Nr. 9 (49) (2011)

Studii şi cercetări: Ştiinţe ale educaţiei

 

Elena MURARU

INTERCONEXIUNEA DINTRE CURRICULUMUL DISCIPLINEI DE STUDIU ŞI CADRUL NAŢIONAL AL CALIFICĂRILOR          p.5-10

Download pdf

 

Felicia IUROAIA

ANALIZĂ CURRICULARĂ A PROGRAMELOR DE INSTRUIRE A CADRELOR DIDACTICE          p.11-20

Download pdf

 

Tatiana REPIDA, Viorelia LUNGU

ABSOLVENTUL UNIVERSITAR FAŢĂ ÎN FAŢĂ CU PIAŢA MUNCII          p.21-25

Download pdf

 

Victoria COJOCARU, Mariana VLADU

SPECIFICUL CORELAŢIONAL AL CUNOAŞTERII CA BAZĂ A INOVĂRII          p.26-33

Download pdf

 

Tatiana PUŞCA, Alvina CEBAN

ASPECTE ALE EDUCAŢIEI MORALE LA ADOLESCENŢI          p.34-40

Download pdf

 

Grigore Dan IORDĂCHESCU

CORELAŢIA FUNCŢIONALĂ EDUCAŢIE – LIBERTATE – AUTONOMIE          p.41-43

Download pdf

 

Stela CEMORTAN

VALENŢELE DEZVOLTĂRII COMPORTAMENTALE (PSIHOSOCIALE) A PREŞCOLARILOR          p.44-47

Download pdf

 

Stela CEMORTAN

NECESITATEA PARTENERIATULUI EDUCAŢIONAL ÎN SOCIALIZAREA COPIILOR         p.48-50

Download pdf

 

Lilia CEBANU, Veronica BRATU

IMPACTUL COMUNICĂRII MANAGERIALE ASUPRA ACTIVITĂŢII INSTITUŢIEI PREŞCOLARE          p.51-57

Download pdf

 

Marta Iuliana VICOL

COMUNICAREA, EMPATIA ŞI ASERTIVITATEA, DE LA ABILITATE LA COMPETENŢA PSIHOSOCIALĂ          p.58-63

Download pdf

 

Lilia CEBANU, Aurelia CRÎVDA

IMPACTUL MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE ASUPRA ACTIVITĂŢII INSTITUŢIEI PREŞCOLARE LA NIVEL DE LOCALITATE RURALĂ          p.64-67

Download pdf

 

Maria IANIOGLO

MODELUL EXPERIMENTAL DE FORMARE A COMPETENŢEI DE COMUNICARE ASERTIVĂ LA STUDENŢII DIN MEDIUL ACADEMIC MULTIETNIC          p.68-71

Download pdf

 

Oxana SORICI

REPERE CONCEPTUALE PRIVIND FORMAREA COMPETENŢELOR PARENTALE          p.72-76

Download pdf

 

Svetlana SEMIONOV

MONITORIZAREA ÎN CONTEXTUL AUTOREGLĂRII ACADEMICE          p.77-83

Download pdf

 

Ionuţ VLĂDESCU

COMPETENŢA DE COMUNICARE ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ          p.84-87

Download pdf

 

Ionuţ VLĂDESCU

ELEMENTE DE PERSUASIUNE ÎN COMUNICAREA EDUCAŢIONALĂ          p.88-93

Download pdf

 

Maria ZACUŢELU

FORMAREA COMPETENŢELOR DE AUTOEVALUARE LA ELEVI – UN IMPERATIV DICTAT DE CONTEMPORANEITATE          p.94-99

Download pdf

 

Людмила ДАРИЙ, Майя ШЕВЧУК

НЕПРЕРЫВНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ СРЕДНИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ/СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ          p.100-107

Download pdf

 

Людмила ДАРИЙ, Елена ОЗЕРОВА

ВНУТРИСЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В СЕМЕЙНОМ ВОСПИТАНИИ          p.108-115

Download pdf

 

Studii şi cercetări: Psihologie

 

