Nr.9(129)

Foaia de titlu

Cuprins

ADULT AND HIGHER EDUCATION AS LIFELONG LEARNING
FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT.
SOME BIOGRAPHICAL REFLECTIONS ON RECEIVING THE
DOCTOR HONORIS CAUSA TITLE FROM THE MOLDOVA STATE UNIVERSITY
Heribert HINZEN
DVV International, Germany

Download pdf         Rezumat          License policy

RETORICA MERITOLOGIEI ÎN ȘCOALĂ

Tatiana CALLO

Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare

Download pdf         Rezumat          License policy

LUCRUL INDIVIDUAL AL STUDENȚILOR DIN PERSPECTIVA
REALIZĂRII INTERCONEXIUNII ȘI CONTINUITĂȚII
ÎNTRE CICLURI DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR
Viorica GORAȘ-POSTICĂ
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf        Rezumat          License policy

DIMENSIUNEA EXPERIMENTALĂ A MANAGEMENTULUI TIMPULUI
ÎN ÎNVĂŢAREA AUTOREGLATA A STUDENŢILOR
Viorica REABOI-PETRACHI, Maia ȘEVCIUC
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf        Rezumat         License policy

EVALUAREA FORMATIVĂ PRIN PRISMA ABORDĂRILOR PSIHOPEDAGOGICE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL UNIVERSITAR
Valeria BOTEZATU, Nina BÎRNAZ
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf        Rezumat         License policy

PARTICULARITĂȚILE EVALUĂRII REZULTATELOR ACADEMICE LA STUDENȚI
DIN PERSPECTIVA REALIZĂRII CONTINUITĂȚII ÎNTRE CICLURI
ÎN CADRUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI SUPERIOR
Nina BÎRNAZ, Valeria BOTEZATU
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf        Rezumat         License policy

COMUNICAREA MANAGERIALĂ – FACTOR AL ASIGURĂRII CONTINUITĂȚII ÎNTRE CICLURI DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR
Carolina ȚURCANU
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf        Rezumat         License policy

DIMENSIUNI ACTUALE ALE COMUNICĂRII PEDAGOGICE
ÎN MEDIUL UNIVERSITAR
Elena BÎRSAN
Universitatea de Stat din Tiraspol

Download pdf        Rezumat        License policy

METODE DIDACTICE – MIJLOC DE REALIZARE A CONTINUITĂȚII ȘI INTERACȚIUNII ÎNTRE CICLURI DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR
Vladimir GUŢU
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf        Rezumat        License policy

REALIZAREA CONTINUITĂȚII ÎNTRE CICLURILE
DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR ÎN STAGIILE DE PRACTICĂ
Tatiana REPIDA
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf        Rezumat        License policy

COMPETENȚA DE MANAGEMENT AL CARIEREI.
ABORDĂRI PSIHOPEDAGOGICE
Lilia SPÎNU
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf        Rezumat        License policy

TENDINȚE ȘI PARTICULARITĂȚI ALE ANGAJĂRII ABSOLVENȚILOR
ÎN ACTIVITATEA EDUCAȚIONALĂ/DIDACTICĂ
Lilia SPÎNU
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf        Rezumat        License policy

EVALUAREA CRITERIALĂ PRIN DESCRIPTORI – O NOUĂ VIZIUNE ASUPRA EVALUĂRII DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR DIN REPUBLICA MOLDOVA
Ana DABIJA
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf        Rezumat        License policy

CADRUL METODOLOGIC DE DEZVOLTARE A MOTIVAŢIEI PENTRU AUTOFORMARE LA CADRELE DIDACTICE
Ana EREMEI-BEREZOVSCHI
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf        Rezumat        License policy

INSTITUȚII ȘI ORGANIZAȚII ÎN SISTEMUL DE ÎNVĂȚĂMANT LICEAL
Andra-Ramona BORȘ
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf        Rezumat        License policy

COMUNICAREA MANAGERIALĂ ȘI SEMNIFICAȚIILE ACESTEIA
ÎN CONDUCEREA ȘCOLII
Teodor BIVOL
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”din Chișinău

Download pdf        Rezumat        License policy

RECONCEPTUALIZAREA INSPECȚIEI ȘCOLARE ÎN PERSPECTIVA
MODERNIZĂRII ÎNVĂȚĂMÂNTULUI
Mariana ȘTEFAN
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău

Download pdf        Rezumat        License policy

INTELIGENȚA SOCIALĂ ÎN SOLUȚIONAREA CONFLICTELOR PEDAGOGICE
Valeria BUZENCO
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău

Download pdf       Rezumat        License policy

FORMAREA COMPETENȚELOR DE SOLUȚIONARE A CONFLICTELOR INTERGENERAȚIONALE LA DIRIGINȚI
Nina UZICOV *, Valentina BODRUG-LUNGU
*Liceul Teoretic „Ion Creangă” din Chișinău,
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf       Rezumat        License policy

OPINIILE STUDENȚILOR CU REFERIRE LA VALORILE MORALE ÎN CONTEXTUL PREGĂTIRII PROFESIONALE ȘI ANGAJĂRII ÎN CÂMPUL MUNCII
Tatiana REPIDA
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf       Rezumat        License policy

