Nr.8(128)

Foaia de titlu

Cuprins

HOME-BASED CARE PROVIDERS FROM THE REPUBLIC OF MOLDOVA: CHARACTERISTICS AND MODELS
Diana CHEIANU-ANDREI
Moldova State University

Download pdf          Rezumat          License policy

TEORIA ÎNTEMEIATĂ: ABORDĂRI ISTORIOGRAFICE
Aliona CHIRA
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

STRATEGII ŞI POLITICI ÎN DOMENIUL DATELOR DE CERCETARE DESCHISE
Viorica LUPU
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

APLICAREA RĂSPUNDERII PENTRU OMORUL PREVĂZUT LA lit.O) alin.(2) art.145 DIN CODUL PENAL: ASPECTE TEORETICE ȘI PRACTICE
Sergiu BRÎNZA, Vitalie STATI
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat         License policy

INSTRUMENTE JURIDICE ŞI ACTIVITĂŢI PRIVIND NEPROLIFERAREA ARMELOR DE DISTRUGERE ÎN MASĂ
Victoria ARHILIUC
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat         License policy

CAZURI SPECIALE DE COMPLICITATE
Mariana GRAMA
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf         Rezumat         License policy

SUBIECTUL INFRACŢIUNII DE CORUPERE A ALEGĂTORILOR (PREVĂZUTĂ LA art.181¹ DIN CODUL PENAL AL REPUBLICII MOLDOVA)
Stela BOTNARU, Ghenadie TANAS
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf         Rezumat         License policy

METAMORFOZA ADOPTĂRII ȘI REVIZUIRII CONSTITUȚIEI REPUBLICII MOLDOVA
Veaceslav ZAPOROJAN, Dragoș CRIGAN
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf         Rezumat         License policy

AUTORITĂŢILE PUBLICE CU ATRIBUŢII ÎN DOMENIUL FISCAL. COOPERARE ŞI DELIMITARE A COMPETENŢELOR
Viorel RUSU
Universitatea de Stat din Mol

Download pdf         Rezumat         License policy

FINALITATEA ȘI PERSPECTIVELE ALĂTURĂRII LA APEL
Ina JIMBEI
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf         Rezumat         License policy

SOLUȚIILE INSTANȚEI ÎN RAPORT CU ACȚIUNEA CIVILĂ EXAMINATĂ ÎN CADRUL PROCESULUI PENAL

Eduard ABABEI

Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf         Rezumat         License policy

VIAȚA PRIVATĂ ȘI DREPTUL LA UN MEDIU SĂNĂTOS
Ion COBÎȘENCO
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf         Rezumat         License policy

MATRICEA POLITICII DE CLEMENȚĂ ÎN LEGISLAȚIA CONCURENȚIALĂ DIN REPUBLICA MOLDOVA
Ilie CRECIUN
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf         Rezumat         License policy

EFFECT OF FORUM SELECTION CLAUSES IN INVESTMENT ARBITRATION
Sorin DOLEA
Moldova State University

Download pdf         Rezumat         License policy

RĂSPUNDEREA PENALĂ PENTRU FAPTELE INFRACȚIONALE PREVĂZUTE LA art.183 CP RM: IDENTIFICAREA DEFICIENȚELOR LEGISLATIVE ȘI PROPUNERI DE LEGE FERENDA
Eugeniu GOGU
Procuratura Anticorupție

Download pdf         Rezumat         License policy

ASPECTE CONCEPTUALE ALE ASIGURĂRII OBLIGATORII DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ
Ion GUCEAC Jr.
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf         Rezumat         License policy

ROLUL SOCIETĂȚII CIVILE ÎN VALORIFICAREA REFORMEI JUSTIȚIEI
Cristina JOSANU
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf         Rezumat         License policy

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ МЕРЫ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ТРУДА ОСУЖДЕННЫХ: ВЗГЛЯД СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ
Ирина КОНСТАНТИНОВА
Молдавский государственный университет

Download pdf         Rezumat         License policy

CRITERII DE DETERMINARE A NAȚIONALITĂȚII PERSOANEI JURIDICE ÎN CONTEXTUL LEGISLAȚIEI UNIUNII EUROPENE
Dumitru MELNIC
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf        Rezumat        License policy

IMPRESCRIPTIBILITATEA TRAGERII LA RĂSPUNDERE PENALĂ PENTRU SĂVÂRȘIREA INFRACȚIUNILOR CONTRA PĂCII ȘI SECURITĂȚII OMENIRII
Andrei MUNTEAN
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf        Rezumat        License policy

DECALOGUL – LEGE DIVINĂ UNIVERSALĂ FUNDAMENTALĂ: REFLECȚII NORMATIV–DOCTRINARE ÎN DREPTUL INTERN ROMÂN ȘI ÎN DREPTUL INTERNAȚIONAL PUBLIC
Andrei PETRE
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf        Rezumat       License policy

NECESITATEA MODIFICĂRII ACTELOR LEGISLATIVE PRIVIND LOCAȚIUNEA ÎNCĂPERILOR NELOCUIBILE DE LA CONSILIUL MUNICIPAL CHIȘINĂU
Radu POPA
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf        Rezumat       License policy

CONCEPTUL ȘI CONȚINUTUL LIMITELOR JUDECĂRII CAUZEI CONFORM LEGISLAȚIEI PROCESUAL PENALE
Aureliu POSTICĂ
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf        Rezumat       License policy

ROLUL SISTEMULUI DE PROBAŢIUNE CA INSTITUŢIE EXECUŢIONAL–PENALĂ ŞI MECANISME DE CONTROL ÎN RÂNDUL MINORILOR CARE AU COMIS INFRACŢIUNI ÎN ROMÂNIA
Daniela ROMAN
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf        Rezumat       License policy

PROCEDURI SPECIALE ÎN CAZUL TRAFICULUI DE DROGURI PREVĂZUTE DE LEGEA ROMÂNIEI Nr.143/2000
Carmen-Elena ROŞU
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf       Rezumat      License policy

DIMENSIUNEA JURIDICO-CIVILĂ A CONVERSIUNII. ASPECTE DE DREPT COMPARAT
Mariana ȘARGAROVSCHI
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf       Rezumat     License policy

AFIRMAREA PRINCIPIULUI NEINTERVENȚEI CA PRINCIPIU FUNDAMENTAL AL DREPTULUI INTERNAȚIONAL
Grigore VIERU
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf       Rezumat     License policy

UNELE FUNCȚII SPECIFICE ALE INSTITUȚIILOR SOCIETĂȚII CIVILE ÎN DEZVOLTAREA SOCIOECONOMICĂ ȘI CULTURALĂ LA NIVEL LOCAL

Carolina BUDURINA–GOREACII Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf       Rezumat     License policy

FENOMENELE DEZINTEGRAȚIONISTE – PROVOCARE LA ADRESA CONSTRUCȚIEI EUROPENE
Tatiana–Maria BODEAN, Svetlana CEBOTARI
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf       Rezumat     License policy

ЛЕГИТИМНОСТЬ ВЛАСТИ В УКРАИНЕ: ОТ ЭЛЕКТОРАЛЬНОЙ ДЕМОКРАТИИ К ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИНКЛЮЗИВНОСТИ
Лилия ЯКОВЛЕВА
Одесский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины (Украина)

Download pdf      Rezumat     License policy

 

This entry was posted in Без рубрики. Bookmark the permalink.