Nr. 1 (01) (2007)

Biologie umană şi animală

 

Aurelia CRIVOI, Natalia CUREA, Iurie BACALOV, Maria PRODAN, Doina GHEŢU, lidia COJOCARI

MONITORINGUL AGENŢILOR CHIMICI ASUPRA STĂRII DE SĂNĂTATE A COPIILOR          p.3-8

Download pdf

 

Alexandr CORLĂTEANU  

IMPACTUL MECANISMULUI DE REGLARE PARAHIPOFIZARĂ ASUPRA STĂRII MORFOFUNCŢIONALE A GLANDEI TIROIDE LA INFLUENŢA DIFERITELOR CONDIŢII TERMICE          p.9-14

Download pdf

 

Андрей ТРОСИНЕНКО

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СТИМУЛЯЦИИ И ЭЛЕКТРОКОАГУЛЯЦИИ ЯДЕР ЗАДНЕГО ГИПОТАЛАМУСА          p.15-18

Download pdf

 

Ştefan RUSU, Dumitru ERHAN, Petru PAVALIUC, Oleg CHIHAI, Nicolae STRATAN, Tudor ANGHEL

UNII INDICI MORFOFUNCŢIONALI ŞI PRODUCTIVI LA TINERETUL BOVIN SELECTAT DUPĂ TIPUL DE REACTIVITATE          p.19-23

Download pdf

 

Ольга ГАРАЕВА, Галина РЕДКОЗУБОВА

ОСОБЕННОСТИ АЗОТИСТОГО ОБМЕНА У СПОРТСМЕНОВ-ПЛОВЦОВ          p.24-28

Download pdf

 

Ион БАЛАН, Георгий БОРОНЧУК      

МЕЖМОЛЕКУЛЯРНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ФЕРМЕНТ-СУБСТРАТНЫХ КОМПЛЕКСАХ ПЛАЗМАТИЧЕСКИХ МЕМБРАН ГАМЕТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ          p.29-31

Download pdf

 

Георгий БОРОНЧУК, Ион БАЛАН, Юлия КАЗАКОВА, Мелания БУКАРЧУК, Николай РОШКА

ПРИМЕНЕНИE ВЕЩЕСТВ РАЗЛИЧНОЙ ПРИРОДЫ В СОСТАВЕ КРИОКОНСЕРВАНТОВ ГАМЕТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ          p.32-35

Download pdf

 

Viorelia RUSU

OSEMINTE DE BIZON DIN DEPUNERILE PLIO-ANTROPOGENE DIN REPUBLICA MOLDOVA          p.36-39

Download pdf

 

Татьяна ЯКИМОВА

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА НЕКОТОРЫХ ПРОДУКТОВ ПЧЕЛОВОДСТВА          p.40-43

Download pdf

 

Natalia DONICA

INFLUENŢA PREPARATULUI APIFITOSTIMULINA ASUPRA MASEI VII A CORPULUI ŞI A UNOR INDICI HEMATOPOIETICI LA PURCEI ÎN PERIOADA POSTNATALĂ          p.44-46

Download pdf

 

Galina MELNIC

IMPACTUL POLIPARAZITISMULUI ASUPRA ALGORITMULUI DE BAZĂ AL HEMOSTAZEI PLASMATICE LA BOVINE          p.47-51

Download pdf

 

Biologie Vegetală

 

Cezara BIVOL, Valeriu RUDIC

STUDIUL UNOR PARAMETRI DE CULTIVARE A MICROALGEI VERZI DUNALIELLA SALINA LA CREŞTEREA PE LICHID CULTURAL REZULTAT DIN PRODUCEREA BIOMASEI DE SPIRULINĂ          p.52-54

Download pdf

 

Valentina BULIMAGA, Liliana ZOSIM, Daniela CIUMAC, Tatiana BEJAN, Tatiana CHIRIAC, Svetlana DJUR

BIOMASA DE SPIRULINĂ ÎMBOGĂŢITĂ CU IOD – SURSĂ ALTERNATIVĂ DE IOD          p.55-60

Download pdf

 

Maria DUCA, Angela PORT, Aliona GLIJIN, Alexandru TELEUŢĂ, Olga CASAPU  

ASPECTE PRIVIND IMPACTUL POLUĂRII ASUPRA UNOR SPECII DE ARBORI DIN CINCI ZONE ALE MUN. CHIŞINĂU          p.61-69

Download pdf

 