ASPECTE ALE FORMĂRII CULTURII MORALE LA PREŞCOLARI
Larisa POSTICĂ
Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chișinău)

Download pdf       Rezumat       License policy

EDUCAȚIA INTELECTUALĂ DIN PERSPECTIVĂ ETNOPEDAGOGICĂ
Sergiu BACIU
Academia de Studii Economice din Moldova

Download pdf       Rezumat       License policy

REPREZENTAREA SOCIALĂ A NAȘTERII ÎN CONTEXT ROMÂNESC
Ionela-Mariana DARCACI, Andrei-Lucian MARIAN, Camelia SOPONARU
Universitatea „Al.I. Cuza” din Iaşi

Download pdf       Rezumat       License policy

MĂSURAREA ATITUDINILOR VERSUS COMPORTAMENTUL ETIC
Corina LUNGU
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău

Download pdf       Rezumat       License policy

IMPORTANȚA ROLURILOR FAMILIALE ÎN CONTEXTUL
EDUCAȚIEI PARENTALE POZITIVE
Veronica CEBANU
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău

Download pdf      Rezumat       License policy

COORDONATA PRAXIOLOGICĂ DE FORMARE A EFICIENȚEI PERSONALE
LA MEMBRII ADULȚI AI FAMILIEI
Tatiana PEREU
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău

Download pdf      Rezumat       License policy

EDUCAȚIA PĂRINȚILOR: STRATEGII DE ARMONIZARE A RELAȚIILOR
FAMILIE-PREADOLESCENȚI PRIN INTERMEDIUL
CONSILIERII EDUCAȚIONALE
Olga RĂILEANU
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”din Chișinău

Download pdf      Rezumat       License policy

COORDONATA PRAXIOLOGICĂ A FORMĂRII
CULTURII ECONOMICE ÎN FAMILIE
Anastasia OLOIERU
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău

Download pdf      Rezumat       License policy

BLOGUL – TEHNOLOGIE INOVAȚIONALĂ ÎN FORMAREA
STILULUI EXISTENŢIAL AL ADOLESCENŢILOR
Aurelia BEŢIVU
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți

Download pdf     Rezumat       License policy

TEXTUL LITERAR – FACTOR REPER ÎN FORMAREA
ATITUDINILOR INTERPRETATIVE
Viorica OBOROCEANU
Universitatea de Stat din Tiraspol

Download pdf     Rezumat       License policy

SCHOOL-FAMILY PARTNERSHIP ON THE DEVELOPMENT OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS’ PERSONALITY IN TERMS OF VALUES
Ludmila DARII
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf     Rezumat      License policy

METHODOLOGICAL APPROACH TO FORMING TEACHERS’ EFFICIENT COMMUNICATION WITH STUDENTS AT RISK OF SCHOOL DROPOUT
Katy KAKOON
Moldova State University

Download pdf     Rezumat      License policy

COMMUNICATION: FUNCTIONS OF COMMUNICATION FROM THE
PERSPECTIVE OF STUDYING FOREIGN LANGUAGES
Veaceslav BOLIEV
Moldova State University

Download pdf     Rezumat      License policy

USAGE OF ICT IN DEVELOPING ADULT’S COMMUNICATIVE COMPETENCE
IN A FOREIGN LANGUAGE
Angela SÎRGHI
Moldova State University

Download pdf     Rezumat      License policy

ОТКРЫТЫЙ УЧЕБНИК В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ, ПРОБЛЕМ И РИСКОВ
Елена РАИЛЯН*, Павел КАТЫШЕВ**, Станислав ОЛЕНЕВ***
*Американский Университет Молдовы
**Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина, г.Москва
***Кемеровский государственный университет

Download pdf     Rezumat      License policy

INFLUENȚA RAPORTULUI LEADERSHIP – CREATIVITATE
ASUPRA CLIMATULUI ORGANIZAȚIONAL
Angela POTÂNG, Nona TÎMBUR
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf     Rezumat      License policy

PERCEPȚIA SUPORTULUI ORGANIZAȚIONAL:
MANAGERI VERSUS ANGAJAȚI (STUDIU DE CAZ)
Svtetlana TOLSTAIA
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf     Rezumat      License policy

STILURILE DE LUARE A DECIZIEI ȘI TOLERANȚA
LA INCERTITUDINE LA STUDENȚI
Galina PRAVIȚCHI, Arcadie BOTNARU
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf     Rezumat      License policy

SIMBOLURI MITOLOGICE INCONȘTIENTE ÎN UCIDEREA MAMEI.
STUDIU DE CAZ PSIHANALITIC
Daniela TĂNASE
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf     Rezumat      License policy

COMORBIDITĂȚI PSIHIATRICE ASOCIATE TULBURĂRILOR DIN SPECTRUL AUTIST
Roxana-Monica LUPUȘOR Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf     Rezumat     License policy

ВЗАИМОСВЯЗЬ ИРРАЦИОНАЛЬНЫХ УБЕЖДЕНИЙ И ЗАЩИТНЫХ МЕХАНИЗМОВ У ЖЕНЩИН, СТРАДАЮЩИХ МИГРЕНЬЮ
Светлана ТОЛСТАЯ
Молдавский государственный университет

Download pdf     Rezumat     License policy

 

 

This entry was posted in Без рубрики. Bookmark the permalink.