Nr. 8 (88) 2015

Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării

Georgeta STEPANOV

CADRUL DE DEZVOLTARE A JURNALISMULUI SOCIAL AUTOHTON          p.3-8

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Gheorghe CIOBANU

IMPACTUL PRESEI ASUPRA DELICVENŢEI JUVENILE          p.9-12

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Ştiinţe Politice şi Administrative

Natalia EREMIA, Svetlana CEBOTARI

IMPACTUL POLITICII ENERGETICE A FEDERAŢIEI RUSE ASUPRA SECURUTĂŢII REPUBLICII MOLDOVA          p.13-17

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Cristina EJOV

HISTORIOGRAPHY, THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASES OF TERRORISM RESEARCH          p.18-28

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Timur LUCHIN, Cristina EJOV

INTERNAL FACTORS AND GEOPOLITICAL ASPECTS OF THE ARAB SPRING          p.29-36

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Cristina MORARI

INTERNAL DIMENSION OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA AND GEORGIA’S EUROPEAN INTEGRATION PROCESS: ACHIEVEMENTS AND DIFFICULTIES          p.37-45

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Drept

Sergiu BRÎNZA

INFRACŢIUNEA DE HULIGANISM (art.287 CP RM): ANALIZĂ DE DREPT PENAL          p.46-63

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Sergiu BRÎNZA, Vitalie STATI, Ruslan POPOV FALSUL ÎN ACTE PUBLICE (art.332 CP RM): ASPECTE DE DREPT PENAL          p.64-73

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Anatolie BĂNĂRESCU

PRINCIPIILE EXECUTĂRII SILITE ŞI PARTICIPANŢII LA EXECUTAREA SILITĂ          p.74-76

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Olga BURUIANĂ, Stela BOTNARU

RĂSPUNDEREA PENALĂ A PERSOANEI JURIDICE          p.77-80

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Veaceslav BOTNARI

VARIETĂŢILE MĂSURILOR DE ASIGURARE A ACŢIUNII CIVILE ŞI EFECTELE ACESTORA          p.81-89

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Igor CIOBANU, Narciza NEDELCU

FUNDAMENTAREA CARACTERULUI CAUZATOR AL INACŢIUNII ÎN BAZA APLICĂRII TEORIEI DEOSEBIRII CATEGORIEI CAUZALITĂŢII, A CONSTRUCŢIEI TEORETICE A LEGĂTURII CAUZALE ŞI A MECANISMULUI CAUZĂRII EMPIRICE          p.90-94

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Nicolae CORCEA

VICTIMA VIOLENŢEI ÎN FAMILIE ÎN DREPTUL INTERNAŢIONAL ŞI ÎN DREPTUL PENAL SUBSTANŢIAL: INTERPRETĂRI ŞI PROPUNERI DE LEGE FERENDA          p.95-108

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Irina DIGORI, Stela BOTNARU

EXTRĂDAREA ŞI CONDIŢIILE EI          p.109-115

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Anastasia GÎRLEA

DELIMITAREA DENUNŢĂRII FALSE ŞI A DECLARAŢIEI MINCINOASE, A CONCLUZIEI FALSE SAU TRADUCERII INCORECTE DE ALTE INFRACŢIUNI CONEXE          p.116-120

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Ghenadie PAVLIUC

UNELE CONSIDERAŢII PRIVIND LATURA OBIECTIVĂ A INFRACŢIUNILOR PREVĂZUTE LA ART.349 DIN CODUL PENAL          p.121-128

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Ruslan POPOV

CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE PRIVIND SUBIECTUL INFRACŢIUNILOR PREVĂZUTE ÎN CAPITOLELE XV ŞI XVI DIN PARTEA SPECIALĂ A CODULUI PENAL          p.129-143

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Svetlana PURICI

PARTICULARITĂŢILE PROBLEMELOR CARE URMEAZĂ A FI SOLUŢIONATE ÎN CADRUL INVESTIGĂRII CRIMINALISTICE A INFRACŢIUNILOR INFORMATICE          p.144-147

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Jacob RUB

MONEY LAUNDERING AS AN ISOLATED PHENOMENON AND LEADING FACTOR IN WHITE-COLLAR CRIMINALITY, PUTS MOLDOVA CASE JUDICIARY ON THE SPOT          p.148-152

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Isabela Monalisa SAMSON

SISTEMUL INFRACTIUNILOR ECONOMICE ÎN REPUBLICA MOLDOVA. NOȚIUNI GENERALE PRIVIND INFRACȚIUNILE ECONOMICE          p.153-156

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Irina SELEVESTRU

SUBIECTUL INFRACŢIUNILOR PREVĂZUTE LA ART.191 CP RM          p.157-168

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Vitalie STATI

INFRACŢIUNILE PREVĂZUTE LA ART.2453, 2455-2458, 24511 şi 24512 CP RM:STUDIU DE DREPT PENAL          p.169-183

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Mihai ŞTEFĂNOAIA

MODALITĂŢI DE EXPRIMARE A ACŢIUNII DE TRAFIC DE PERSOANE ÎN DREPTUL COMPARAT          p.184-188

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Cristian BOCANCEA

BAZELE REVOLUŢIONARE ALE ORDINII CONSTITUŢIONALE ROMÂNEŞTI DUPĂ 1989          p.189-194

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Iulia BĂNĂRESCU

CORELAŢIA DINTRE TESTAMENT ŞI CONTRACTUL CU PRIVIRE LA MOŞTENIREA UNUI VIU          p.195-197

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Gheorghe RENIŢĂ

CONFIGURAŢII PRIVIND TRANSFERUL DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIN CONTRACTUL DE VÂNZARE-CUMPĂRARE          p.198-205

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Oleg POALELUNGI, Parascovia POALELUNGI

ASPECTELE PUTERII JURIDICE A ACTULUI NORMATIV-JURIDIC PREVĂZUTEDE LEGEA REPUBLICII BELARUS NR.361-3 DIN 10.01.2000          p.206-210

Download pdf          Rezumat          License policy

This entry was posted in Без рубрики. Bookmark the permalink.