Nr. 9 (89) 2015

Studii şi cercetări: Ştiinţe ale educaţiei

 

Vladimir GUŢU, Carolina ŢURCANU

CONCEPŢII FILOSOFICO-PEDAGOGICE ÎNTRE MODERNISM ŞI POSTMODERNISM          p.3-9

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Florentina Olimpia AVRAM

EPISTEMOLOGIA EDUCAŢIEI – O ABORDARE INTERDISCIPLINARĂ          p.10-15

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Larisa CUZNEŢOV

REPERE TEORETICE ŞI PRAXIOLOGICE ALE CONSILIERII ONTOLOGICE COMPLEXE A PERSOANEI ŞI FAMILIEI ÎN CONTEXTUL INTER-, PLURI- ŞI TRANSDISCIPLINARITĂŢII          p.16-22

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Zinaida MICLEUŞANU

FUNDAMENTE PRAXIOLOGICE: METODOLOGIA ŞI TEHNOLOGIA CONSILIERII PSIHOPEDAGOGICE A FAMILIEI ÎN CADRUL INSTITUŢIEI DE ÎNVĂŢĂMÂNT          p.23-30

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Irina SIMCENCO

CULTURA POSTFIGURATIVĂ: UNELE STUDII, ANALIZE ŞI SINTEZE          p.31-37

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Olga RAILEANU

CONSILIEREA PSIHOPEDAGOGICĂ CA STRATEGIE DE OPTIMIZARE A EDUCAŢIEI PREADOLESCENŢILOR DIN FAMILIILE AFLATE ÎN DIFICULTATE          p.38-42

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Nina BÎRNAZ, Ecaterina FARÎMA

PRINCIPIUL DIFERENŢIERII ŞI INDIVIDUALIZĂRII ÎNVĂŢĂRII PRIN PRISMA MANUALULUI ŞCOLAR          p.43-50

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Viorica GORAŞ-POSTICĂ, Svetlana GUŢU

ASIGURAREA SUCCESULUI ÎN MANAGEMENTUL PROIECTELOR: REFLECŢII TEORETICE ŞI PRAXIOLOGICE DIN PERSPECTIVA EFICIENTIZĂRII COMUNICĂRII          p.51-55

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Валентина ЕНИ

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ВУЗА          p.56-59

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Tatiana GHERŞTEGA

MANAGEMENTUL CURRICULU¬MULUI UNIVERSITAR: SISTEM, PROCES ŞI CADRUL ORGANIZAŢIONAL          p.60-65

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Tatiana BALAN

EVOLUŢIA ISTORICĂ A MENTORATULUI ÎN EDUCAŢIE          p.66-70

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Angela POPESCUL, Sergiu POPESCUL

CONDIŢIILE ŞI STRATEGIILE PSIHOPEDA¬GOGICE DE DEZVOLTARE A CREATIVITĂŢII LA STUDENŢII INGINERI          p.71-74

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Viorica CHETRARI

PROBLEMATICA DEFINIRII CONCEPTULUI DE CARIERĂ ŞI DE PROIECTARE A CARIEREI          p.75-77

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Angela TELEMAN

CONTEXTUL ŞCOLAR AL SOCIALIZĂRII          p.78-83

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Carolina CALARAŞ

CONSIDERAŢII AXIOLOGICE PRIVIND AUTOEDUCAŢIA ŞI EDUCAŢIA ADOLESCENTULUI          p.84-87

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Victoria COJOCARU, Ludmila COTOS

VALORI POSTEXPERIMENTALE ALE CULTURII MANAGERIALE ÎN INSTITUŢIA PREŞCOLARĂ          p.88-92

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Constantin ŞCHIOPU

FORMAREA CITITORULUI DE LITERATURĂ ÎN RAPORT CU TELEOLOGIA ŞI CONŢINUTURILE EDUCAŢIEI LITERAR-ARTISTICE          p.93-98

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Vladimir GUŢU, Mihaela HUNCĂ

