Acasă

Revista ştiinţifică a Universităţii de Stat din Moldova „Studia UniversitatisMoldaviae” a fost fondată în anul 2007 cu denumirea de „Studia Universitatis”, fiind acreditată ca revistă naţională de profil categoria C în anul 2008. În anul 2013 este reacreditată la aceeași categorie, sub denumirea „Studia UniversitatisMoldaviae”. Pe 21 mai 2015 este evaluată în calitate de revistă științifică categoria B.

Revista iese anual de sub tipar în 5 serii, a câte 2 numere fiecare serie:

Lucrările publicate acoperă diverse domenii de cercetare, de rând cu recenzii de carte și texte aniversare.

Lucrările trimise spre publicare trebuie să corespundă domeniilor Revistei, textele prezentate în mod explicit, în conformitate cu tema cercetării și cu metodologiile științifice la zi. Lucrările trebuie să fie elaborate în baza strategiilor de cercetare, să conțină referințe la lucrări relevanteîn domeniu și să contribuie la dezvoltarea domeniului de cercetare. Textele pot fi scrise în limba română, engleză sau franceză.

Revista Studia UniversitatisMoldaviae este o revistă științifică cu acces deschis/liber, supusă unui proces de dublă recenzare, cu acces on-line gratuit. Conform definiției pentru „Acces deschis” din Inițiativa Accesul Deschis de la Budapesta, utilizatorii au dreptul de a „citi, descărca, copia, distribui, imprima, căuta sau crea link” la textele integrale ale articolelor fără a cere permisiunea prealabilă a editorului sau a autorului. Acest lucru este în conformitate cu definiția BOAI a accesului deschis.

Regulamentul de editare şi difuzare a revistei ştiinţifice Studia UniversitatisMoldaviaea USM 

Ghid pentru autori de utilizare a platformei electronice SUM-PE 

Hotărârea „Cu privire la aprobarea rezultatelor evaluării și clasificării revistelor științifice de profil” 

Hotărârea nr.158 din 26 octombrie 2017 „Cu privire la aprobarea rezultatelor evaluării şi clasificării revistelor ştiinţificede profil” 

Categoria B (2015.05.21-2018.05.21)    

Categoria B (seria Știinţe sociale)