Maria DUCA, Ana BÎRSAN, Tatiana HOMENCO, Tatiana BĂTRÂNU, Mariana ROMANIUC, Dorina ARTENI, Dogan OZDEMIR

POLIMORFISMUL GENETIC ÎN CADRUL UNOR GENOTIPURI DE CASTRAVEŢI ŞI DE FLOAREA-SOARELUI          p.70-74

Download pdf

 

Maria DUCA, Aliona GLIJIN, Victor LUPAŞCU, Martha OROZCO-CARDENAS

VARIABILITATEA SOMACLONALĂ LA PLANTELE DE TUTUN TRANSGENIC          p.75-79

Download pdf

 

Evgheni ERMOLAEV

ASTRAGALUS DASYANTHUS PALL. AS A MODEL FOR WILD PLANT SPECIES CONSERVATION: CURRENT STATUS          p.80-83

Download pdf

 

Екатерина ЕМНОВА, Павел ГРИГОРЧА, Валерина СЛАНИНА

АСКОРБАТОКСИДАЗНАЯ АКТИВНОСТЬ ПОЧВ ПРИ ЗАГРЯЗНЕНИИ МЕДЬЮ          p.84-87

Download pdf

 

Alexei LEVIŢCHI, Eugenia PALADE, Cristina NICHITINA

PERSPECTIVE DE MODELARE A CREŞTERII PENTRU PRONOSTICAREA FENOMENULUI DE HETEROZIS          p.88-91

Download pdf

 

Елена ПЕЛЯХ, Мария ПИСОВА, Василий ЧОБАНУ

О ВНУТРИВИДОВОМ ПОЛИХИМИЗМЕ M.LONGIFILIA (L). HUDS          p.92-96

Download pdf

 

Veaceslav REVA, Birgit DRAEGER

ISOLATION AND PURIFICATION OF RECOMBINANT PUTRESCINE N-METHYLTRANSFERASE          p.97-100

Download pdf

 

Angela RUDAKOVA, Serghei RUDAKOV, Natalia LAPTEVA, Diana MORARI, Tatiana STEPURINA, Vitalie ROTARI, Irina KAKHOVSKAYA, Karl WILSON, Takako FUKUDA, Shigeru UTSUMI, Andrei SHUTOV

IN VIVO AND IN VITRO LIMITED PROTEOLYSIS OF PHASEOLIN: FACTS, SUGGESTIONS AND PROBLEMS          p.101-111

Download pdf

 

Валериу РУДИК, Аурелиан ГУЛЯ, Валентина БУЛЬМАГА, Надежда ЕФРЕМОВА, Лилия ПОПОВСКИ

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕКОТОРЫХ КООРДИНАЦИОННЫХ СОЕДИНЕНИЙ Mn (II) ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БИОМАССЫ ЦИАНОБАКТЕРИИ SPIRULINA PLATENSIS, ОБОГАЩЕННОЙ СУПЕРОКСИДДИСМУТАЗОЙ (SOD)          p.112-115

Download pdf

 

Valeriu RUDIC, Aurelian GULEA, Valentina BULIMAGA, Daniela CIUMAC, Valeriu CIORNEA, Liliana ZOSIM, Alexei POPA    

EFECTUL STIMULATOR AL COMPUŞILOR COORDINATIVI AI CROMULUI(III) ASUPRA PRODUCTIVITĂŢII SPIRULINEI          p.116-119

Download pdf

 

Valeriu RUDIC, Tatiana CHIRIAC, Valentina BULIMAGA, Liliana ZOSIM, Constantin TURTĂ, Denis PRODIUS

COMPONENŢA AMINOACIDĂ A OLIGOPEPTIDELOR ŞI AMINOACIZILOR LIBERI DIN BIOMASA DE SPIRULINĂ CULTIVATĂ ÎN PREZENŢA UNOR COMPUŞI COORDINATIVI AI Fe(III) ŞI Zn(II)          p.120-124

Download pdf

 

Liliana ZOSIM

ELABORAREA PROCEDEELOR DE OBŢINERE A BIOMASEI DE SPIRULINĂ CU CONŢINUT ÎNALT DE FIER CA PARTE COMPONENTĂ EFECTIVĂ          p.125-128

