Științe ale Educației

Arhiva                                                                                       ISSN online 2345-1025

Universal Impact Factor for year 2014 is = 0.1370

The aim of journal is publication and dissemination of original research results obtained by the Moldova State University employees and other researchers from Moldova and abroad. The journal goal is also expanding editorial relations with partners from other institutions in the country and abroad, as well as informing the academic community about news from different fields of scientific research.

Domeniile:

Pedagogie

Psihologie

 

COLEGIUL DE REDACŢIE

Redactor-şef

Vladimir GUŢU, profesor universitar, doctor habilitat (Universitatea de Stat din Moldova)

Redactori-şefi adjuncţi

Otilia DANDARA, profesor universitar, doctor habilitat (Universitatea de Stat din Moldova)
Carolina PLATON, profesor universitar, doctor habilitat (Universitatea de Stat din Moldova)
Maia ŞEVCIUC, conferenţiar universitar, doctor (Universitatea de Stat din Moldova)
Svetlana TOLSTAIA, conferenţiar universitar, doctor (Universitatea de Stat din Moldova)
Mihail PAIU, conferenţiar universitar, doctor (Universitatea de Stat din Moldova)

Consiliul academic

Carolina ŢURCANU, doctor, secretar responsabil (Universitatea de Stat din Moldova)
Jana RACU, profesor universitar, doctor habilitat (Universitatea de Stat din Moldova)
Viorica GORAŞ-POSTICĂ, conferenţiar universitar, doctor habilitat (Universitatea de Stat din Moldova)
Valentina BODRUG-LUNGU, conferenţiar universitar, doctor habilitat (Universitatea de Stat din Moldova)
Sorin CRISTEA, profesor universitar, doctor (România)
Valentin Cosmin BLÂNDUL, conferenţiar universitar, doctor (România)
Otilia CLIPA, conferenţiar universitar, doctor (România)
Venera COJOCARIU, conferenţiar universitar, doctor (România)
Mihaela NEACŞU, conferenţiar universitar, doctor (România)
Marta Iuliana VICOL, doctor (România)
Tatiana CALLO, profesor universitar, doctor habilitat (Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare al Republicii Moldova)
Vasile COJOCARU, profesor universitar, doctor habilitat (Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion Creangă”, Chişinău)
Viorica ANDRIŢCHI, conferenţiar universitar, doctor habilitat (Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Chişinău)
Angela POTÂNG, conferenţiar universitar, doctor (Universitatea de Stat din Moldova)
Natalia COJOCARU, conferenţiar universitar, doctor (Universitatea de Stat din Moldova)
Nina BÎRNAZ, conferenţiar universitar, doctor (Universitatea de Stat din Moldova)
Elena MURARU, conferenţiar universitar, doctor (Universitatea de Stat din Moldova)
Mihai ŞLEAHTIŢCHI, conferenţiar universitar, doctor (Preşedinţia Republicii Moldova)
Ludmila DARII, conferenţiar universitar, doctor (Universitatea de Stat din Moldova)
Vasile PANICO, conferenţiar universitar, doctor (Universitatea de Stat din Tiraspol cu sediul la Chişinău)

Coordonatori

Leonid GORCEAC, conferenţiar universitar, doctor
Raisa CREŢU
Lilia SPÎNU

Redactori literari

Ariadna STRUNGARU (limba română)
Valentina MLADINA (limba rusă)
Dumitru MELENCIUC, conferenţiar universitar, doctor (limba engleză)

Asistenţă computerizată

Ludmila REȘETNIC
Tatiana VASILICĂ
Alesea SECRIERU

 

Arhiva

2016 2015  2014  2013  2012 2011  2010  2009 2008 2007
Nr. 5(95) Nr. 5(85) Nr. 5(75) Nr. 5(65) Nr. 5(55) Nr. 5(45) Nr. 5(35) Nr. 5(25) Nr. 5(15) Nr. 5(05)
Nr. 9(99) Nr. 9(89) Nr. 9(79) Nr. 9(69) Nr. 9(59) Nr. 9(49) Nr. 9(39) Nr. 9(29) Nr. 9(19) Nr. 9(09)