Nr. 9 (19) (2008)

Coordonate ale reformei educaţionale

 

Gheorghe CIOCANU

PROGRAMUL SUSŢINUT DE COMUNITATEA UNIVERSITARĂ          p.5-10

Download pdf

 

Tatiana CALLO

CULTURA RESPONSABILIZĂRII CADRELOR DIDACTICE – O EXIGENŢĂ ACTUALĂ          p.11-14

Download pdf

 

Victoria COJOCARU

REPERE TEORETICE ALE MANAGEMENTULUI PROIECTELOR DE CERCETARE          p.15-17

Download pdf

 

Studii şi cercetări: Ştiinţe ale educaţiei

 

Larisa CUZNEŢOV, Carolina CALARAŞ

DIMENSIUNEA PSIHOPEDAGOGICĂ ŞI OPTIMUL EDUCAŢIONAL AL PROCESULUI DE FORMARE A COLECTIVULUI DE ELEVI ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR          p.18-30

Download pdf

 

Valeriu CABAC, Nona DEINEGO

MODELUL CONCEPTUAL AL EVALUĂRII ADAPTIVE A NIVELULUI DE PREGĂTIRE A STUDENŢILOR          p.31-36

Download pdf

 

Maia ŞEVCIUC

FUNDAMENTE PSIHOPEDAGOGICE DE FORMARE A INTERESELOR COGNITIVE LA ELEVI          p.37-40

Download pdf

 

Svetlana SEMIONOV

ASPECTE STRATEGICE ALE AUTOREGLĂRII ÎNVĂŢĂRII ÎN MEDIUL ACADEMIC UNIVERSITAR          p.41-48

Download pdf

 

Tatiana REPIDA

ATITUDINEA STUDENŢILOR FAŢĂ DE EVALUAREA REZULTATELOR MUNCII SALE          p.49-52

Download pdf

 

Lilia CEBANU

CONSIDERAŢII PRIVIND MANAGEMENTUL CALITĂŢII RESURSELOR UMANE          p.53-54

Download pdf

 

Magdalena DUMITRANA

CONSTRUIREA SPAŢIULUI EDUCAŢIONAL – COMPONENTĂ A MANAGEMENTULUI PROCESULUI EDUCAŢIONAL          p.55-59

Download pdf

 

Mihaela Gabriela NEACŞU

COORDONATE ACTUALE ALE PROFESIEI DE PEDAGOG SOCIAL          p.60-64

Download pdf

 

Maia COJOCARU

COORDONATE ALE CONSTRUCŢIEI CURICULEI DISCIPLINARE — DISCURS DIDACTICO-ŞTIINŢIFIC BAZAT PE CULTURA EMOŢIONALĂ
PROGRAMUL DE MASTER METODOLOGIA CERCETĂRII ÎN ŞTIINŢELE PEDAGOGICE          p.65-68

Download pdf

 

Nina BÎRNAZ

ABORDAREA DEMERSULUI EDUCAŢIONAL ÎN CONTEXTUL ASPECTULUI LATERALIZĂRII CEREBRALE          p.69-72

Download pdf

 

Ileana APOSTOL BĂLAN

PARTICULARITĂŢILE APLICĂRII METODELOR REAL-ACTIVE ÎN FORMAREA INIŢIALĂ A CADRELOR DIDACTICE PRIN PRISMA MODELELOR COGNITIVE ALE ÎNVĂŢĂRII          p.73-77

Download pdf

 

Ludmila DARII

REPERE CONCEPTUALE ÎN EVALUAREA CURRICULUM-ULUI DISCIPLINAR          p.78-83

Download pdf

 

Елена РЕТРОВСКАЯ, Анна КАТАЛИЙЧУК

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ В РАМКАХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ          p.84-88

Download pdf

 

Simona CEACU

ASPECTE EPISTEMOLOGICE ŞI PRAXIOLOGICE ALE EDUCAŢIEI ADOLESCENŢILOR PENTRU TIMPUL LIBER ÎN CONTEXTUL PARTENERIATULUI EDUCATIV          p.89-93

Download pdf

 

Mariana ZAHARIA

FUNCŢIILE CONDUCERII ŞI STRATEGIILE DE FORMARE A IMAGINII INSTITUŢIEI DE ÎNVĂŢĂMÂNT ÎN MEDIUL RURAL          p.94-99

Download pdf

 

Viorelia LUNGU

DELIMITĂRI CONCEPTUALE ALE EDUCAŢIEI PROSPECTIVE          p.100-103

Download pdf

 

Larisa SADOVEI, Natalia BRADIŞTEAN

ASPECTE FORMATIVE ALE EXCURSIILOR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR          p.104-107

Download pdf

 

Larisa SADOVEI, Maia NANI

ÎNVĂŢAREA „DISCIPLINĂRII” ÎN CADRUL PARTENERIATULUI ŞCOALĂ–PĂRINŢI–COPII          p.108-110

Download pdf

 

Татьяна ГЕЛЛО

АКСИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВОСПИТАНИЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА          p.111-113

Download pdf

 

Valeriu VOLCOV

ÎNVĂŢĂMÂNTUL COMPLEMENTAR – ORIENTĂRI CONCEPTUALE          p.114-116

Download pdf

 

Liliana APOSTOL STANICA

EDUCAŢIA PENTRU SĂNĂTATE ÎN CONTEXTUL NOILOR EDUCAŢII. DIMENSIUNI ŞI STRATEGII          p.117-123

Download pdf

 