Download pdf

 

Pavel GRIGORCEA, Ecaterina EMNOVA, Oxana GANEA

EFECTUL CUPRULUI ASUPRA METABOLISMULUI PROTEIC ŞI GLUCIDIC AL BACTERIEI RIZOSFERICE Pseudomonas aureofaciens          p.129-134

Download pdf

 

Anatol GANEA

PROBLEMELE CONSERVĂRII IN SITU A SORBULUI TORMINAL ÎN REPUBLICA MOLDOVA          p.135-139

Download pdf

 

Lidia GAVRILIŢA

APLICAREA ENTOMOFAGULUI TRICHOGRAMMA EVANESCENS WESTW. PENTRU PROTECŢIA CULTURII DE TOMATE CONTRA COMPLEXULUI DE BUHE          p.140-143

Download pdf

 

Lidia GAVRILIŢA

APLICAREA ENTOMOFAGULUI TRICHOGRAMMA EVANESCENS WESTW. PENTRU PROTECŢIA CULTURII DE PORUMB CONTRA COMPLEXULUI DE BUHE          p.144-148

Download pdf

 

Людмила КОРЛЭТЯНУ

ПРИМЕНЕНИЕ ПРИРОДНЫХ БИОРЕГУЛЯТОРОВ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ СЕМЯН ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР ПОСЛЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ          p.149-153

Download pdf

 

Elena MOLODOI

MODIFICAREA PROPRIETĂŢILOR BIOSINTETICE ALE DROJDIILOR PIGMENTATE SUB  INFLUENŢA UNDELOR MILIMETRICE DE INTENSITATE JOASĂ          p.154-156

Download pdf

 

А.Н. НИКОЛАЕВ, С.И. НИКОЛАЕВА

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО МЕТОДА БОРЬБЫ С МУЧНИСТО-РОСЯНЫМИ БОЛЕЗНЯМИ РАСТЕНИЙ          p.157-161

Download pdf

 

Лилия ЦЭРАНУ

ВЛИЯНИЕ ГОМО- И ГЕТЕРОЗИГОТНОГО СОСТОЯНИЯ МУТАНТНЫХ ГЕНОВ RIN, NOR и ALC, РЕГУЛИРУЮЩИХ ПРОЦЕССЫ СОЗРЕВАНИЯ ПЛОДОВ ТОМАТОВ, НА ИЗМЕНЧИВОСТЬ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПРИЗНАКОВ (Lycopersicon esculentum M.)          p.162-169

Download pdf

 

Лилия ЦЭРАНУ

ВЛИЯНИЕ ГОМО- И ГЕТЕРОЗИГОТНОГО СОСТОЯНИЯ МУТАНТНЫХ ГЕНОВ RIN, NOR И ALC, РЕГУЛИРУЮЩИХ ПРОЦЕССЫ СОЗРЕВАНИЯ ПЛОДОВ ТОМАТОВ, НА ИЗМЕНЧИВОСТЬ ФЕНОЛОГИЧЕСКИХ ФАЗ РАЗВИТИЯ (Lycopersicon esculentum M.)          p.170-175

Download pdf

 

Андрей БАБИЦКИЙ, Занфира ТОМА

ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ И ВЛАЖНОСТИ ПОЧВЫ НА ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ УРОЖАЕМ ЗЕРНА ПШЕНИЦЫ И CОДЕРЖАНИЕМ В НЕМ БЕЛКА          p.176-180

Download pdf

 

Ştiinţe ale solului, Geologie şi Geografie

 

Valerian CIOBOTARU

SPECIFICUL ROCILOR MIOCENE DIN REGIUNEA CENTRALĂ A BAZINULUI r. NISTRU (SEGMENTUL REZINA-CAMENCA)          p.181-187

Download pdf

 

Valerian CIOBOTARU, Lazăr CHIRICĂ

ASPECTE HIDROGEOLOGICE ALE REGIUNII CENTRALE A BAZINULUI R.NISTRU (SEGMENTUL REZINA-CAMENCA)          p.188-191

Download pdf

 

