Științe ale Educației

Arhiva                                                                                       ISSN online 2345-1025

Scopul revisteieste publicarea și diseminarea rezultatelor originale ale cercetărilor obținute de angajații Universității de Stat din Moldova și de alți cercetători din Republica Moldova și din străinătate. Revista SUM își propune, de asemenea, extinderea relațiilor editoriale cu parteneri din alte instituții din țară și străinătate, precum și informarea comunității academice despre realizările recente în diferite domenii de cercetare și inovare.

Taxa de publicare a unui articol (5 pagini): 250 MDL

Domeniile:

Științe ale Educației

Psihologie

 

COLEGIUL DE REDACŢIE

Redactor-şef

GUŢU Vladimir, profesor universitar, doctor habilitat (Universitatea de Stat din Moldova)

Redactori-şefi adjuncţi

DANDARA Otilia, profesor universitar, doctor habilitat (Universitatea de Stat din Moldova)
PAIU Mihail, conferenţiar universitar, doctor (Universitatea de Stat din Moldova)
PLATON Carolina, profesor universitar, doctor habilitat (Universitatea de Stat din Moldova)
POTÂNG Angela, conferenţiar universitar, doctor (Universitatea de Stat din Moldova)
ŞEVCIUC Maia, conferenţiar universitar, doctor (Universitatea de Stat din Moldova)

Consiliul academic

ANDRIŢCHI Viorica, conferenţiar universitar, doctor habilitat (Institutul de Științe ale Educației, Chișinău)
BAZEL Laura, doctor (Israel)
BÎRNAZ Nina, conferenţiar universitar, doctor (Universitatea de Stat din Moldova)
BLÂNDUL Valentin Cosmin, profesor universitar, doctor (Universitatea din Oradea, România)
BODRUG-LUNGU Valentina, conferenţiar universitar, doctor habilitat (Universitatea de Stat din Moldova)
BRADEA Adela, conferențiar universitar, doctor (Universitatea din Oradea, România)
BUCUN Nicolae, profesor universitar, doctor habilitat (Institutul de Științe ale Educației, Chișinău)
CALLO Tatiana, profesor universitar, doctor habilitat (Consiliul Național pentru Acreditare și Atestare al Republicii Moldova)
COJOCARIU Venera Mihaela, conferenţiar universitar, doctor (Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, România)
COJOCARU Natalia, conferenţiar universitar, doctor (Universitatea de Stat din Moldova)
COJOCARU Vasile, profesor universitar, doctor habilitat (Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Chișinău)
CRISTEA Sorin, profesor universitar, doctor (Universitatea din București, România)
DARII Ludmila, conferenţiar universitar, doctor (Universitatea de Stat din Moldova)
GORAŞ-POSTICĂ Viorica, profesor universitar interimar, doctor habilitat (Universitatea de Stat din Moldova)
MURARU Elena, conferenţiar universitar, doctor (Universitatea de Stat din Moldova)
NEACŞU Mihaela Gabriela, conferenţiar universitar, doctor (Universitatea din Pitești, România)
PANICO Vasile, conferenţiar universitar, doctor (Universitatea de Stat din Toraspol cu sediul la Chișinău)
RACU Jana, profesor universitar, doctor habilitat (Universitatea de Stat din Moldova)
ȘOITU Laurențiu, profesor universitar, doctor (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, România)
TOLSTAIA Svetlana, conferenţiar universitar, doctor (Universitatea de Stat din Moldova)
ŢURCANU Carolina, doctor, secretar responsabil (Universitatea de Stat din Moldova)
VICOL Marta Iuliana, lector universitar, doctor (Universitatea „Petre Andrei” din Iași, România)

Coordonatori

COJOCARU Ludmila, conferenţiar universitar, doctor
CREŢU Raisa
ENI Mihaela

Redactori literari

STRUNGARU Ariadna (limba română)
MLADINA Valentina (limba rusă)
BODEAN-VOZIAN Olesea, conferenţiar universitar, doctor (limba engleză)

Asistenţă computerizată

SECRIERU Alesea

VASILICĂ Tatiana

Arhiva

2020 2019 2018 2017 2016 2015  2014  2013  2012 2011  2010  2009 2008 2007
Nr.5(135) Nr.5(125) Nr. 5(115) Nr. 5(105) Nr. 5(95) Nr. 5(85) Nr. 5(75) Nr. 5(65) Nr. 5(55) Nr. 5(45) Nr. 5(35) Nr. 5(25) Nr. 5(15) Nr. 5(05)
Nr.9(139) Nr.9(129) Nr. 9(119) Nr. 9(109) Nr. 9(99) Nr. 9(89) Nr. 9(79) Nr. 9(69) Nr. 9(59) Nr. 9(49) Nr. 9(39) Nr. 9(29) Nr. 9(19) Nr. 9(09)