Nr. 9 (99) 2016

 Studii şi cercetări: Politici Educaționale

 

Tatiana CALLO

O URGENŢĂ A EDUCAŢIEI LA ÎNCEPUT DE SECOL

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Studii şi cercetări: Ştiinţe ale Educaţiei

 

Vladimir GUŢU

CUMULATIVE SYSTEM OF STUDENTS’ COMPETENCIES ASSESSMENT IN HIGHER EDUCATION

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Laurenţiu ŞOITU, Liliana-Camelia PAVEL

FACTORI CARE SUSŢIN ÎNVĂŢAREA TRANS-FORMATIVĂ INTERGENERAŢIONALĂ LA PĂRINŢI

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Maia ŞEVCIUC, Carolina ŢURCANU

MEDIUL ACADEMIC CA FACTOR DE ASIGURARE A CONTINUITĂŢII ŞI INTERCONEXIUNII DINTRE CICLURILE ÎNVĂŢĂMÂNTULUI SUPERIOR

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Valeria SPÎNU, Nina BÎRNAZ

ACTIVITATEA INDEPENDENTĂ A STUDENTULUI PRIN PRISMA EVALUĂRII FORMATIVE

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Vladimir GUŢU, Ludmila LEFTER

PARTICULARITĂŢILE PSIHOPEDAGOGICE DE FORMARE INIŢIALĂ A CADRELOR DIDACTICE ÎN CONTEXTUL EDUCAŢIEI CENTRATE PE ELEV

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Ludmila LEFTER

TAXONOMIA ŞI TIPOLOGIA PRINCIPIILOR EDUCAŢIEI CENTRATE PE ELEV

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Tatiana REPIDA, Mihail PAIU, Carolina ŢURCANU

CONEXIUNE ŞI CONTINUITATE ÎN DEZVOL¬TAREA COMPETENŢELOR PROFESIONALE ALE STUDENŢILOR – VIITOARE CADRE DIDACTICE PRIN STAGIILE DE PRACRTICĂ

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Valentin Cosmin BLÂNDUL

SPECIFICUL EVALUĂRII ELEVILOR ÎN CONTEXTUL EDUCAŢIEI NON-FORMALE

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Vasile PANICO, Alexandra NOUR

ASPECTE TEORETICE ŞI PRAXIOLOGICE ALE DIFERENŢIERII ŞI INDIVIDUALIZĂRII INSTRURII

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Ghenadie CABAC

MODELUL PROIECTĂRII TRASEELOR INDIVIDUALE DE ÎNVĂŢARE ALE STUDENŢILOR ÎN MEDII DIGITALE

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Alina ŢICĂU, Corneliu-Robert SÎRGHEA

SISTEMUL SIMBOLIC – REPER EDUCAŢIONAL

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Loredana-Raluca UNGUREANU, Gruia URSU

CYBERBULLYING – VIOLENŢA ÎN ERA DIGITALĂ

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Ali ABU RIA

VIOLENŢA ÎN ŞCOALĂ: REALITĂŢI ŞI STRATEGII DE COMBATERE

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Valeria PASCARU-GONCEAR

PREGĂTIREA STUDENŢILOR ÎN VEDEREA FORMĂRII COMPETENŢEI DE CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICĂ

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Viorelia LUNGU

PEDAGOGIA PROSPECTIVĂ – DOMENIU FUNDAMENTAL ÎN SISTEMUL ŞTIINŢELOR EDUCAŢIEI

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Ionela HÎNCU, Ion ACHIRI

TEHNOLOGII DIGITALE ÎN ACTIVITĂŢILE DE EDUCAŢIE MUZICALĂ: ASPECTE DIDACTICE

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Olga ALCAZ

IMPLEMENTAREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL-TEHNIC A TEHNOLOGIILOR DIDACTICE CENTRATE PE ELEV

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Валентина ЕНИ

ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ФОРМИРУЮЩЕ-РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ ВУЗА

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Светлана ГВОЗДИЙ

МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ У БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ КЛАССИЧЕСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Ionuţ VLADESCU

ASIGURAREA ŞI EVALUAREA CALITĂTII ÎN EDUCAŢIA PREUNIVERSITARĂ. REALITĂŢI ROMANEŞTI ŞI EUROPENE

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Studii şi cercetări: Psihologie

 

Carolina PLATON, Natalia COJOCARU, Eugenia BÂZGU, Angela BORȘ, Veronica GRAUR, Aliona MÂRLEANU, Lidia MÂRZA, Iulia NICORICI, Anastasia PRUTEANU, Daniela ZAHARIA

PERCEPȚII PRIVIND ANGAJAMENTUL DE ROL ȘI CONFLICTUL MUNCĂ-FAMILIE LA ANGAJAȚII DIN REPUBLICA MOLDOVA: STUDIU EXPLORATIV

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Angela POTÂNG, Galina PRAVIŢCHI

MODALITĂŢI DE SUPORT AL PERSOANELOR SEROPOZITIVE ÎN VEDEREA PREVENIRII ŞI DIMINUĂRII AUTOSTIGMATIZĂRII

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Жанна РАКУ, Нурмухаммад САИДОВ

СПЕЦИФИКА ОПТИМИЗМА ЛИЧНОСТИ В РАЗНЫЕ ПЕРИОДЫ ЗРЕЛОСТИ

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Zinaida BOLEA, Anatol NACU

PERSPECTIVE PSIHANALITICE ASUPRA DIMENSIUNILOR TRAUMATICE ÎN DEPORTĂRI

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Ana TARNOVSCHI

MANIFESTĂRI ALE ANXIETĂȚII LA COPIII CU MALADII RESPIRATORII CRONICE

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Людмила АНЦИБОР

ВЛИЯНИЕ ВОЗЗРЕНИЙ НИККОЛО МAКИАВЕЛЛИ О ПРИРОДЕ ЧЕЛОВЕКА НА ТЕОРИЮ И МЕТОДОЛОГИЮ ИЗУЧЕНИЯ ЛИЧНОСТИ В ПСИХОЛОГИИ

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Светлана ТОЛСТАЯ

МЕТАФОРИЧЕСКИЕ КАРТЫ «COPE»: РЕСУРСЫ ИСЦЕЛЕНИЯ

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Sergiu TOMA, Ivan PUIU

ENRICHING THE QUALITY AND QUANTITY OF STIMULATION AND SUPPORT AVAILABLE TO A CHILD IN THE HOME ENVIRONMENT THROUGH THE USE OF STANDARDIZED TOOLS IN EARLY INTERVENTION

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Monica DECEAN

ASPECTE PSIHOLOGICE ALE ABSENTEISMULUI ŞCOLAR

Download pdf          Rezumat          License policy

 

С.М. КУЛЬЧИМБАЕВА, Н.А. ШИЛЬДЕБАЕВА, Г.Е. АСАНОВА

АРТ-ТЕРАПИЯ В СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ОНКОЛОГИЧЕСКИ БОЛЬНЫМ ДЕТЯМ.ПРОГРАММА «ҒҰМЫР ҮШІН» – «ВО ИМЯ ЖИЗНИ»

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Inga RUSSU

PARTICULARITĂŢI ALE RELAŢIILOR INTERPERSONALE ÎN FAMILIA ADOPTIVĂ

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Studii şi cercetări: Didactici Particulare

 

Adrian GHICOV

ASPECTE DE RETELLIZARE EDUCAŢIONALĂ A TEXTULUI

Download pdf          Rezumat          License policy

 

This entry was posted in Без рубрики. Bookmark the permalink.