Nicolae BOBOC, Lazăr CHIRICĂ, Tudor CASTRAVEŢ

ASPECTE GEOLOGICE ŞI HIDROGEOLOGICE ALE COMPLEXULUI ISTORICO-NATURAL „ORHEIUL VECHI”          p.192-195

Download pdf

 

Ecologie, Botanică şi Silvicultură

 

Victor ŞALARU, Tatiana DUDNICENCO, Ana TINCU

TROFICITATEA UNOR LACURI DIN MUNICIPIUL CHIŞINĂU          p.196-199

Download pdf

 

Petru CUZA

DINAMICA CREŞTERII ÎN DIAMETRU A DESCENDENŢILOR CONSANGVINI LA STEJARUL PEDUNCULAT (QUERCUS ROBUR L.)          p.200-204

Download pdf

 

Petru CUZA  

VARIABILITATEA CARACTERELOR MORFOMETRICE ALE ARBORILOR ÎN POPULAŢIILE STEJARULUI PUFOS (QUERCUS PUBESCENS WILD.) DIN REPUBLICA MOLDOVA          p.205-209

Download pdf

 

Dionisie BOAGHIE  

UNELE ASPECTE PRIVIND STUDIUL CREŞTERILOR GORUNETELOR (QUERCUS PETRAEAE) DIN REPUBLICA MOLDOVA          p.210-218

Download pdf

 

Chimie

 

Galina DRAGALINA, Nicanor BARBĂ, Ludmila VLAD, Ştefan ROBU, Igor DEMENTIEV

FOTOPOLIMERI PE BAZĂ DE IZOTIOCIANATOCARBAZOLILMETACRILAŢI          p.219-221

Download pdf

 

Teodor DEHELEAN, Constantin BOLCU

EMULGATORI PENTRU PRODUSE PETROLIERE          p.222-225

Download pdf

 

Teodor DEHELEAN, Constantin BOLCU  

PERFLUOROALCHILSULFONAŢI. II          p.226-228

Download pdf

 

Ruslan BORODAEV, Nelly GOREACEVA, Viorica GLADCHI, Elena BUNDUCHI, Gregory C. CUTTER, Linda CUTTER

FORMELE DE MIGRARE A CUPRULUI ŞI FIERULUI ÎN APELE NISTRULUI MEDIEVAL          p.229-232

Download pdf

 

Нелли ГОРЯЧЕВА, Виорика ГЛАДКИЙ, Елена БУНДУКИ, Руслан БОРОДАЕВ, Игорь МАРДАРЬ

ИОННЫЙ СОСТАВ И ЖЕСТКОСТЬ ВОД СРЕДНЕГО ДНЕСТРА          p.233-238

Download pdf

 

Виктор КОВАЛЕВ, Ольга КОВАЛЕВА

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ БЕЗРЕАГЕНТНОГО УМЯГЧЕНИЯ И СТАБИЛИЗАЦИИ ВОДЫ В ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКЕ          p.239-245

Download pdf

 

Ольга КОВАЛЕВА, Виктор КОВАЛЕВ, Георгий ДУКА

РАЗРАБОТКА ГИБРИДНЫХ КАТАЛИТИЧЕСКИХ РЕАКТОРОВ ДЛЯ ФОТОДЕСТРУКЦИИ    СТОЙКИХ ОРГАНИЧЕСКИХ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ          p.246-255

Download pdf

 

Gheorghe DUCA, Vera MATVEEVICI, Maria GONŢA, Olga COPTU  

ÎNLĂTURAREA COLORANŢILOR DIRECŢI DIN APELE REZIDUALE TEXTILE PRIN METODE ELECTROCHIMICE          p.256-260

Download pdf

 

Maria GONŢA, Diana PORUBIN    

ACTIVITATEA ANTIOXIDANTĂ A UNOR COMPUŞI DIN PRODUSE SECUNDARE VINICOLE LA REDUCEREA NITRITULUI          p.261-267

Download pdf

 

Aliona COTOVAIA

IZOMERIA STRUCTURALĂ ÎN COMPUŞII COORDINATIVI AI COBALTULUI (III) CU MONOETANOLAMINA. RELAŢIA STRUCTURĂ – ACTIVITATE BIOLOGICĂ          p.268-272

Download pdf

Fizică

 

