Nr. 9 (79) (2014)

Studii şi cercetări: Ştiinţe ale educaţiei

 

Vladimir GUŢU

CONCEPTUALIZAREA OPTIMIZĂRII/DEZVOLTĂRII CURRICULUMULUI EDUCAŢIONAL          p.3-9

Download pdf          Rezumat

 

Mariana ŢÎBULAC

MULTICULTURALISM – “INTERCULTURAL EDUCATION” OR “CRITICAL EDUCATION”?!          p.10-13

Download pdf          Rezumat

 

Irina GÎNCU

VALORILE ÎN CONTEXTUL FILOSOFIEI ŞCOLII DE LA BADEN          p.14-17

Download pdf          Rezumat

 

 

Viorelia LUNGU

MORALITATEA – DIMENSIUNE A PERSONALITĂŢII          p.18-24

Download pdf          Rezumat

 

 

Aliona AFANAS

ROLUL STILURILOR DE ÎNVĂŢARE ÎN ACTIVITATEA EDUCATIVĂ          p.25-30

Download pdf          Rezumat

 

Ирина СТОЯНОВА

ПРОЦЕССУАЛЬНОСТЬ КУРРИКУЛУМА В АСПЕКТЕ ФОРМИРОВАНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ          p.31-35

Download pdf          Rezumat

 

Mihai PAIU, Tatiana REPIDA

ANGAJAREA ÎN CÂMPUL MUNCII A ABSOLVENŢILOR UNIVERSITARI VERSUS CERINŢELE ANGAJATORILOR          p.36-42

Download pdf          Rezumat

 

Mihai PAIU, Tatiana REPIDA

MARKETINGUL EDUCAŢIONAL – COMPONENTĂ INDISPENSABILĂ A MANAGEMENTULUI STRATEGIC UNIVERSITAR ÎN CONDIŢIILE NOILOR PROVOCĂRI          p.43-47

Download pdf          Rezumat

 

Stela GALEMBA

MANAGEMENTUL PERFORMANŢELOR PROFESIONALE – FACTOR DE MOTIVARE A CADRELOR DIDACTICE          p.48-52

Download pdf          Rezumat

 

 Stela CEMORTAN

MODELAREA CA TEHNOLOGIE DIDACTICĂ DE FORMARE A PREMISELOR CITIRII ŞI SCRIERII ÎN PREŞCOLARITATE          p.53-59

Download pdf          Rezumat

 

Галина ДЫМОВСКАЯ

ИГРА КАК СРЕДСТВО СОЦИАЛИЗАЦИИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ          p.60-67

Download pdf          Rezumat

 

Юрий КАЛОНТАРОВ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ/СТАНОВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ КОЛЛЕДЖА          p.68-72

Download pdf          Rezumat

 

Юрий КАЛОНТАРОВ

СИСТЕМНЫЙ И СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПРИМЕНЕНИЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЦЕЛЯХ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В РАМКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ          p.73-78

Download pdf          Rezumat

 

Maria PAVEL

UNELE ASPECTE ÎN PREGĂTIREA CADRELOR DIDACTICE DIN CICLUL PRIMAR DE ÎNVĂŢĂMÂNT ÎN DOMENIUL TEHNOLOGIILOR INFORMAŢIONALE          p.79-84

Download pdf          Rezumat

 

Ludmila NOVAC

ROLUL PLATFORMEI MOODLE ÎN FORMAREA PROFESIONALĂ A CADRELOR DIDACTICE UNIVERSITARE          p.85-88

Download pdf          Rezumat

 

Irina STOIANOVA

THE PRIMARY LANGUAGE TEACHING IN ASPECT OF EDUCATIONAL RESEARCH          p.89-91

Download pdf          Rezumat

 

Studii şi cercetări: Didactici particulare

 

Eduard COROPCEANU, Andrei RIJA, Ion ARSENE, Maria PUTINĂ

DEZVOLTAREA ABILITĂŢILOR DE AUTOFOMARE LA CHIMIE ÎN BAZA UNOR TEHNOLOGII INFORMAŢIONALE          p.92-98

Download pdf          Rezumat

 

Elena PAXIMADI

APLICAREA METODEI DE SIMULARE ÎN DETERMINAREA VITEZEI GLONŢULUI          p.99-101

Download pdf          Rezumat

 

Studii şi cercetări: Psihologie

 

Svetlana TOLSTAIA

PSIHOTERAPIA TRAUMEI: PRACTICI NARATIVE          p.102-105

Download pdf          Rezumat

 

Светлана ТОЛСТАЯ

ПРАКТИКИ РЭПТ. КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ: ОТКАЗ ОТ ДОЛЖЕНСТВОВАНИЯ          p.106-113

