGICĂ          p.110-116

Download pdf

 

Teoria Economică şi Metodología Cercetării

 

Valeriu CAPSÎZU, Dumitru LASCU, Olga COVALI

FINANŢAREA ÎNGRIJIRILOR DE SĂNATATE ÎN ŢĂRILE CU ECONOMIA ÎN TRANZIŢIE          p.117-122

Download pdf

 

Victoria CIUBOTARU

UNELE PROBLEME CE APAR ÎN APLICAREA PRINCIPIULUI PRUDENŢEI LA RAPORTAREA ELEMENTELOR PATRIMONIALE ÎN CONDIŢII ECONOMICE INFLAŢIONISTE          p.123-125

Download pdf

 

Serafim FLOREA

UNELE ASPECTE ALE COMPETITIVITĂŢII ÎNVĂŢĂMÂNTULUI SUPERIOR DIN REPUBLICA MOLDOVA ÎN CONTEXTUL PREVEDERILOR PROCESULUI DE LA BOLOGNA          p.126-133

Download pdf

 

Natalia MOTÎLI

FRAGILE STATES AND THEIR CHARACTERISTICS          p.134-138

Download pdf

 

Марина ПИЩЕНКО, Анатолий РОТАРУ

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ          p.139-144

Download pdf

 

Elena ROMANCIUC

EFECTELE UTILIZĂRII CAPITALULUI UMAN ÎN REPUBLICA MOLDOVA          p.145-146

Download pdf

 

Oxana ŞOIMU, Victoria TROFIMOV

DELIMITĂRI CONCEPTUALE PRIVIND INTERGAREA EUROPEANĂ ŞI TRANSFORMAREA SISTEMICĂ          p.147-149

Download pdf

 

Oxana ŞOIMU

IMPORTANŢA DIMENSIUNII ECONOMICE ÎN ANALIZA DE SECURITATE          p.150-153

Download pdf

 

Victoria ŢĂRUŞ

EVALUAREA IMPACTULUI INVESTIŢIILOR STRĂINE DIRECTE ASUPRA ECONOMIILOR-GAZDĂ          p.154-158

Download pdf

 

Finanţe şi Bănci

 

Aliona CHETRARU

TIPOLOGIA VALORILOR ACŢIUNILOR ÎN CONTEXTUL EVALUĂRII          p.159-164

Download pdf

 

Diana CRICLIVAIA

OPTIMIZAREA FISCALĂ ŞI POSIBILITĂŢI DE APLICARE A ACESTEIA ÎN PRACTICA FISCALĂ AUTOHTONĂ          p.165-173

Download pdf

 

Olga IVANOV

PRINCIPII DE CREDITARE, TIPURI DE CREDITE ŞI MONITORIZAREA CREDITULUI ÎN REPUBLICA MOLDOVA          p.174-176

Download pdf

 

Lilia ROTARU

STRATEGIA DE LĂRGIRE A BAZEI FISCALE A UNITĂŢII ADMINISTRATIV-TERITORIALE DROCHIA         p.177-181

Download pdf

 

Contabilitate şi Informatică Economică

 

Cristina DOLGHI

REGLEMENTAREA ŞI ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII DE AUDIT, UNELE PARTICULARITĂŢI ALE ACESTUIA ÎN ACTIVITATEA DE ASIGURĂRI          p.182-187

Download pdf

 

Евдокия БАЖЕРЯН, Людмила ЦУРКАН

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТА ЗАТРАТ В ТУРИСТИЧЕСКИХ ФИРМАХ          p.188-192

Download pdf

 

Galina GODEA

CĂILE DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A MEDIULUI DE AFACERI ÎN AGRICULTURA REPUBLICII MOLDOVA ÎN PERSPECTIVA ADERĂRII LA UNIUNEA EUROPEANĂ          p.193-195

Download pdf

 

Viorel ŢURCANU, Galina MORARI

METODE DE REPARTIZARE A CONSUMURILOR SECŢIILOR AUXILIARE LA ÎNTREPRINDERILE DE PRODUCŢIE          p.196-200

Download pdf

 

Administrarea Afacerilor

 

Anca Irina CECAL

SOME REMARKS ON THE REGIONAL OPERATIONAL PROGRAM OFFERED TO ROMANIA BY THE EUROPEAN UNION FOR THE 2007-2013 YEARS          p.201-204

Download pdf

 

Mihai P. IRIMIA , Florin Alexandru LUCA

THE ROLE OF SUPPLIERS AND CUSTOMERS IN THE ACTIVITY OF AN ECONOMIC ENTITY          p.205-207

Download pdf

 

Carmen–Mihaela NECHITA

THE PRODUCTION CAPACITY. CONTENT AND DETERMINATION          p.208-211

Download pdf

 

Florin Alexandru LUCA, Mihai P. IRIMIA

NEGOTIATION IN THE WORK GROUP          p.212-214

Download pdf

 

Marketing şi Relaţii Economice Internaţionale

 

А.И. ГРИБИНЧА, Ю.И. КРОТЕНКО

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В МОЛДОВЕ          p.215-220

Download pdf

 

Victoria GANEA

IMPLICAŢIILE CAPITALULUI DE VENTURE ÎN DEZVOLTAREA ACTIVITĂŢII DE INOVARE          p.221-224

Download pdf

 

Тед ЛУНДГРЕН

CORRUPTION AND BORDER ENFORCEMENT: A SHORT ANALYSIS          p.225-228

Download pdf

 

Александр ОНОФРЕЙ, Анастасия ДЕМЧУКОВ

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА В РАМКАХ СНГ          p.229-233

Download pdf

 

Elena SAVA, Narcis GHIONEA, Gheorghe ROMANESCU, Leonard LĂZĂRESCU, Gheorghe MOISESCU

PROBLEMA GLOBALĂ – CREŞTEREA ECONOMICĂ          p.234-237

Download pdf

 

Laurenţiu HERARU, Sever STANCIU, Aurel BUNGHEZ, Alexandru GRIBINCEA

PROBLEME ECONOMICE GLOBALE: ÎMPĂDURIREA ZONELOR CU RISC DE SECETĂ DIN ROMÂNIA       p.238-243

Download pdf

This entry was posted in Без рубрики. Bookmark the permalink.