Nr. 1 (61) (2013)

Biologie

 

Lidia COJOCARI, Aurelia CRIVOI, Marcela GUDIMA

MONITORIZAREA REACŢIEI SENZOMOTORII LA COPIII CU MIOPIE          p.3-5

Download pdf

 

Лидия КОЖОКАРЬ, Аурелия КРИВОЙ

ОСОБЕННОСТИ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ДЕТЕЙ ШЕСТИЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА          p.6-10

Download pdf

 

Lidia COJOCARI

EXTERIORIZAREA GRADULUI DE INTELIGENŢĂ LA STUDENŢI ÎN DEPENDENŢĂ DE CONDIŢIILE DE ACTIVITATE          p.11-14

Download pdf

 

Larisa CEBAN

INFLUENŢA DIETEI CU CONŢINUT SPORIT DE GLUCIDE ÎN PERIOADA ONTOGENEZEI POSTNATALE TIMPURII ASUPRA ABSORBŢIEI GLUCIDELOR ÎN INTESTINUL SUBŢIRE          p.15-22

Download pdf

 

Inga DELEU

STAREA FUNCŢIONALĂ A UNOR INDICI FIZIOLOGICI LA SPORTIVII–HALTEROFILI PÂNĂ LA ŞI DUPĂ EFORT FIZIC          p.23-28

Download pdf

 

Eugeniu DUDNIC, Natalia DUDNIC

ACTIVITATEA SECRETORIE A GLANDEI TIROIDE LA RATTUS NORVEGICUS VAR. ALBIU PE FONDUL ADMINISTRĂRII TIOCIANATULUI          p.29-32

Download pdf

 

Николай ФЕГЮ, Лидия КОЖОКАРЬ

НЕЙРОСОНОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЙ ЖЕЛУДОЧКОВОЙ СИСТЕМЫ МОЗГА ДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ ПРИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХЕ          p.33-37

Download pdf

 

Ana LEORDA, Svetlana GARAEVA, Vlada FURDUI, Galina REDCOZUBOVA, Galina POSTOLATI, Anatolie MANTOPTIN

PARTICULARITĂŢILE METABOLISMULUI AZOTAT LA PERSOANELE CU EXCLUZIUNE SOCIALĂ CA FACTOR MORBIDEGEN ASUPRA SĂNĂTĂŢII PSIHICE          p.38-42

Download pdf

 

Vasile MATEI

Dinamica modificărilor UNOR INDICI FIZIOLOGICI LA TINERI ÎN perioada îndeplinirii serviciului PUBLIC cu statut SPECIAL          p.43-64

Download pdf

 

Petru PAVALIUC

Unele aspecte ale ontogenezei pre- şi postnatale ale percepţiei şi particularităţile realizării ei          p.65-69

Download pdf

 

Tudor STRUTINSCHI, Maria TIMOŞCO, Aliona VELCIU, Victoria BOGDAN

EXPLORAREA POSIBILITĂŢII DETOXIFIERII METABOLICE A MACROORGANISMULUI          p.70-76

Download pdf

 

Tudor STRUTINSCHI, Maria TIMOŞCO, Aliona VELCIU, Victoria BOGDAN

PARTICULARITĂȚILE ACŢIUNII RAŢIILOR ALIMENTARE CU PROTEINE DE DIVERSĂ ORIGINE ASUPRA UNOR REPREZENTANŢI

AI BАСТЕRIOCENOZEI INTESTINALE          p.77-82

Download pdf

 

Alina TROFIM, Natalia DONŢU, Cristina GHEORHIŢA, Victor ŞALARU

TAXONOMIC AND ECOLOGICAL STRUCTURE OF THE EDAPHIC ALGAE FLORA FROM CERTAIN AGROCENOSES OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA          p.83-87

Download pdf

 

Galina DOBROJAN, Irina STRATULAT, Sergiu DOBROJAN

UTILIZAREA METODEI DE CULTIVARE SEMICONTINUĂ A ALGEI ANABAENOPSIS SP. PE MEDIUL NUTRITIV Z-8          p.88-91

Download pdf

 

Надежда МИХНЯ, Татьана САЛТАНОВИЧ, Галина ЛУПАШКУ, Василе ГРАТИ, София ГРИГОРЧА

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА НОВОГО ИСХОДНОГО МАТЕРИАЛА ТОМАТОВ НА УСТОЙЧИВОСТЬ К ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ          p.92-96

Download pdf

 

Vasile ŞALARU, Alina TROFIM, Victor ŞALARU

CARACTERISTICA ALGOFLOREI RÂULUI COGÂLNIC ÎN CONDIŢIILE PRESINGULUI ANTROPIC          p.97-105

Download pdf

 

Irina STRATULAT

CREŞTEREA BIOMASEI ŞI DINAMICA FIXĂRII AZOTULUI LA CULTIVAREA ALGEI CIANOFITE NOSTOC FLAGELLIFORME PE MEDII MINERALE          p.106-110

!!!