Download pdf          Rezumat

 

Tatiana TURCHINĂ

SEMNIFICAŢIA ŞI FUNCŢIILE AGRESIUNII         p.114-119

Download pdf          Rezumat

 

Natalia TOMA

RETROSPECTIVA PROBLEMEI DE ANXIETATE ÎN PSIHOLOGIE          p.120-122

Download pdf          Rezumat

 

Ecaterina MOGA

CĂI EFICIENTE ÎN ATINGEREA SUCCESULUI PERSONAL ŞI PROFESIONAL PRIN AUTOCUNOAŞTERE          p.123-128

Download pdf          Rezumat

 

Studii şi cercetări: Educaţia adulţilor

 

Liliana POSŢAN

EDUCAŢIA ADULŢILOR ŞI UNELE DIMENSIUNI ANDRAGOGICE ALE INVĂŢĂMÂNTULUI UNIVERSITAR DIN REPUBLICA MOLDOVA          p.129-133

Download pdf

 

Studii şi cercetări: Practici internaţionale

 

Kassem BAHEEJ

MALES AND FEMALES DIFFERENCES IN LEARNING A SECOND LANGUAGE          p.134-136

Download pdf          Rezumat

 

Kassem BAHEEJ

IMPORTANCE OF PARENTAL AND SOCIAL SUPPORT ON STUDENTS’ ACHIEVEMENTS          p.137-139

Download pdf          Rezumat

 

Cochava FARJUN

MOTIVATIONAL LANDMARKS FOR PERSONAL DEVELOPMENT          p.140-144

Download pdf          Rezumat

 

Miri GIL

TEACHERS’ COMMITMENT AS A PRECONDITION OF STUDENT ACHIEVEMENTS          p.145-150

Download pdf          Rezumat

 

Zada BADARNE

THE PSYCHO-PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR SUCCESSFUL TRANSITION          p.151-153

Download pdf          Rezumat

 

Efrat BARANETZ

INNOVATIVE IDEAS REGARDING ICT USE IN EDUCATION          p.154-158

Download pdf          Rezumat

 

Laura BASEL

PEDAGOGICAL CONDITIONS IN FORMATION OF MOTIVES IN FOREIGN LANGUAGES ACQUISITION WITHIN HIGH SCHOOL          p.159-161

Download pdf          Rezumat

 

Laura BASEL

STRATEGIES TO ENHANCE STUDENT MOTIVATION          p.162-170

Download pdf          Rezumat

 

Nizar SHIHADI

WHAT IS AN OPTIMAL SCHOOL CLIMATE?          p.171-175

Download pdf          Rezumat

 

Nizar SHIHADI

VIOLENCE IN SCHOOLS: DEFINITION AND FACTORS          p.176-180

Download pdf          Rezumat

 

Orly NISSEL

A COMPARATIVE ANALYSIS OF NEW STUDY PROGRAMS IN SCIENCE IN ISRAEL, UNITED KINGDOM AND FINLAND          p.181-185

Download pdf          Rezumat

 

Sondos SAIF

EDUCATIONAL SYSTEM IN ISRAEL – GROUPING AND TRACKING          p.186-191

Download pdf          Rezumat

 

Hussam Samara WATTAD

AT-RISK PUPILS: RESILIENCE, RISK AND PROTECTIVE FACTORS          p.192-195

Download pdf          Rezumat

 

Basma JARJOURA

INTRINSIC MOTIVATIONANDEXTRINSIC MOTIVATION          p.196-199

Download pdf          Rezumat

 

Cochava FARJUN

THE DIVERSITY OF THE MOTIVATION CONCEPT          p.200-204

Download pdf          Rezumat

 

Rania SHALASH

THE ARAB SOCIETY AND THE ENVIRONMENT          p.205-207

Download pdf          Rezumat

 

Talia PPERLSHTEIN

TO GROW AND DEVELOP AS A HUMAN BEING»:PERCEPTIONS AND POSITIONS OF DANCE TEACHERS TOWARDS THE CONTRIBUTION OF DANCE EDUCATION TO PUPILS AS PART OF THE FORMAL CURRICULUM AT SCHOOL          p.208-212

Download pdf          Rezumat

 

Talia PERLSHTEIN

CHOOSING THE TEACHING PROFESSION AMONG DANCE STUDENTS          p.213-220

Download pdf          Rezumat

 

Recenzii

 

Vladimir GUŢU, Marta VICOL

TRATAT DE PEDAGOGIE. ÎNTRE MODERNISM ŞI POSTMODERNISM          p.221

Download pdf

This entry was posted in Без рубрики. Bookmark the permalink.