Lilia RĂCILĂ, Ana SIMAC

VALORILE ESTETICE. PUTEREA EDUCATIV-FORMATIVĂ A DESIGNULUI VESTIMENTAR          p.124-127

Download pdf

 

Ionuţ VLĂDESCU

COMPETENŢA DE A COMUNICA – MIJLOC DE REALIZARE A PROCESELOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE          p.128-138

Download pdf

 

Istoria gândirii pedagogice

 

Sorin CRISTEA

ISTORIA GÂNDIRII PEDAGOGICE. JEAN-JACQUES ROUSSEAU (1712-1778) (II)          p.139-144

Download pdf

 

Victor ŢVIRCUN

A PATRA DIMENSIUNE A TIMPULUI ŞI ISTORICITATEA ÎN PEDAGOGIE          p.145-150

Download pdf

 

Studii şi cercetări: Psihologie

 

Carolina PLATON, Ina CRASNOJON-LABA

INFLUENŢA FACTORILOR SOCIOCULTURALI ASUPRA FAMILIILOR MIXTE          p.151-154

Download pdf

 

Каролина ПЛАТОН, Светлана ТОЛСТАЯ

ОСОБЕННОСТИ САМОАКТУАЛИЗАЦИИ РАБОТАЮЩИХ ЖЕНЩИН В ПЕРИОД СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА          p.155-159

Download pdf

 

Mihai ŞLEAHTIŢCHI

BARIERE ÎN CALEA TRANSFORMĂRII REPREZENTĂRII SOCIALE. CUADRINOMUL LUI A.GUSKIN          p.160-166

Download pdf

 

Genoveva GRECU, Angela POTÂNG

MANIFESTAREA FORMELOR AGRESIVITĂŢII LA PREADOLESCENŢI (STUDIU COMPARATIV)          p.167-173

Download pdf

 

Людмила АНЦИБОР, Татьяна ЯЙЛЕНКО

РАЗЛИЧИЯ КОНЦЕПТОВ «ЭКСТРАВЕРСИЯ-ИНТРОВЕРСИЯ»В ТЕОРИЯХ ЛИЧНОСТИ   Г. АЙЗЕНКА   И   К.-Г. ЮНГА          p.174-182

Download pdf

 

Tatiana TURCHINĂ

FENOMENUL „BULLYING” ÎN GRUPUL DE ADOLESCENŢI: PROCES ŞI ROLURI PARTICIPATIVE          p.183-186

Download pdf

 

Daniela FRANŢUJAN, Natalia COJOCARU

MANAGEMENTUL IMPRESIILOR ÎN SPAŢIUL PUBLIC. O ANALIZĂ PSIHOSOCIOLOGICĂ A INTERVIURILOR DIN REVISTA VIP-MAGAZIN          p.187-190

Download pdf

 

Diana POSTU

FORMAREA COMPETENŢELOR DE MANAGEMENT A TIMPULUI LIBER ŞI A BANILOR LA DEŢINUŢI          p.191-195

Download pdf

 

Galina PRAVIŢCHI

CAUZELE ŞI FACTORII DE RISC ÎN APARIŢIA ANOREXIEI NERVOASE          p.196-200

Download pdf

 

Veronica GORINCIOI

DE LA STRES LA SINDROMUL ARDERII EMOŢIONALE          p.201-203

Download pdf

 

Светлана ТОЛСТАЯ

СУБЪЕКТИВНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ КАК ФАКТОР САМОАКТУАЛИЗАЦИИ ДОМОХОЗЯЕК СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА          p.204-207

Download pdf

 

Veronica UNCU

CONDIŢIILE PSIHOPEDAGOGICE PRIVIND ADAPTAREA SOCIALĂ A COPIILOR CU CES          p.208-210

Download pdf

 

Didactici particulare

 

Rita GODOROJA

EVALUAREA INIŢIALĂ – SUPORT PENTRU FORMAREA COMPETENŢELOR LICEENILOR LA CHIMIE          p.211-215

Download pdf

 

Liuba CIOBANU-MOCANU

GENEZA LIMBAJULUI LA COPII          p.216-220

Download pdf

 

Stela STARICOVA

VALENŢELE MOTIVAŢIONALE ALE MINIMULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT          p.221-224

Download pdf

 

Юрий ГОРШКОВ

ЭКЗЕРСИС – ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ НАВЫКОВ КЛАССИЧЕСКОГО ТАНЦА У СТУДЕНТОВ-ХОРЕОГРАФОВ          p.225-228

Download pdf

 

Galina BACIU

EVALUAREA PARTICIPATIVĂ LA ORELE DE ISTORIE          p.229-230

Download pdf

 

Educaţia adulţilor

 

Liliana POSŢAN

UTILIZAREA STANDARDELOR OCUPAŢIONALE LA ELABORAREA PROGRAMELOR DE FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ          p.231-234

Download pdf

 

Георге РУДИК, Ирина ВАРБАН

НЕПРЕРЫВНОЕ ОБУЧЕНИЕ В XXI ВЕКЕ          p.235-238

Download pdf

 

Aniversări

 

Vasile COJOCARU

VLADIMIR GUŢU – PROFESOR-FORMATOR DE CADRE DIDACTICE ŞI REDUTABIL SAVANT ÎN ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI          p.239

Download pdf

This entry was posted in Без рубрики. Bookmark the permalink.