Nr. 9 (109) 2017

Studii şi cercetări: Politici Educaționale

 

Mihail PAIU, Tatiana REPIDA, Carolina ŢURCANU

POLITICI EDUCAȚIONALE – DIMENSIUNE A CONEXIUNII ȘI CONTINUITĂȚII ÎNTRE CICLURI ALE ÎNVĂȚĂMÂNTULUI SUPERIOR          p.3-7

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Vladimir GUŢU, Mihail PAIU, Carolina ȚURCANU, Tatiana REPIDA, Natalia TOMA

CADRUL NORMATIV/REGLATOR PRIVIND DOMENIILE DE FORMARE PROFESIONALĂ, SPECIALITĂȚI, CALIFICĂRI ȘI OCUPAȚII: PROBLEME DE INTERCONEXIUNE ȘI IMPLEMENTARE          p.8-16

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Studii şi cercetări: Ştiinţe ale Educaţiei

 

Florin FRUMOS, Constantin CUCOȘ

INTEROGAȚII EPISTEMOLOGICE DESPRE PEDAGOGIE: CÂT AJUTĂ TEORIA DESPRE EDUCAȚIE LA AMELIORAREA EDUCAȚIEI?          p.17-24

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Gabriel ALBU

THE INFLUENCE OF SCHOOL ON STUDENTS’ MOTIVATION THROUGHOUT THEIR LIFE          p.25-31

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Vasile PANICO

PRINCIPIILE EDUCAȚIEI – SISTEM NORMATIV DE RELAȚII FUNDAMENTALE          p.32-37

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Otilia DANDARA, Aida COTRUȚA

EDUCAȚIA PENTRU CARIERĂ: ABORDĂRI CONCEPTUALE          p.38-42

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Roxana AXINTE

CARIERĂ ȘI SUCCES PROFESIONAL PRIN MENTORAT          p.43-48

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Lilia SPÎNU

REPERE TEORETICE ALE MONITORIZĂRII ANGAJĂRII ÎN CÂMPUL MUNCII A ABSOLVENȚILOR INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR          p.49-56

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Aida COTRUȚA

EXPERIENȚE NAȚIONALE ȘI INTERNAȚIONALE ÎN EDUCAȚIA PENTRU CARIERĂ          p.57-61

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Tatiana REPIDA, Mihail PAIU, Carolina ŢURCANU

ORGANIZAREA PROCESULUI DIDACTIC ÎN ŞCOALA SUPERIOARĂ DIN PERSPECTIVA CONEXIUNII ŞI CONTINUITĂŢII METODOLOGIEI DE PREDARE-ÎNVĂŢARE          p.62-74

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Vladimir GUŢU

RECONCEPTUALIZAREA EVALUĂRII CURRICULUMULUI UNIVERSITAR          p.75-86

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Angela GLOBA, Liubomir CHIRIAC

INTEGRAREA EVALUĂRII INTERACTIVE ÎN PROCESUL DE STUDIERE A CURSULUI UNIVERSITAR „TEHNICI DE PROGRAMARE”          p.87-92

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Mihaela VIDAICU

ASIGURAREA PROCESULUI EDUCAȚIONAL ORIENTAT SPRE ÎNVĂȚARE ACTIVĂ LA UNIVERSITATEA GLOUCESTERSHIRE DIN MAREA BRITANIE          p.93-97

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Mihaela VIDAICU, Liliana ŢURCAN, Natalia ZAMFIR

ASPECTE-CHEIE PRIVIND APLICAREA METO¬DEI DE ÎNVĂŢARE BAZATĂ PE PROBLEME          p.98-104

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Natalia ZAMFIR, Liliana ŢURCAN

PROGRAM DE LICENȚĂ „DREPT” CU APLICAREA METODEI DE ÎNVĂȚARE BAZATĂ PE PROBLEME. REALITĂȚI, RECOMANDĂRI ȘI OBIECTIVE          p.105-110

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Ала ПОГОРЛЕЦКИ, Марианна КОРМАН, Евгений АГАПИЙ, Елена ХАМИЦКИ

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У СТУДЕНТОВ ФАКУЛЬТЕТА КИНЕТОТЕРАПИИ НА ПРИМЕРЕ ИЗУЧЕНИЯ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ И РЕАБИЛИТАЦИИ НАРУШЕНИЙ ХОДЬБЫ          p.111-117

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Valentin Cosmin BLÂNDUL, Adela BRADEA