Mihai ŞLEAHTIŢCHI

EMERGENŢA REPREZENTĂRILOR SOCIALE. MECANISMUL DE OBIECTIVARE          p.116-126

Download pdf

 

Carolina PLATON, Aliona PALADI

CERCETAREA RELAŢIEI DINTRE LOCUL DE CONTROL ŞI STILUL APRECIATIV REFLEXIV LA STUDENŢI          p.127-131

Download pdf

 

Tatiana TURCHINA, Valeriu POPOV

CALITATEA VIEŢII ŞI FUNCŢIONAREA PSIHOSOCIALĂ  LA PERSOANELE CU DIZABILITĂŢI DE VEDERE          p.132-135

Download pdf

 

Aliona PALADI

INFLUENŢE EDUCAŢIONALE ÎN FORMAREA LOCULUI DE CONTROL (LOCUS OF CONTROL)          p.136-138

Download pdf

 

Veronica GORINCIOI

IMPLICAŢII ALE TEMPERAMENTULUI ÎN MANIFESTAREA ARDERII EMOŢIONALE          p.139-142

Download pdf

 

Ina CRASNOJON-LABA

FORMULA ALEGERII PARTENERULUI DE VIAŢĂ          p.143-145

Download pdf

 

Ina CRASNOJON-LABA

INFLUENŢA STEREOTIPURILOR ÎN VIAŢA SOCIALĂ          p.146-149

Download pdf

 

Ala VITCOVSCHII-BLAJA

PRAGURILE SENSIBILITĂŢII CROMATICE ŞI PREFERINŢELE CROMATICE ALE ELEVILOR CLASELOR PRIMARE          p.150-152

Download pdf

 

Людмила АНЦИБОР

СУБЪЕКТИВНАЯ КАРТИНА МИРА И ОБРАЗ ЖИЗНИ КАК ИСТОЧНИК РАЗВИТИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ ЗРЕЛОЙ ЛИЧНОСТИ          p.153-161

Download pdf

 

Стела ВЫРТОСУ

ВЗАИМОСВЯЗЬ ИНДИВИДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ РАБОТНИКОВ СТРУКТУРЫ СЕТЕВОГО МАРКЕТИНГА С ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ПРОДАЖ И КАРЬЕРНЫМ РОСТОМ          p.162-167

Download pdf

 

Studii şi cercetări: Didactici particulare

 

Valeria DUCA

ASPECTE LINGVISTICE ALE DEZVOLTĂRII VORBIRII DIALOGATE LA STUDENŢI ÎN PREDAREA/ÎNVĂŢAREA LIMBII FRANCEZE          p.168-174

Download pdf

 

Radu BURDUJAN

SCOPURILE DEZVOLTĂRII COMPETENŢELOR LITERARE LA STUDENŢI          p.175-177

Download pdf

 

Zinaida BOGHIU

O NOUĂ METODOLOGIE DIDACTICĂ CE FACILITEAZĂ CORELAŢIA STUDENT–CUNOŞTINŢE          p.178-183

Download pdf

 

Zinaida BOGHIU

CÂT DE EFICIENTĂ ESTE NOUA METODOLOGIE DIDACTICĂ?          p.184-189

Download pdf

 

Silviu GÎNCU

TENDINŢE DE DEZVOLTARE A LIMBAJELOR DE PROGRAMARE ORIENTATE PE OBIECTE DIN PERSPECTIVA VIITORULUI PROFESOR DE INFORMATICĂ          p.190-193

Download pdf

 

Оксана КУРТЕВА

ИНТЕГРАЦИЯ – ВЕДУЩИЙ ПРИНЦИП ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНО-РЕЧЕВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА          p.194-198

Download pdf

 

Studii şi cercetări: Educaţia adulţilor

 

Liliana POSŢAN

PARTENERIATUL SOCIAL ÎN DOMENIUL FORMĂRII PROFESIONALE CONTINUE: EXPLORARE DE CADRU CU IMPACT INOVATOR DE COMPATIBILIZARE CONCEPTUALĂ PE AXA CERERE–OFERTĂ          p.199-202

Download pdf

 

This entry was posted in Без рубрики. Bookmark the permalink.