Nr. 8 (78) (2014)

Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării

 

Nelly ŢURCAN, Mariana HARJEVSCHI, Natalia CHERADI

DIRECŢII DE CONSOLIDARE ŞI DEZVOLTARE A CAPACITĂŢII INSTITUŢIONALE APLICATE DE ASOCIAŢIA PROFESIONALĂ PENTRU BIBLIOTECARI          p.3-7

Download pdf          Rezumat

 

Ştiinţe politice şi Administrative

 

Carolina BUDURINA-GOREACII

SOCIETATEA CIVILĂ ŞI BUNA GUVERNARE: CAZUL REPUBLICII MOLDOVA          p.8-14

Download pdf          Rezumat

 

Svetlana CEBOTARI

RELAŢIILE DINTRE FEDERAŢIA RUSĂ ŞI STATELE EUROPEI DE SUD-EST: INTERESE GEOSTRATEGICE          p.15-23

Download pdf          Rezumat

 

Aurelian LAVRIC

CEDAREA SUVERANITĂŢII ÎN CONTEXTUL PROCESELOR DE INTEGRARE: BENEFICII ŞI COSTURI          p.24-29

Download pdf          Rezumat

 

Andrian MUNTEANU

SISTEMUL INFORMAŢIONAL ÎN REPUBLICA MOLDOVA: MODERNIZAREA ACESTUIA ÎN URMA INTEGRĂRII EUROPENE A ŢĂRII          p.30-34

Download pdf          Rezumat

 

Drept

 

Natalia SUCEVEANU

INVALIDAREA DIRECTIVEI 2006/24 CE DE CĂTRE CURTEA DE JUSTIŢIE A UNIUNII EUROPENE – DECIZIE-BOMBĂ ÎN FAVOAREA PROTECŢIEI DREPTURILOR OMULUI          p.35-45

Download pdf          Rezumat

 

Sergiu BRÎNZA

NOŢIUNEA ŞI SEMNELE SUSTRAGERII: ASPECTE TEORETICE ŞI PRACTICE          p.46-63

Download pdf          Rezumat

 

Sergiu BRÎNZA

INFRACŢIUNI CARE PUN ÎN PERICOL VIAŢA ŞI SĂNĂTATEA PERSOANEI (ART.160-163 CP RM): ANALIZĂ JURIDICO-PENALĂ          p.64-78

Download pdf          Rezumat

 

Stanislav COPEŢCHI

MIJLOACELE ŞI METODELE DE INFLUENŢARE ASUPRA VICTIMEI INFRACŢIUNII PREVĂZUTE LA art.208 CP RM          p.79-83

Download pdf          Rezumat

 

Stanislav COPEŢCHI

ASPECTE CONTROVERSATE ALE PRACTICII JUDICIARE ÎN MATERIA INFRACŢIUNILOR PREVĂZUTE LA lit.c) alin.(3) art.217, RESPECTIV LA lit.c) alin.(3) art.2171 CP RM          p.84-88

Download pdf          Rezumat

 

Ludmila DUMNEANU, Mihai ŞTEFĂNOAI

ANALIZA REGLEMENTĂRILOR REFERITOARE LA INFRACŢIUNILE PRIVIND TRAFICUL DE PERSOANE DIN LEGISLAŢIILE ÎN CARE FAPTA DE TRAFIC DE PERSOANE (PRESUPUNÂND CA CIRCUMSTANŢĂ AGRAVANTĂ SĂVÂRŞIREA FAPTEI ASUPRA UNUI MINOR (COPIL)) ESTE INCRIMINATĂ ALĂTURI DE FAPTA DE TRAFIC DE COPII          p.89-92

Download pdf          Rezumat

 

Ludmila DUMNEANU, Mihai ŞTEFĂNOAIA

ANALIZA REGLEMENTĂRILOR REFERITOARE LA INFRACŢIUNILE PRIVIND TRAFICUL DE PERSOANE DIN LEGISLAŢIILE ÎN CARE FAPTA DE TRAFIC DE PERSOANE ÎN SCOP DE EXPLOATARE SEXUALĂ ESTE INCRIMINATĂ ALĂTURI DE FAPTA DE TRAFIC DE PERSOANE DE SEX FEMININ, AVÂNDU-SE ÎN
VEDERE CĂ CELE DOUĂ FAPTE SE REFERĂ LA IPOTEZE DIFERITE          p.93-95

Download pdf          Rezumat

 

Sergiu CRIJANOVSCHI, Irina CRIJANOVSCHI

PREZENTAREA ISTORICĂ A IRESPONSABILITĂŢII ÎN SISTEMUL COMMON LAW          p.96-101

Download pdf          Rezumat

 

Sergiu CRIJANOVSCHI, Alexandru ARHIP

DIMINUAREA DISCERNĂMÂNTULUI ÎN DOCTRINA OCCIDENTALĂ          p.102-108

Download pdf          Rezumat

 

Sergiu CRIJANOVSCHI

IRESPONSABILITATEA ÎN DREPTUL PENAL COMPARAT: NOVELE LEGISLATIVE          p.109-116

Download pdf          Rezumat

 

Aliona PLOP

SITUAŢIA PREMISĂ – CONDIŢIE SINE QUA NON PENTRU EXISTENŢA INFRACŢIUNII DE PROVOCARE ILEGALĂ A AVORTULUI (art.159 CP RM)          p.117-123

Download pdf          Rezumat

 

Vitalie STATI

INFRACŢIUNI SĂVÂRŞITE ÎN SFERA ACTIVITĂŢII ECONOMICE EXTERNE (art.248 şi 249 CP RM): STUDIU DE DREPT PENAL          p.124-141

Download pdf          Rezumat

 

Vitalie STATI

INFRACŢIUNI LEGATE DE EXECUTAREA CONSTRUCŢIILOR ŞI EXPLOATAREA FONDULUI DE LOCUINŢE (art.257 şi 258 CP RM): CLARIFICAREA UNOR CONCEPTE          p.142-158

Download pdf          Rezumat

 

Maria STRULEA, Dorina GUREV

REGLEMENTĂRI LA NIVEL EUROPEAN ÎN MATERIA JUSTIŢIEI JUVENILE          p.159-167

Download pdf          Rezumat

 

Maria STRULEA, Dorina GUREV

FORMELE COMPORTAMENTULUI DEVIANT AL MINORILOR          p.168-175

Download pdf          Rezumat

 

Jacob RUB

DECISION THEORY – RENEWING THE EMPIRICAL STUDY OF ECONOMIC BEHAVIOR          p.176-183

Download pdf          Rezumat

 

Jacob RUB

FROM HABITUALLY TO AWARENESS: TOOLS FOR DEALING WITH AN INCREASE IN “PREVENTIVE AWARENESS” OF WHITE-COLLAR CRIMINALITY BY MEDIA CAMPAIGN          p.184-189

Download pdf          Rezumat

 

Jacob RUB

PROSECUTION AND PUNISHMENT OF THE “DARK CRIME” OFFENCES: THE WHITE-COLLAR CRIMINALS SHOULD KNOW THAT THE COLLAR OF THE PERPETRATOR OF THE OFFENCE IS NOT “WHITE”          p.190-197

Download pdf          Rezumat

 

Влад МАНЯ

КОНФИСКАЦИЯ ИМУЩЕСТВА В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ          p.198-204

Download pdf          Rezumat

 

Влад МАНЯ

ИНСТИТУТ КОНФИСКАЦИИ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ И УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ ВЕЛИКОБРИТАНИИ          p.205-212

Download pdf          Rezumat

This entry was posted in Без рубрики. Bookmark the permalink.