Nr. 9 (139)

Foaia de titlu

Cuprins

PROIECTAREA CARIEREI DE CĂTRE FEMEI: REZULTAT AL INFLUENȚEI CONTEXTULUI NONFORMAL ȘI INFORMAL
Otilia DANDARA
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

CONTEXTUAL ACADEMIC CURRICULUM: AN INNOVATIVE APPROACH
Vladimir GUȚU
Moldova State University

Download pdf          Rezumat          License policy

UNELE ASPECTE ALE POLITICILOR EUROPENE PRIVIND EDUCAȚIA NONFORMALĂ
Valentin-Cosmin BLÂNDUL, Carolina ȚURCANU*
Universitatea din Oradea, România
*Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

IMPACTUL CRIZEI COVID-19 ASUPRA SISTEMULUI DE ÎNVĂȚĂMÂNT
Svetlana CEBOTARI, Alina CEBOTARI*
Universitatea de Stat din Moldova
*Liceul Teoretic ,,Ștefan cel Mare” din Drochia

Download pdf          Rezumat          License policy

ANALIZA COMPARATIVĂ A STANDARDELOR DE COMPETENŢĂ PROFESIONALĂ ALE CADRELOR DIDACTICE LA NIVEL NAŢIONAL ŞI INTERNAŢIONAL
Aliona AFANAS
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei

Download pdf          Rezumat          License policy

POLITICI ȘI PRACTICI EDUCAȚIONALE DE FORMARE A CULTURII ECONOMICE LA ELEVI
Anastasia OLOIERU
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău

Download pdf          Rezumat          License policy

ROLUL ATITUDINILOR ÎN FORMAREA ȘI DIRECŢIONAREA COMPORTAMENTULUI UMAN
Valeria PASCARU-GONCEAR
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

ROLUL LICEELOR ÎN REȚELELE INTERORGANIZAȚIONALE
Andra-Ramona BORȘ
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

PARADIGME ALE EDUCAȚIEI RELIGIOASE
Veaceslav IORDACHESCU
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

INFLUENȚA GÂNDIRII CREATIVE DIN PERSPECTIVA STIMULĂRII CREATIVITĂȚII ELEVILOR DIN CLASELE PRIMARE
Ramona-Elena ROTARU
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

PARAMETRI PSIHOLOGICI AI LECTURII ȘI INTERPRETĂRII OPERELOR LITERARE
Constantin ȘCHIOPU
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

IMPACTUL EVALUĂRII FORMATIVE PENTRU DEZVOLTAREA ABILITĂȚII DE GÂNDIRE CRITICĂ ÎN CADRUL CURSULUI DE PSIHOLOGIE A EVALUĂRII
Elena RAILEAN
Universitatea de Studii Americane din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

MEDIATION IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING
Oxana CREANGA
Moldova State University

Download pdf          Rezumat          License policy

PREMISE PSIHOPEDAGOGICE ÎN VALORIFICAREA APTITUDINII MATEMATICE PENTRU OBŢINEREA PERFORMANŢEI ŞCOLARE
Margareta GHEORGHIŢĂ
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău

Download pdf          Rezumat          License policy

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТНОПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ
Татьяна ПАНКО, Николае СИЛИСТРАРУ*
Кишиневский государственный педагогический университет им. Иона Крянгэ
*Тираспольский государственный университет

Download pdf          Rezumat          License policy

О НЕКОТОРЫХ ЭЛЕМЕНТАХ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ И РЕЧЕВЫХ УПРАЖНЕНИЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ НАВЫКОВ ДИАЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ УЧАЩИХСЯ ГИМНАЗИЧЕСКОГО ЗВЕНА В РЕГИОНЕ С КОМПАКТНЫМ ПРОЖИВАНИЕМ ГАГАУЗОВ
Надежда КОЧАНЖИ
Молдавский государственный университет

Download pdf          Rezumat          License policy

СПЕЦИФИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОДУКТА И ЕГО ОЦЕНИВАНИЯ НА ЭТАПЕ ИТОГОВОГО ЭКЗАМЕНА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЕ (БАКАЛАВРИАТ)
Ольга ГЕРЛОВАН*, Татьяна ШАРШОВ
Тираспольский государственный университет
Молдавский государственный университет

Download pdf          Rezumat          License policy

THE TEACHER’S COMMUNICATION ABILITY IN THE CLASSROOM CONTEXT
Katy KAKOON, Valentina BODRUG-LUNGU
Moldova State University

Download pdf          Rezumat          License policy

REPERE ETNOSOFICE ÎN PERIOADA JUNIMIȘTILOR
Oana Gabriela ȘORODOC
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

EDUCAȚIA PENTRU FRUMOS – PREMISĂ DEFINITORIE A EDUCAŢIEI ARTISTICE ÎN ȘCOLILE DE ARTE/MUZICĂ ȘI ARTE PLASTICE
Daniela COTOVIŢCAIA
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei

Download pdf          Rezumat          License policy

THEORETICAL ASPECTS OF CITIZEN ENGAGEMENT
Armine HOVHANNISYAN, Valentina BODRUG-LUNGU
Moldova State University

Download pdf          Rezumat          License policy

ABORDĂRI TEORETICE CU PRIVIRE LA MOTIVAȚIA PENTRU LECTURĂ A ELEVILOR CLASELOR PRIMARE
Carmen Daniela NIȚĂ
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău

Download pdf          Rezumat          License policy

ASPECTE PSIHOSOCIALE ALE COPILULUI CU AUTISM
Aurelia GLAVAN, Silvia VRABIE*
Universitatea de Stat din Tiraspol
*Institutul de Științe ale Educației

Download pdf          Rezumat          License policy

RELAȚIA DINTRE AUTOACCEPTARE ȘI ATITUDINILE DISFUNCȚIONALE LA PERSOANELE CARE AU RECURS LA MEDICINA ESTETICĂ
Galina PRAVIȚCHI, Agnesa GREBENCOV
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

INTERFERENȚE ALE STILULUI DE ATAȘAMENT ȘI LIMBAJELE IUBIRII LA TINERI
Galina PRAVIȚCHI, Victoria CHICU
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

TULBURĂRI AFECTIVE ÎN EPILEPSIE
Natalia DOȚEN
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

CLARIFICĂRI CONCEPTUALE PRIVIND ANXIETATEA DE SEPARARE
Elena NISTREAN
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

ПРОФИЛАКТИКА СОСТОЯНИЯ ТРЕВОЖНОСТИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Лариса МОСКАЛЮК Молдавский государственный университет

Download pdf          Rezumat          License policy

ABORDAREA PEDOFILIEI CA FORMĂ DE VIOLENȚĂ SEXUALĂ ASUPRA COPIILOR

Valeria PASCARU-GONCEAR
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

ABORDAREA TEORETICĂ A FACTORILOR DEZVOLTĂRII CRIZEI DE SARCINĂ
Nadejda USATÎI
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

AFECTIVITATEA CA DIMENSIUNE SPECIALĂ A PERSONALITĂȚII UMANE
Ionica-Luminița STOENICĂ
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău

Download pdf          Rezumat          License policy

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СЕКСУАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ

Марина СЛАВИНСКАЯ, Елена ЯЩЕНКО

Молдавский государственный университет

Download pdf          Rezumat          License policy

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА УЧАЩИХСЯ ПЕРВОГО КЛАССА
Инна ТЕЛЮКОВА, Людмила АНЦИБОР
Молдавский государственный университет

Download pdf          Rezumat          License policy

This entry was posted in Без рубрики. Bookmark the permalink.