CONCEPTUL DE PARADIGMĂ ÎN FORMAREA PROFESIONALĂ CONTINUĂ A CADRELOR DIDACTICE          p.99-104

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Mihaela HUNCĂ

FORMAREA PROFESIONALĂ CONTINUĂ A CADRELOR DIDACTICE: EVOLUŢIA ABORDĂRILOR ŞI SPECIFICUL FORMĂRII          p.105-109

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Ibrahem ASLA

STIMULII MOTIVAŢIONALI ÎN CONTEXTUL ÎNVĂŢĂRII          p.110-113

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Ala GASNAŞ

STUDIU COMPARATIV AL CARACTERISTICILOR DE BAZĂ ALE LIMBAJELOR DE PROGRAMARE ORIENTATE PE OBIECTE          p.114-121

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Natalia APETRII

PROIECTAREA CURSULUI „DATA MINING”          p.122-131

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Zada BADARNI, Carolina PLATON

DIAGNOZA CONDIŢIILOR DE ADAPTARE A COPIILOR DIN ISRAEL LA ŞCOALA PRIMARĂ          p.132-137

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Talia PERLSHTEIN

THE CONTRIBUTION OF THE INTERVENTION PLAN IN AN INDUCTION WORKSHOP FOR OBSERVANT DANCE TEACHERS TO INCREASING THE LEVELS OF PROFESSIONAL COMMITMENT AND SATISFACTION          p.138-146

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Sari Katz ZICHRONY

DANCING THE “DAY OF ATONEMENT”. THE USE OF VISUAL TEXTS FOR TEACHING CHOREOGRAPHIC PRINCIPLES AND IMPARTING JEWISH VALUES          p.147-151

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Sari Katz ZICHRONY, Zoia GUŢU

DANCE CURRICULUM DESIGN FOR EARLY CHILDHOOD IN A RELIGIOUS COMMUNITY          p.152-157

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Анастасия КИНЕШЕВА

МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОГНОСТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ МАГИСТРОВ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СРЕДСТВАМИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ          p.158-162

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Lidia COJOCARI, Aurelia CRIVOI

ABORDAREA EDUCAŢIEI PENTRU SĂNĂTATE LA NIVELUL ŞCOLII          p.163-168

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Galina DRAGALINA

CODUL DE ETICĂ, INTEGRITATEA ACADEMICĂ ŞI CALITATEA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI LA UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA          p.169-171

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Alexandru MAZILU

PARADOXURILE CONCEPŢIEI POLITICE ÎN OPERA LUI JEAN-JACQUES ROUSSEAU          p.172-173

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Tatiana REPIDA, Mihail PAIU, Carolina ŢURCANU

CATEDRA ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI LA 60 DE ANI: FILE DIN ISTORIE          p.174-180

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Studii şi cercetări: Psihologie

 

Валерия КРАСКОВСКАЯ, Жанна РАКУ

ИЗУЧЕНИЕ АДАПТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ДЛЯ СЛУЖБЫ В АРМИИ У НОВОБРАНЦЕВ          p.181-185

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Zinaida BOLEA

FUNCŢIONAREA DEFENSIVĂ ÎN SITUAŢII EXISTENŢIALE-LIMITĂ          p.186-189

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Ana TARNOVSCHI

RELAŢIILE SOCIALE ŞI INTERPERSONALE LA COPIII CU MALADII RESPIRATORII CRONICE          p.190-195

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Natalia TOMA

MECANISMUL REFLEXIV DE REGLARE ŞI DIMINUARE A ANXIETĂŢII SITUAŢIONALE/ACADEMICE LA STUDENŢI          p.196-202

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Rodica MAFTEUŢA

REFLECŢII DE ORDIN TEORETIC PRIVIND NEGOCIEREA CA ASPECT AL COMUNICĂRII          p.203-208

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Наталья БУРАГА

ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТНЫХ РЕСУРСОВ УВЛЕЧЕННЫХ РАБОТОЙ ПЕДАГОГОВ          p.209-215

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Silvia ŞPAC

IMPACTUL MASS-MEDIA ASUPRA FORMĂRII PERSONALITĂŢII ELEVULUI DE VÂRSTĂ ŞCOLARĂ MICĂ          p.216-225

Download pdf          Rezumat          License policy

 

This entry was posted in Без рубрики. Bookmark the permalink.