Nr.8 (68) (2013)

Sociologie şi Asistenţă Socială

 

Maria BULGARU

DEONTOLOGIA ASISTENŢEI SOCIALE          p.3-15

Download pdf

 

Cristina COROBAN

RAPORTURI SOCIALE ÎN SISTEMUL FAMILIAL          p.16-20

Download pdf

 

Stela MILICENCO

IMPORTANŢA SUPERVIZĂRII ÎN PRACTICA ASISTENŢEI SOCIALE          p.21-25

Download pdf

 

Aliona ONOFREI

MODERNIZATION OF SOCIAL SERVICES IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA – KEY FACTOR TO AN EFFECTIVE SYSTEM OF SOCIAL WORK          p.26-29

Download pdf

 

Artak KHACHATRYAN

STATUS OF SOCIAL WORK EDUCATION AND PRACTICE IN ARMENIA: ISSUES AND CHALLENGES          p.30-35

Download pdf

 

Oleg BULGARU

REFLECŢII ASUPRA MANAGEMENTULUI PROIECTELOR TEMPUS  (în baza proiectelor implementate la USM)          p.36-40

Download pdf

 

Nicolae SALI

NECESITĂŢI ŞI SOLUŢII DE DEZVOLTARE ÎN COMUNITĂŢILE RURALE DIN BAZINUL RÂULUI LĂPUŞNA: NOTĂ DE CERCETARE          p.41-50

Download pdf

 

 

Drept

 

Sergiu BRÎNZA

ELEMENTELE CONSTITUTIVE ŞI ELEMENTELE CIRCUMSTANŢIALE AGRAVANTE ALE INFRACŢIUNILOR CONTRA ORDINII ŞI DISCIPLINEI MILITARE          p.51-67

Download pdf

 

Sergiu BRÎNZA, Dumitru MARDARI

INFRACŢIUNI DE ÎNCĂLCARE A OBLIGAŢIILOR CE REVIN REPREZENTANŢILOR AUTORITĂŢILOR, PERSOANELOR FIZICE SAU JURIDICE ÎN LEGĂTURĂ CU ACTIVITĂŢILE ECONOMICE ŞI SOCIALE CU IMPACT ASUPRA MEDIULUI: ANALIZA DE DREPT PENAL          p.68-78

Download pdf

 

Stela BOTNARU

ÎNSEMNĂTATEA ELEMENTULUI EMOTIV ÎN STRUCTURA TRIPARTITĂ A VINOVĂŢIEI ÎN DREPTUL PENAL SUBSTANŢIAL          p.79-89

Download pdf

 

Stela BOTNARU

SUBDEZVOLTAREA PSIHICĂ – CAUZĂ CARE EXCLUDE SAU DIMINUEAZĂ RESPONSABILI­TATEA PERSOANEI FIZICE ÎN DREPTUL PENAL          p.90-95

Download pdf

 

Vitalie STATI

LUAREA DE MITĂ DE CĂTRE UN PARTICIPANT LA UN EVENIMENT SPORTIV SAU LA UN EVENIMENT DE PARIAT. DAREA DE MITĂ UNUI PARTICIPANT LA UN EVENIMENT SPORTIV SAU LA UN EVENIMENT DE PARIAT. ANALIZĂ DE DREPT PENAL          p.96-106

Download pdf

 

Gianina COJANU

SUBIECTUL ACTELOR DE DIVERSIUNE INCRIMINATE ÎN LEGEA PENALĂ A REPUBLICII MOLDOVA ŞI ÎN CEA A ROMÂNIEI          p.107-114

Download pdf

 

Gianina COJANU

PRINCIPIUL GENERALITĂŢII DREPTULUI VERSUS PREVIZIBILITATEA LEGII PENALE: CAZUL art.343 CP RM ŞI AL art.163 CP AL ROMÂNIEI          p.115-120

Download pdf

 

Dorina GUREV

RĂPIREA UNEI PERSOANE SĂVÂRŞITĂ PRIN PARTICIPAŢIE          p.121-131

Download pdf

 

Ludmila NEGRITU

REFLECŢII ASUPRA DECLARĂRII NECONSTITUŢIONALITĂŢII MĂSURII DE SIGURANŢĂ „CASTRAREA CHIMICĂ”          p.132-137

Download pdf

 

Vitalie STATI, Liuba BRÎNZA

REPERELE CONCEPTUALE ALE UNOR REMANIERI RECENTE OPERATE ÎN CAPITOLELE I ŞI XVIII ALE PĂRŢII SPECIALE A CODULUI PENAL          p.138-157

Download pdf

 

Vitalie STATI, Liuba BRÎNZA

REFLECŢII ASUPRA UNORA DINTRE AMENDAMENTELE OPERATE ÎN CODUL PENAL PRIN LEGEA nr.64/2013          p.158-169

Download pdf

 

Tudor GABURA

RĂSPUNDEREA PENALĂ A PERSOANEI FIZICE PENTRU INFRACŢIUNI CE ATENTEAZĂ LA REGIMUL DREPTULUI INTERNAŢIONAL UMANITAR          p.170-178

Download pdf

 

Lilian LESNIC-RĂSCOALĂ

DOCTRINELE ÎN ASPECT INTERNAŢIONAL REFERITOR LA CONTROLUL JUDECĂTORESC AL ACTIVITĂŢII ORGANELOR ADMINISTRAŢIEI PUBLICE          p.179-186

Download pdf

 

Iurie MIHALACHE

ÎNCETAREA EFECTELOR CONTRACTULUI DE PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT          p.187-190

Download pdf

 

Oleg POALELUNGI

PRECIZĂRI PRIVIND CARACTERUL CONŢINUTULUI NORMATIV CA UNUL DINTRE FACTORII CE CARACTERIZEAZĂ PUTEREA JURIDICĂ A ACTULUI NORMATIV-JURIDIC ADOPTAT DE ORGANUL STATAL          p.191-196

Download pdf

 

Liuba ŞOVA

SOLUŢII DURABILE ÎN PROTEJAREA REFUGIAŢILOR          p.197-201

Download pdf

 

Tatiana MACOVEI

EVOLUŢIA ISTORICĂ A DREPTULUI LA MUNCĂ AL FEMEILOR          p.202-207

Download pdf

 

Tatiana MACOVEI

REGLEMENTAREA DEMISIEI SALARIATULUI ÎN CODUL MUNCII AL REPUBLICII MOLDOVA          p.208-213

Download pdf

 

 

Ştiinţe politice şi Administrative

 

Carolina MACOVEŢCHI

CADRUL INSTITUŢIONAL AL REGIONALIZĂRII PREVĂZUT DE LEGISLAŢIA REPUBLICII MOLDOVA          p.214-220

Download pdf

 

Aurelian LAVRIC

DIALOGUL CIVILIZAŢIONAL ÎN CONTEXTUL PROCESULUI DE GLOBALIZARE: TEORIA LUI S.P. HUNTINGTON LA 20 DE ANI          p.221-226

Download pdf

 

Victoria CUJBA

ETAPE ALE REFORMEI DE DESCENTRALIZARE ŞI PREMISE PENTRU ASIGURAREA AUTONOMIEI LOCALE          p.227-232

Download pdf

This entry was posted in Без рубрики. Bookmark the permalink.