Nr. 9(39) (2010)

Coordonate ale reformei educaţionale

 

Vladimir GUŢU

VALORIFICAREA ROLULUI EDUCAŢIEI ÎN SOCIETATE: O STRATEGIE POSIBILĂ DE RECONCEPTUALIZARE A POLITICILOR EDUCAŢIONALE           p.5-8

Download pdf

 

Studii şi cercetări: Ştiinţe ale educaţiei

 

Mihai ŞLEAHTIŢCHI

PYGMALION ÎN ŞCOALĂ. CE FACEM CU EL?           p.9-15

Download pdf

 

Viorica GORAŞ-POSTICĂ

REFLECŢII PE MARGINEA DEMERSULUI CURRICULAR DE DEZVOLTARE A COMPETENŢELOR DE COMUNICARE ŞI NEGOCIERE EDUCAŢIONALĂ          p.16-22

Download pdf

 

Nina BÎRNAZ

PRIORITĂŢILE TEHNICILOR INTERACTIVE ÎN PROCESUL DE FORMARE A COMPETENŢELOR LA ELEVI          p.23-29

Download pdf

 

Liliana SARANCIUC-GORDEA

ROLUL ŞI LOCUL COMPETENŢEI DE EDUCAŢIE ECOLOGICĂ A ELEVILOR ÎN PROCESUL INIŢIAL DE PROFESIONALIZARE A CADRELOR DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR          p.30-35

Download pdf

 

Viorelia LUNGU

CARACTERUL PROSPECTIV AL EDUCAŢIEI: ABORDARE DIN PERSPECTIVĂ ISTORICĂ          p.36-40

Download pdf

 

Olga CHIRCHINA, Zinaida GHILAN

AUTOINSTRUIREA — FUNDAMENTUL DE BAZĂ AL  MODERNIZĂRII ÎNVĂŢĂMÂNTULUI SUPERIOR          p.41-46

Download pdf

 

Marin DRĂMNESCU

TEORIA SOCIALĂ A ÎNVĂŢĂRII A LUI ALBERT BANDURA. IMPLICAŢII ÎN CONSTRUIREA MODELELOR PEDAGOGICE          p.47-52

Download pdf

 

Silvia ŞPAC

UNELE ASPECTE TEORETICE ŞI PERSPECTIVA ISTORICĂ A DEZVOLTĂRII STRUCTURILOR MEDIATICE ÎN CONTEXTUL EDUCAŢIEI PENTRU MASS-MEDIA           p.53-59

Download pdf

 

Adrian GHICOV

ASPECTE METODOLOGICE ALE POZIŢIONĂRII PROTEXTUALE A ELEVILOR          p.60-63

Download pdf

 

Valentin Cosmin BLÂNDUL

INDISCIPLINA ŞCOLARĂ PRIN NONIMPLICAREA ELEVILOR          p.64-66

Download pdf

 

Larisa CUZNEŢOV

AXIOLOGIA EDUCAŢIEI FAMILIALE: ASPECTE FILOSOFICE ŞI PEDAGOGICE DE CULTIVARE A COPILULUI PRIN INTERMEDIUL VALORIFICĂRII EFICIENTE A TIMPULUI LIBER ŞI A MODULUI DEMN DE VIAŢĂ          p.67-81

Download pdf

 

Oxana SCUTELNIC

INSTRUMENTE DE MĂSURARE A DIFERENŢELOR INDIVIDUALE PENTRU ORGANIZAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI DIFERENŢIAT          p.82-86

Download pdf

 

Rodica PRODAN

MODELE DE LUARE A DECIZIILOR MANAGERIALE          p.87-95

Download pdf

 

Vladimir BABII, Tatiana BULARGA

EDUCAŢIA PERSONALITĂŢII PROACTIVE          p.96-99

Download pdf

 

Sergiu BACIU

MANAGEMENTUL CALITĂŢII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR          p.100-105

Download pdf

 

Ludmila URSU

CONEXIUNI ALE ACCEPŢIUNILOR FILOSOFICE, PSIHOLOGICE ŞI PEDAGOGICE ASUPRA NOŢIUNII DE PROBLEMĂ          p.106-116

Download pdf

 