Petru GAŞIN, Elmira CUCULESCU, Igor EVTODIEV, Sergiu ANGHEL, Mihail CARAMAN    

UNELE PROPRIETĂŢI OPTICE ALE STRATURILOR SUBŢIRI DE GASE ŞI GAS DOPATE CU Cu          p.273-277

Download pdf

 

Simion RAEVSCHI, Leonid GORCEAC, Petru GAUGAŞ, Vasile BOTNARIUC  

STRATURI EPITAXIALE OMOGENE DE CdS OBŢINUTE PE InP ÎN HIDROGEN          p.278-282

Download pdf

 

Alexei SIMAŞCHEVICI, Dormidont ŞERBAN, Leonid GORCEAC, Leonid BRUK, Andrei COVAL, Iurie USATII, Vladimir FEDOROV  

PARAMETRII CELULELOR SOLARE nITO/pInP OBŢINUTE PRIN METODA PULVERIZĂRII PIROLITICE ÎN DEPENDENŢĂ DE TRATAREA LOR TERMICĂ ÎN HIDROGEN          p.283-285

Download pdf

 

Виталий КОРОТКОВ, Раиса СОБОЛЕВСКАЯ, Леонид БРУК, Константин СУШКЕВИЧ

ТЕМПЕРАТУРНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ СПЕКТРОВ ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ КРИСТАЛЛОВ ZnS          p.286-290

Download pdf

 

Любовь ТРИФАНОВА  

ПРОЕКТИРОВАНИЕ АНИЗОТРОПНЫХ ПЛАСТИН С МАКСИМАЛЬНЫМ ЗНАЧЕНИЕМ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ ЧАСТОТЫ СВОБОДНЫХ ИЗГИБНЫХ КОЛЕБАНИЙ          p.291-294

Download pdf

 

Надежда ТРИФАНОВА

ОПТИМИЗАЦИЯ КРИТИЧЕСКОЙ СИЛЫ ПОТЕРИ УСТОЙЧИВОСТИ АНИЗОТРОПНОЙ ПЛАСТИНЫ ПРИ РАВНОМЕРНОМ СЖАТИИ          p.295-299

Download pdf

 

Аркадий КИРИЦА, Олег КОРШАК, Василе РОТАРУ

ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА РЕЛЬЕФНО-ФАЗОВЫХ ГОЛОГРАММ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ НА ФОТОТЕРМОПЛАСТИЧЕСКОМ НОСИТЕЛЕ          p.300-303

Download pdf

 

Oleg CORŞAC, Sevastian NEAMŢU, Nadejda NASEDCHINA  

ELABORAREA TEHNOLOGIILOR DE DEPUNERE ÎN VID A STRUCTURII VARIZONICE (As2Se3 – As2S3 + Sn)          p.304-306

Download pdf

 

В. ПРИЛЕПОВ

ТОНКИЕ ПЛЕНКИ ХАЛЬКОГЕНИДНЫХ СТЕКЛООБРАЗНЫХ ПОЛУПРОВОДНИКОВ ПЕРЕМЕННОГО СОСТАВА          p.307-309

Download pdf

 

Игорь ДЕМЕНТЬЕВ, Штефан РОБУ, Людмила ВЛАД, Галина ДРАГАЛИНА, Ион АНДРИЕШ

ИССЛЕДОВАНИЕ ФОТОПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИЙ ИЗ СОПОЛИМЕРОВ КАРБАЗОЛИЛЭТИЛМЕТАКРИЛАТА, СОДЕРЖАЩИХ ЗВЕНЬЯ ФОТОХРОМНЫХ МОНОМЕРОВ СПИРОПИРАНОВОГО И СПИРООКСАЗИНОВОГО СТРОЕНИЯ          p.310-314

Download pdf

 

Serghei DMITREV, Tatiana GOGLIDZE, Igor DEMENTIEV, Evghenii POCOTILOV, Robert LAD, John VETELINO  

(As2S3)x-(As2Se3)1-x THIN FILMS FOR GAS SENSING APPLICATIONS          p.315-318

Download pdf

 

Florentin PALADI, Denis DOŢENCO, Visarion GAMURARI

MEASURING HETEROGENEITY IN STOCHASTIC MODELS          p.319-322

Download pdf

This entry was posted in Без рубрики. Bookmark the permalink.