CÂTEVA ASPECTE PRIVIND DEZVOLTAREA PSIHOSOCIALĂ A ADOLESCENȚILOR          p.118-122

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Silvia NASTASIU

SECVENȚE METODOLOGICE DE FORMARE A COMPETENȚELOR COMUNICATIVE LA STUDENȚII MEDICINIȘTI          p.123-128

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Mariana MARINESCU, Mihai BOTEA

CONSIDERAȚII GENERALE PRIVIND PREDAREA NOȚIUNILOR DE PRIM AJUTOR ÎN ȘCOALĂ          p.129-132

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Zoia GUȚU, Maia DOHOTARU

AXIOLOGIE – CADRU DE REFERINŢĂ ÎN FORMAREA ORIENTĂRILOR VALORICE LA STUDENŢI          p.133-138

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Maia DOHOTARU

PARTICULARITĂȚILE PEDAGOGICE ALE FORMĂRII ORIENTĂRILOR VALORICE LA STUDENȚI PRIN ARTA COREGRAFICĂ          p.139-144

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Letiţia DURNEA

PARTICIPAREA PAREMIOLOGIEI LA EDUCAŢIE          p.145-149

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Lidia COJOCARI, Efrosinia HAHEU-MUNTEANU

STRATEGII DE FORMARE A DEPRINDERILOR DE VIAȚĂ LA COPIII CU DIZABILITĂȚI          p.150-155

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Ludmila DARII

PARTICULARITĂŢILE ACTIVITĂŢII CADRELOR DIDACTICE PRIVIND INCLUZIUNEA COPIILOR CU CES ÎN MEDIUL ȘCOLAR          p.156-163

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Ali ABU RIA, Victoria LUNGU

COMBATING CYBERBULLYING AS STRATEGY TO DIMINISH THE STUDENTS’ AGGRESSIVENESS          p.164-168

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Gabriela DAMIAN-TIMOȘENCO

COMPETENȚA DE REZILIENȚĂ CLIMATICĂ: ATRIBUT ESENȚIAL ÎNTR-O LUME A SCHIMBĂRILOR          p.169-173

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Tatiana REPIDA

OPINIILE STUDENȚILOR CU PRIVIRE LA VALORILE MORALE          p.174-178

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Viorica REABOI

MANAGEMENTUL TIMPULUI ÎN TEORIA ȘI PRACTICA EDUCAȚIONALĂ          p.179-184

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Stela GÎNJU, Natalia CARABET, Mihaela PAVLENCO

VALOAREA FORMATIV-DEZVOLTATIVĂ A PANOURILOR EDUCAȚIONALE ÎN GRĂDINIȚA DE COPII          p.185-189

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Ana TABAC, Lidia COJOCARI

FORMAREA ELEMENTELOR CULTURII ECOLOGICE LA PREŞCOLARI          p.190-193

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Studii şi cercetări: Psihologie

 

Angela POTÂNG, Galina PRAVIȚCHI

DIMINUAREA AUTOSTIGMATIZĂRII LA PERSOANELE SEROPOZITIVE          p.194-201

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Валерия КРАСКОВСКАЯ, Жанна РАКУ

АДАПТАЦИОННЫЕ СПОСОБНОСТИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ В УСЛОВИЯХ ПРОХОЖДЕНИЯ СРОЧНОЙ СЛУЖБЫ          p.202-205

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Maria ROŞCA, Svetlana TOLSTAIA

ROLUL RELAȚIILOR INTERPERSONALE LA VÂRSTA MICII ȘCOLARITĂȚI          p.206-213

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Carolina PERJAN, Sergiu SANDULEAC, Victoria PLĂMĂDEALĂ

INTERPRETAREA SINGURĂȚĂȚII CA FENOMEN PSIHOSOCIAL          p.214-220

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Viorica ȘAITAN

MANIFESTĂRI ALE CONFLICTULUI MUNCĂ-FAMILIE LA ANGAJAȚII DIN DOMENIUL PUBLIC/PRIVAT: DIMENSIUNI COMPARATIVE          p.221-229

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Recenzie

 

В.И. ГУЦУ

РЕЦЕНЗИЯ на монографию
Анцибор Л.М. Макиавеллизм в структуре современного психологического знания:
проблемы теории и методологии анализа          p.230-231

Download pdf          License policy

 

This entry was posted in Без рубрики. Bookmark the permalink.