 

 

Chimie

 

Elena BUNDUCHI, Viorica GLADCHI, Gheorghe DUCA, Nelli GOREACEVA, Veronica VERDEŞ

IMPACTUL PROCESELOR REDOX DE TRANSFORMARE A NICOTINAMIDEI ÎN AUTOPURIFICAREA APELOR NATURALE         p.111-117

Download pdf

 

Viorica GLADCHI, Gheorghe DUCA, Nelli GOREACEVA, Elena BUNDUCHI

PROCESE DE AUTOPURIFICARE CHIMICĂ ŞI FOTOCHIMICĂ A SISTEMELOR ACVATICE ÎN PREZENŢA COLORANTULUI ALBASTRU REACTIV DIRECT          p.118-123

Download pdf

 

Нeлли ГОРЯЧЕВА, Виорика ГЛАДКИЙ, Георге ДУКА, Елена БУНДУКИ, Ольга ШУРЫГИНА

БИОГЕННЫЙ ВЫНОС В ДНЕСТР С ТЕРРИТОРИЙ МАЛЫХ ВОДОСБОРОВ          p.124-130

Download pdf

 

Виорика ГЛАДКИЙ, Нeлли ГОРЯЧЕВА, Елена БУНДУКИ, Анжела ЛИС

ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА В ВОДАХ ПРИТОКОВ ДНЕСТРА          p.131-135

Download pdf

 

Sergiu ŢURCAN

ELABORAREA BAZEI DE DATE „IZVOARELE ŞI CIŞMELELE DIN BAZINUL FL. NISTRU”          p.136-139

Download pdf

 

Shimeket ABEGAZ, Alexei CRAVCENCO, Galina DRAGALINA, Alexandru GUDIMA, Ivan IANEV

SYNTHESIS OF 2,6-DIMETHYLHEPTA-1,5-DIEN-3-YL ACETATE, THE PHEROMONE OF THE COMSTOCK MEALYBUG PSEUDOCOCCUS COMSTOCKI          p.140-142

Download pdf

 

Vera MATVEEVICI, Maria GONŢA, Gheorghe DUCA, Larisa MOCANU

DIMINUAREA CONCENTRAŢIEI AMESTECULUI DE COLORANŢI ŞI SURFACTANŢI ÎN SOLUŢIILE MODEL LA OXIDAREA LOR CATALITICĂ ŞI FOTOCATALITICĂ CU PEROXIDUL DE HIDROGEN          p.143-153

Download pdf

 

Alexandru CRĂCIUN, Vladimir ENE ,  Dumitru NOVOROJDIN, Anatol ANDRIENCO, Boris ALBERT

PARTICULELE DURE DIN GAZELE DE EŞAPAMENT ALE MOTOARELOR CU ARDERE INTERNĂ ŞI INFLUENŢA LOR ASUPRA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR  ŞI SANATĂŢII OMULUI          p.154-161

Download pdf

 

Ольга КОВАЛЕВА

ИЗУЧЕНИЕ КИНЕТИЧЕСКИХ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ПРОЦЕССОВ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ИОНОВ Fe(III) до Fe(II) B КОНЦЕНТРИРОВАННЫХ ЭЛЕКТРОЛИТАХ          p.162-169

Download pdf

 

Ольга КОВАЛЕВА

ГАЛЬВАНОХИМИКО-ФЕРРИТИЗАЦИОННАЯ ОЧИСТКА МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ СТОЧНЫХ ВОД          p.170-180

Download pdf

 

 

Recenzii

 

Aurelia CRIVOI, Alexandru CORLĂTEANU

Petru Pavaliuc. Bazele fiziologice ale activităţii motorii sanogene a organismului: Monografie.          p.181-182

Download pdf

 

 

 

This entry was posted in Без рубрики. Bookmark the permalink.