Nr. 9 (69) (2013)

Studii şi cercetări: Ştiinţe ale educaţiei

 

Vladimir GUŢU, Alexandru NI

Axiomatica şi normativitatea în educaţie          p.3-6

Download pdf

 

Stela CEMORTAN

FORMAREA COMPETENŢELOR DE ÎNVĂŢARE ŞI A ATITUDINILOR – ASPECT METODOLOGIC AL PROCESULUI DE SOCIALIZARE
A COPIILOR DE VÂRSTĂ TIMPURIE          p.7-9

Download pdf

 

Valeriu CABAC, Oxana SCUTELNIC

FORMAREA COMPETENŢELOR PRIN PROCESELE DE CONTEXTUALIZARE – DECONTEXTUALIZARE – RECONTEXTUALIZARE          p.10-14

Download pdf

 

Svetlana NASTAS

PORTOFOLIUL: ORIENTĂRI ŞI PERSPECTIVE          p.15-22

Download pdf

 

Светлана ПОМЯН

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ НАПРАВЛЕНИЯ «ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА»          p.23-28

Download pdf

 

Adela BRADEA

PRINCIPII ALE COACHINGULUI ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ          p.29-33

Download pdf

 

Tatiana REPIDA, Viorelia LUNGU

TENDINŢE DE IMPLEMENTARE A EDUCAŢIEI PROSPECTIVE ÎN SISTEMUL  DE ÎNVĂŢĂMÂNT UNIVERSITAR          p.34-39

Download pdf

 

Lilia PARHOMENCO

DEZVOLTAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ÎN SPAŢIUL CARPATO-DANUBIANO-PONTIC          p.40-44

Download pdf

 

Svetlana NASTAS, Alionuşca ISAC

REPERE TEORETICO-METODOLOGICE DE EVALUARE ÎN CONTEXTUL COMPETENŢELOR          p.45-51

Download pdf

 

Ludmila SAMANATI

COLABORAREA ŞCOALĂ-FAMILIE ÎN EDUCAŢIA LITERAR-ARTISTICĂ A ELEVILOR MICI          p.52-56

Download pdf

 

Veronica CLICHICI

PROIECTAREA CURRICULUMULUI DE EDUCAŢIE PENTRU TIMPUL LIBER LA LICEENI          p.57-65

Download pdf

 

Angela POPESCUL

SPECIFICUL STUDIERII GRAFICII INGINEREȘTI ÎN DEZVOLTAREA GÂNDIRII CREATIVE          p.66-72

Download pdf

 

Mariana VLADU

MODELUL DECIZIONAL DE IMPLEMENTARE A INOVAŢIILOR ÎN ÎNVAŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR          p.73-80

Download pdf

 

Silvia ŞPAC

PRAXIOLOGIA EDUCAŢIEI PENTRU MASS-MEDIA A ELEVILOR DE VÂRSTĂ ŞCOLARĂ MICĂ ÎN CADRUL COLABORĂRII ŞCOALĂ–FAMILIE          p.81-95

Download pdf

 

Zada BADARNE

MATURITY ISSUES AND SCHOOL DEBUT          p.96-98

Download pdf

 

Miri GIL

SCHOOL’ LEADERSHIP           p.99-104

Download pdf

 

 

Studii şi cercetări: Psihologie

 

Mihai ŞLEAHTIŢCHI

INSTRUMENTELE DE ANALIZĂ STRUCTURALĂ A SPAŢIULUI REPREZENTAŢIONAL: ANALIZA SIMILITUDINII          p.105-111

Download pdf

 

Petru SOLTAN, Ana SÂRBU

EMOŢIILE ŞI CUGETAREA          p.112-116

Download pdf

 

Aliona MÎRLEANU, Ana IURCU, Natalia COJOCARU

REPREZENTAREA SOCIALĂ A PROFESIEI DE PSIHOLOG: DE LA INTERVENŢII „CLASICE” LA INTERVENŢII ORGANIZAŢIONALE

(STUDIU EXPLORATIV)          p.117-126

Download pdf

 

Inga RUSSU

DEZVOLTAREA ABILITĂŢILOR DE GESTIONARE A CONFLICTULUI ÎN FAMILIE          p.127-134

Download pdf

 

Aliona PALADI

ANALIZA INDICILOR STRUCTURALI AI STILURILOR APRECIATIVE          p.135-138

Download pdf

 

Tatiana TURCHINĂ

STILUL DE ATAŞAMENT – MEDIATOR AL RUMINAŢIEI ŞI IERTĂRII ÎN CUPLU          p.139-144

Download pdf

 

Жанна РАКУ

УСПЕШНОСТЬ И ОБЩИТЕЛЬНОСТЬ КАК ФАКТОРЫ ЭФФЕКТИВНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ          p.145-153

Download pdf

 

Людмила АНЦИБОР, Анжела НИКОЛОАУ

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПРОБЛЕМЕ ВЫБОРА БРАЧНОГО ПАРТНЁРА          p.154-161

Download pdf

 

 

Studii şi cercetări: Didactici particulare

 

Раиса КОВРИКОВА

МЕТОДОЛОГИЯ ВНЕДРЕНИЯ ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ В ДОУНИВЕРСИТЕТСКИЙ КУРС МАТЕМАТИКИ          p.162-170

Download pdf

 

Mitrofan CIOBAN, Antonina CIOBAN-PILEŢCAIA, Larisa SALI

ROLUL MODELELOR ÎN ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII INDIVIDUALE A STUDENŢILOR          p.171-179

Download pdf

 

Elena MIHAILOV, Maia CHERDIVARĂ, Galina DRAGALINA

FORMAREA COMPETENŢELOR PRIN ABORDAREA AXIOLOGICĂ A PROBLEMELOR DE CHIMIE          p.180-182

Download pdf

 

 

Studii şi cercetări: Educaţia adulţilor

 

Лилиана ПОСЦАН

НЕФОРМАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА 2012 ГОД: состояние и проблемы          p.183-194

Download pdf

 

 

 

This entry was posted in Без рубрики. Bookmark the permalink.