Nr. 10 (30) (2009)

Filosofie

 

Vasile ŢAPOC

EROISM ÎN CULTURA SCRISĂ          p.5-8

Download pdf

 

Valeriu PARNAVEL

EVALUAREA PSIHOLOGISMELOR CULTURII INTELECTUALE: SCHIMBAREA SITUAŢIEI COGNITIVE          p.9-13

Download pdf

 

Валериу М. ПАРНАВЕЛ

СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА «ПЯТИЧЛЕННУЮ ФОРМУЛУ» Г.В. ПЛЕХАНОВА          p.14-18

Download pdf

 

Arina ANTOCI

NATURPHILOSOPHIE LA FREUD          p.19-21

Download pdf

 

Veaceslav CIORBĂ

UNELE ASPECTE PRIVIND BISERICA ORTODOXĂ DIN BASARABIA ÎN ANII CELUI DE AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL (1941-1944)          p.22-28

Download pdf

 

Eugen ONICOV

REFLECŢII ISTORIOGRAFICE ASUPRA ISTORIEI VIEŢII MONAHALE DIN BASARABIA          p.29-34

Download pdf

 

Istorie

 

Mariana ŢÎBULAC

MANIFESTĂRI ARTISTICE MOLDOVENEŞTI DESFĂŞURATE PESTE PRUT ÎN ANII 1990-2005          p.35-37

Download pdf

 

Valeriu BULGAC

EVOLUŢIA ETNODEMOGRAFICĂ A MOLDOVEI MEDIEVALE (1400-1774)          p.38-46

Download pdf

 

Tatiana CHICAROŞ

UNELE CONSIDERAŢII PRIVIND ACTIVITATEA ŞCOLII REALE DIN CHIŞINĂU ÎN ANII 1873-1918          p.47-54

Download pdf

 

Nicolae DUDNICENCO

O APARIŢIE EDITORIALĂ NOUĂ ÎN DOMENIUL ISTORIEI URBANISTICII ROMÂNEŞTI          p.55-60

Download pdf

 

Silvia SCUTARU

ASPECTE PRIVIND PRESA BISERICEASCĂ ÎN BASARABIA LA SFÂRŞITUL SEC.XIX-ÎNCEPUTUL SEC.XX          p.61-67

Download pdf

 

Lingvistică şi Literatură

Lexicologie, Lexicografie

 

Elena TROHIN

COMPUTATIONAL LEXICOGRAPHY: AN OVERVIEW OF WORDNET AND FRAMENET DICTIONARIES          p.68-70

Download pdf

 

Semantică. Pragmatică. Stilistică

 

Liliana JALBĂ

PARTICULARITĂŢI ALE STRUCTURILOR CU NOMINATIV TEMIC (ÎN OPERA LUI ION DRUŢĂ)          p.71-73

Download pdf

 

Marina KAIM

MENTAL PICTURE OF THE WORLD: VERBS OF MENTAL ACTIVITY AND THINKING/ KNOWING          p.74-83

Download pdf

 

Dionis LENŢA, Anatol LENŢA

UNELE ASPECTE STRUCTURAL-PRAGMATICE ALE TEXTULUI IRONIC          p.84-85

Download pdf

 

Angela ROŞCA

LA RECEPCIÓN Y LA INTERPRETACIÓN DEL DISCURSO DE VIAJE          p.86-89

Download pdf

 

Sociolingvistică

 

Marta ISTRATI

CODE-SWITCHING-UL ŞI CODE-MIXING-UL – CONSECINŢE ALE BILINGVISMULUI DIGLOSIC          p.90-92

Download pdf

 

Traducere şi Terminologie

 

Nicoleta BAGHICI

TRANSLATING LEGAL TERMINOLOGY          p.93-96

Download pdf

 

Tamara MATEI, Maria ERIMIA

TRANSLATION OF ENGLISH SOCIO-EDUCATIONAL COLLOCATIONS INTO ROMANIAN          p.97-100

Download pdf

 

Glotodidactică

 

Dumitru MELENCIUC, Ludmila ZBANŢ

LE RÔLE DE LA MÉTHODE CONTRASTIVE DANS LA FORMATION SCIENTIFIQUE À L’UNIVERSITÉ: LA CATÉGORIE DE L’ASPECT DANS LES LANGUES APPARENTÉES          p.101-106

Download pdf

 

Каин УНГУР, Ирина САКАРЭ, Галина ГУЧИНСКАЯ

НЕКОТОРЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И УСТРАНЕНИЯ ОШИБОК ПРИ ИЗУЧЕНИИ ГЛАГОЛОВ ДВИЖЕНИЯ В ИНОСТРАННОЙ АУДИТОРИИ          p.107-110

Download pdf

 

Literatură universală şi comparată

 

Antoine BOUBA KIDAKOU

ABISINIA EN LA LITERATURA GEOGRÁFICA ESPAÑOLA DEL SIGLO XVII          p.111-116

Download pdf

 

Carolina CĂRĂUŞ

VIZIUNEA MITO-POETICĂ ÎN ROMANUL CREANGA DE AUR DE M.SADOVEANU          p.117-120

Download pdf

 

Timotei MELNIC

ALECU RUSSO, SCRIITORUL ŞI GÂNDITORUL (1819-1859)          p.121-123

Download pdf

 

Radu MELNICIUC

GIUSEPPE UNGARETTI – O POETICĂ A CUVÂNTULUI          p.124-126

Download pdf

 

Maria MURSA

JEANNE D’ARC DANS LE THÉÂTRE: UNE APPROPRIATION DU MYTHE PAR COLLISION          p.127-132

Download pdf

 

Maria MURSA

JEANNE D’ARC: DU PERSONNAGE-FRONTIÈRES AU PERSONNAGE-INTERTEXTE          p.133-138

Download pdf

 

Studiul artelor

 

Liliana CONDRATICOVA

VALOAREA ARTISTICĂ ŞI SEMNIFICAŢIA „PODOABELOR” ŞI AMULETELOR PALEOLITICE          p.139-144

Download pdf

 

Елена ГУПАЛОВА

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ФОРТЕПИАННЫЕ СБОРНИКИ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА: НОТНАЯ ХРЕСТОМАТИЯ PE ARIPI DE CÂNTEC ПОД РЕДАКЦИЕЙ И.СТОЛЯР          p.145-150

Download pdf

 

Елена ГУПАЛОВА

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ФОРТЕПИАННЫЕ СБОРНИКИ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА: НОТНАЯ ХРЕСТОМАТИЯ RĂSAI, SOARE! ПОД РЕДАКЦИЕЙ И.СТОЛЯР          p.151-155

Download pdf

 

Юлия ТРОЯН

КОМПОЗИЦИОННО-ДРАМАТУРГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВОКАЛЬНЫХ ЦИКЛОВ ВЛАДИМИРА РОТАРУ          p.156-162

Download pdf

 

Юлия ТРОЯН

ОСОБЕННОСТИ КАМЕРНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО СТИЛЯ ВЛАДИМИРА РОТАРУ НА ПРИМЕРЕ ФЛЕЙТОВЫХ МИНИАТЮР          p.163-171

Download pdf

 

Julia RIVILIS

„UP THE DOWN STAIRCASE” SOME REFLECTIONS ON THE PEDAGOGICAL PROCESS          p.172-176

Download pdf

 

Aniversări

 

FORŢA EDUCATOARE A FILOSOFIEI ROMÂNEŞTI: CENTENARUL NAŞTERII LUI CONSTANTIN NOICA (1909-1987)          p.177-181

Download pdf

This entry was posted in Без рубрики. Bookmark the permalink.