Oxana SORICI

UNELE ASPECTE ŞI CONDIŢII DE FORMARE ŞI PERFECŢIONARE A COMPETENŢELOR PARENTALE          p.117-123

Download pdf

 

Ana-Maria PETRESCU

IMPLICAŢII PEDAGOGICE ALE FUNCŢIONALISMULUI DURKHEIMIAN          p.124-128

Download pdf

 

Людмила ДАРИЙ

САМООБРАЗОВАНИЕ ПЕДАГОГА – ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ          p.129-136

Download pdf

 

Вячеслав ИНОЗЕМЦЕВ

ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ В УСЛОВИЯХ ЦИВИЛИЗАЦИИ ДРЕВНЕГО ВОСТОКА          p.137-147

Download pdf

 

Елена ОЗЕРОВА

ОСОБЕННОСТИ ДЕЛИНКВЕНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ          p.148-152

Download pdf

 

Daniela OPRI-VLĂDUCĂ

OPERA ŞI PERSONALITATEA ŞTIINŢIFICĂ A LUI SPIRU HARET          p.153-157

Download pdf

 

Silviu GÎNCU

DESPRE UNELE ASPECTE ALE PROGRAMĂRII GENERICE          p.158-163

Download pdf

 

Liubomir CHIRIAC, Lilia MIHĂLACHE

CONSIDERENTE METODICE PRIVIND EXPUNEREA PROCESULUI DE MODELARE          p.164-177

Download pdf

 

Corina NEGARA

EVOLUŢIA CONCEPTULUI DE WEB ŞI GRADUL DE INTERACTIVITATE AL INTERACŢIUNILOR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL ELECTRONIC          p.178-181

Download pdf

 

Diana BUNEA

NOTE DE CURS LA DISCIPLINA OBICEIURI POPULARE ROMÂNEŞTI: OBICEIUL DRĂGAICA–SÂNZIENELE          p.182-184

Download pdf

 

Carolina DUMITRU, Larisa CUZNEŢOV

MODELUL TEHNOLOGIC AL ÎNVĂŢĂRII PRIN COOPERARE A LIMBII ENGLEZE LA TREAPTA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR          p.185-191

Download pdf

 

Vasile VASILE, Vladimir BABII

APTITUDINI MUZICALE: REALITATE ŞI DEZIDERATE          p.192-197

Download pdf

 

Пётр СИКУР

РОЛЬ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ И СРЕДЫ В РАЗВИТИИ И СОХРАНЕНИИ ПЕВЧЕСКОГО ГОЛОСА          p.198-202

Download pdf

 

Studii şi cercetări: Psihologie

 

Диана ФИЛИПОВ, Каролина ПЛАТОН

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА И КОММУНИКАТИВНО-ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СКЛОННОСТЕЙ СТУДЕНТОВ-ДИЗАЙНЕРОВ          p.203-211

Download pdf

 

Светлана ТОЛСТАЯ

МЕТАФОРИЧЕСКИЕ АССОЦИАТИВНЫЕ КАРТЫ          p.212-219

Download pdf

 

Наталья НАСТАУШЕВА, Дарья ЧАРСКАЯ

ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА СТУДЕНТОВ С РАЗЛИЧНЫМИ МОТИВАМИ АФФИЛИАЦИИ          p.220-225

Download pdf

 

Oxana PALADI

VALOAREA ÎN PERCEPŢIILE ŞI ATITUDINILE STUDENŢILOR          p.226-229

Download pdf

 

Людмила АНЦИБОР, Анжела НИКОЛАОУ, Светлана РЫЖИКОВА

ИЗУЧЕНИЕ ЛИЧНОСТНОГО СКЛАДА ЖЕНЩИНЫ, ИСПЫТЫВАЮЩЕЙ ТРУДНОСТИ В ПОИСКЕ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО БРАЧНОГО ПАРТНЁРА          p.230-236

Download pdf

 

Diana FILIPOV

ABORDĂRI TEORETICE ALE INTELIGENŢEI EMOŢIONALE           p.237-245

Download pdf

 

Aniversări

 

Doamna VALENTINA BODRUG-LUNGU, dr. hab., conf. univ.,
protagonista pedagogiei de gen în Republica Moldova, la aniversare          p.246

Download pdf

 

This entry was posted in Без рубрики. Bookmark the permalink.